Sport

Adevărul din spatele discursului alarmist al bossului Răzvan Zăvăleanu. Cum a fost transformat galonatul Iuliu Mureșan într-un simplu „iscălici” la Dinamo! Analiză FANATIK

Deși pare că-i ține partea, Răzvan Zăvăleanu își apără, în fapt, poziția de „mascul alfa” al „câinilor”, folosindu-se abil de Iuliu Mureșan, „scribul” său de la Dinamo.
12.05.2022 | 17:37
Adevarul din spatele discursului alarmist al bossului Razvan Zavaleanu Cum a fost transformat galonatul Iuliu Muresan intrun simplu iscalici la Dinamo Analiza FANATIK
Adevărul din spatele discursului alarmist al bossului Răzvan Zăvăleanu. Cum a fost transformat galonatul Iuliu Mureșan într-un simplu „iscălici” la Dinamo! Analiză FANATIK. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Zilele trecute, administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu panica întreaga suflare „canină”, declarând apocaliptic că o eventuală înlăturare de la club a administratorului special Iuliu Mureșan ar avea consecințe dezastruoase pentru Dinamo. Un fel de sfârșit al lumii în alb și roșu…

Adevărul din spatele discursului alarmist al bossului Răzvan Zăvăleanu. Cum a fost transformat galonatul Iuliu Mureșan într-un simplu „iscălici” la Dinamo! Analiză FANATIK

Până să intrăm în miezul subiectului, trebuie amintit că la aniversarea de miercuri, 11 mai, a celor 74 de ani pe care clubul sportiv Dinamo îi împlinește sâmbătă, pe 14 mai, nu au fost prezenți nici administratorului special Iuliu Mureșan, nici administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu.

ADVERTISEMENT

De altfel, de la Dinamo 1948, noua denumire oficială a clubului de fotbal care administrează echipa de fotbal din Liga 1 Casa Pariurilor, nu a fost prezent nici Florin Rădicioiu, despre care FANATIK a anunțat, în exclusivitate, că vrea să plece de la Dinamo, singurul oficial la aniversarea de miercuri fiind ofițerul de presă Johnny Culina.

FANATIK vă propune, ca la orele de Limba Română din liceu, o „analiză pe text”, pentru a vedea ce este adevărat și ce este dezinformare publică în discursul panicard al administratorului judiciar Răzvan Zăvăleanu.

ADVERTISEMENT

FALS: „Nu se poate ca domnul Iuliu Mureșan să plece, s-ar opri activitatea clubului!”

„Problemele judiciare care ar fi iscate de o retragere a lui Iuliu Mureșan sunt neevaluabile, doar de asta n-am avea nevoie… Ar însemna apariția unui nou administrator special, propus de acționari, de Lotus. Fără a găsi un înlocuitor, nu se poate ca domnul Mureșan să plece, pentru că s-ar opri activitatea clubului. Nu s-ar putea face plăți, de exemplu, fără administratorul special”, afirma ritos Răzvan Zăvăleanu la sfârșitul lui aprilie.

Citind printre rânduri, impresia care se conturează tot mai puternic este că Răzvan Zăvăleanu a ajuns să-l aprecieze pe concitadinul Iuliu Mureșan (ambii clujeni de seamă, cu tradiție) mai degrabă pentru talentele sale de… „iscălici” în actele societății, și mult mai puțin pentru talentul de a face fotbal de performanță, care i-a adus lui „Muri”, în „epoca CFR Cluj”, statutul binemeritat de „cel mai bun conducător din Liga 1”. O postură mai degrabă dezonorantă azi pentru Iuliu Mureșan, cândva o forță în lumea fotbalului românesc, devenit practic… un simplu scrib la Dinamo! Iscălici…

ADVERTISEMENT

ADEVĂRAT: ce spune legea despre „Atribuțiile Administratorului Special și ale Administratorului Judiciar”

În contrapartidă, iată acum ce spune Legea 85/2014, referitor la „Atribuțiile Administratorului Special și ale Administratorului Judiciar”. Iar unde-i lege, n-ar trebui să existe tocmeală…

Articolul 56

(1) Administratorul special are următoarele atribuții:

 • a) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acțiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84;
 • b) formulează contestații în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;
 • c) propune un plan de reorganizare;
 • d) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului, doar în situația în care nu i s-a ridicat debitorului dreptul de administrare;
 • e) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primește raportul final și situația financiară de închidere și participă la ședința convocată pentru soluționarea obiecțiunilor și aprobarea raportului;
 • f) primește notificarea închiderii procedurii.
 • (2) După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care îi conduce și activitatea de afaceri, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acționarilor/asociaților/membrilor.
ADVERTISEMENT

Articolul 58

(1) Principalele atribuții ale Administratorului judiciar, în cadrul prezentului titlu, sunt:

 • a) examinarea situației economice a debitorului și a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74, după caz, și întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observație în cadrul procedurii generale și supunerea acelui raport aprobării judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăși 20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
 • b) examinarea activității debitorului și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, cu menționarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă și cu privire la existența premiselor angajării răspunderii acestora, în condițiile prevederilor art. 169-173, precum și asupra posibilității reale de reorganizare a activității debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea și depunerea la dosarul cauzei, într-un termen stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăși 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
 • c) întocmirea actelor prevăzute la art. 67 alin. (1), în cazul în care debitorul nu și-a îndeplinit obligația respectivă înăuntrul termenelor legale, precum și verificarea, corectarea și completarea informațiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor;
 • d) elaborarea planului de reorganizare a activității debitorului, în funcție de cuprinsul raportului prevăzut la lit. a);
 • e) supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
 • f) conducerea integrală, respectiv în parte, a activității debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuțiile sale și la condițiile de efectuare a plăților din contul averii debitorului;
 • g) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică;
 • h) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului, încheiate în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
 • i) sesizarea de urgență a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de procedură;
 • j) denunțarea unor contracte încheiate de debitor;
 • k) verificarea creanțelor și, atunci când este cazul, formularea de obiecțiuni la acestea, notificarea creditorilor în cazul neînscrierii sau înscrierii parțiale a creanțelor, precum și întocmirea tabelelor de creanțe;
 • l) încasarea creanțelor, urmărirea încasării creanțelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii, formularea și susținerea acțiunilor în pretenții pentru încasarea creanțelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocați;
 • m) încheierea de tranzacții, descărcarea de datorii, descărcarea fideijusorilor, renunțarea la garanții reale, cu condiția confirmării acestor operațiuni de către judecătorul-sindic;
 • n) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluționare de către acesta;
 • o) inventarierea bunurilor debitorului;
 • p) dispunerea evaluării bunurilor debitorului, astfel încât aceasta să fie realizată până la data stabilită pentru depunerea tabelului definitiv al creanțelor;
 • q) transmiterea spre publicare în BPI a unui anunț cu privire la depunerea la dosar a raportului de evaluare, în termen de două zile de la depunere.(2) Judecătorul-sindic poate stabili în sarcina administratorului judiciar, prin încheiere, orice alte atribuții în afara celor prevăzute la alin. (1), cu excepția celor prevăzute de lege în competența exclusivă a acestuia”

ADEVĂRAT: Administratorul special nu este „brelocul” administratorului judiciar!

Concret, administratorul special, Iuliu Mureșan, „administrează activitatea debitorului, după confirmarea planului de reorganizare”. Adică este persoana care gândește strategia (de preferat, nu una mega-jenantă ca în prezent!) și face întreg managementul lui Dinamo.

Cu toate acestea, prin ultimele sale luări publice de poziție, Răzvan Zăvăleanu l-a redus pe Mureșan la calitatea jenantă de biet „iscălici”. Dacă pleacă Muri, vai, nu mai are cine să semneze actele…! Pur și simplu, Zăvăleanu, încet dar sigur, îl aruncă în derizoriu pe galonatul conducător de club adus cu sacrificii de la Cluj.

Ce se întâmplă acolo, la Dinamo?  A ajuns administratorul special doar un „breloc” al administratorului judiciar? Ceva de genul, în traducere: „Lăsați-l, dom’ne, în pace pe domnu’ Mureșan, că dacă pleacă, nu mai are cine să semneze actele în locul lui. Că de restul, de Dinamo, de conducerea clubului, de cașcaval, mă ocup eu, dar cineva trebuie să dea acolo și cu pixul pe tot ce hotărăște Zăvăleanu”.

ADEVĂRAT: Dacă administratorul special Iuliu Mureșan ar renunța, administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu ar fi obligat să semneze temporar în locul său

Totuși, ce s-ar întâmpla dacă Iuliu Mureșan ar pleca mâine de la Dinamo? Conform legii, până la numirea unui nou administrator special, Răzvan Zăvăleanu (administratorul judiciar) ar fi obligat să-și asume și administrarea clubului. Adică, să preia și atribuțiile administratorului special, inclusiv mult-invocata semnătură!

Tot conform legii, Răzvan Zăvăleanu ar fi obligat să convoace Adunarea Generală a Acționarilor Dinamo 1948 într-un termen de 30 de zile. Adică, respectiva AGA se poate ține numai după 30 de zile de la anunțarea și publicarea deciziei în Monitorul Oficial. Iar acționarii vor hotărî cu acea ocazie numirea altui administrator special în locul lui Iuliu Mureșan.

E adevărat, administratorul special nu poate pleca de azi pe mâine decât în caz de circumstanțe neprevăzute… În orice contract există o perioadă de preaviz, iar pentru funcțiile de conducere chiar de 30 de zile sau mai mare.

Dar la fel de adevărat este că, dacă Iuliu Mureșan ar părăsi instant Dinamo din motive presante (boală, accident, probleme juridice sau personale, etc), în perioada în care postul ar rămâne vacant atribuțiile sale ar fi preluate automat de către administratorul judiciar, în speță alarmistul Răzvan Zăvăleanu.

Administratorul judiciar, conform legii, are rolul de a supraveghea (punctul „e” de mai sus: „supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului”), nu de a prelua și administrarea societății.

Însă, într-o situație de vacantare forțată a postului de către administratorul special, Răzvan Zăvăleanu trebuie și poate legal să-și asume temporar și atribuțiile de conducere ale administratorului special. Automat, și dreptul la faimoasa semnătură! Orice altă interpretare este numai praf aruncat în ochii opiniei publice…

FALS: Specialistul în insolvență Răzvan Zăvăleanu se comportă ca și cum ar fi proprietarul lui Dinamo! Intervenții la televizor mai des decât… Gigi Becali!

De remarcat că, deși Răzvan Zăvăleanu vorbește și se comportă în spațiul public ca și cum el ar fi proprietarul echipei de fotbal Dinamo, clujeanul nu este decât un administrator judiciar cu atribuțiuni reglementate clar, vezi mai sus Legea 85/2014, pe o perioadă limitată (perioada reorganizării), care duce la ieșirea din insolvență sau la intrarea în faliment a societății Dinamo 1948.

Mai pe românește, în perioada de insolvență de minimum 3 ani, clubul Dinamo nu devine în niciun caz proprietatea sau locul de joacă al administratorului judiciar, indiferent cine ar fi acesta.

Răzvan Zăvăleanu nu este nici deținător de acțiuni la Dinamo 1948, nu poate face nici managementul executiv al societății aflate în insolvență, deoarece, conform legii, nu are astfel de atribuții de administrare. Respectiv, de conducere a societății! Aceste atribuțiuni specifice îi revin administratorului special, în speță Iuliu Mureșan. De aici provin și cele mai multe confuzii în percepția publică, privind rolurile celor doi administratori, judiciar și special.

Administratorul judiciar urmărește doar îndeplinirea planului de reorganizare asumat, prezintă rapoarte periodice în Comitetul Creditorilor sau Adunării Generale a Creditorilor, propune, după caz, modificarea, actualizarea planului de reorganizare. Administratorul judiciar îndeplinește exclusiv acele atribuții legate de planul de reorganizare indicate de către judecătorul sindic, specialitatea casei pentru firma de insolvență a lui Răzvan Zăvăleanu.

În niciun caz, administratorul judiciar nu se amestecă în viața clubului, nu dă afară sau instalează antrenorii, nu stabilește strategia de transferuri, nu intră toată ziua pe la televizor în stil Gigi Becali, nu organizează concurs pentru schimbarea unei sigle istorice sau modificarea culorilor tradiționale ale clubului (societății), precum o face în ultima perioadă Răzvan Zăvăleanu.

Răzvan Zăvăleanu se comportă – fapt care a început să-i deranjeze teribil pe dinamoviștii vechi și pe „greii” din structuri –  ca și cum echipa de fotbal Dinamo i-ar aparține sau el ar fi acționarul principal al clubului, deși deține zero acțiuni!

Inițiative care, din informațiile FANATIK, vor fi amendate în viitorul apropiat de noii acționari majoritari ai grupării. În fapt, adevăratul șef al lui Dinamo este specialistul în insolvență Răzvan Zăvăleanu, nu experimentatul Iuliu Mureșan, „iscăliciul” de neînlocuit momentan pentru boss… În cel mai fericit caz, Răzvan Zăvăleanu putea atrage câțiva investitori potenți lângă echipă, minune care până acum nu s-a întâmplat!

ADEVĂRAT: Răzvan Zăvăleanu are o singură misiune, să nu se înstrăineze activele societății, adică să nu se vândă jucătorii pe mai nimic

În cazul lui Dinamo 1948, administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu are misiunea de a veghea să nu se înstrăineze active fără contraprestație, respectiv contravaloare.

Concret, transferurile de jucători trebuie aprobate mai întâi de administratorul special, Iuliu Mureșan, abia apoi de administratorul judiciar, Răzvan Zăvăleanu, care, la rându-i, trebuie să le supună și aprobării Comitetului Creditorilor, fără de care nu se poate vinde nimic din club.

Până să mai „vândă” Dinamo, însă, ceva, o să mai curgă multă apă pe Dâmbovița sistematizată la ce „valori” de fotbaliști au fost aduși în curtea „câinilor”. Acum, dinamoviștii au o singură grijă, una apăsătoare, aceea de a câștiga barajul de retrogradare/promovare, pentru a nu trăi rușinea istorică de a juca la „matineul” ligii a doua pentru întâia dată în istoria de 74 de ani (pe 14 mai) a respectatei grupări alb-roșii.

O contraperformanță catastrofală, ce ar atârna veșnic, precum o piatră de moară, de gâtul tandemului „á la Cluj”, Răzvan Zăvăleanu – Iuliu Mureșan! Să sperăm, totuși, că acolo, la Dinamo, sau ce a mai rămas din Dinamo, mai au un cuvânt de spus și Dușan Uhrin, și jucătorii…

 • 5.500 de euro este salariul lunar al administratorului special Iuliu Mureșan
 • 10.000 de euro intră lunar în conturile firmei administratorului judiciar Răzvan Zăvăleanu, RTZ Partners, care se ocupă de insolvența societății Dinamo 1948
ADVERTISEMENT