News

Admitere Academia de Poliție 2019. Acte necesare înscrierii la ”Alexandru Ioan Cuza”, din București

14.06.2019 | 11:14
Studenți la Academia de Poliție. Sursa foto - facebook

FANATIK îți prezintă tot ce trebuie să știi despre admiterea în Academia de Poliție 2019. Astfel, Academia „Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs de admitere în ciclul de studii universitare de licență la Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Pompieri și Facultatea de Arhivistică. Este obligatoriu ca toți candidaţii la prezentarea la sediul Academiei de Poliţie pentru înscriere să aibă asupra lor mai multe acte.

Admitere Academia de Poliție 2019

Cartea de identitate în original sau paşaportul în original, contravaloarea taxei de înscriere la concurs, sau, după caz, acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din situaţiile în care beneficiază de scutire de plata taxei. După caz, diploma în original doveditoare obținerii distincțiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) și/sau alin. (4) din Regulament – premiul I, II, III sau mențiune la olimpiade școlare naționale/internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2019 vor prezenta şi următoarele documente: diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată; în locul diplomei de
bacalaureat, candidaţii pot prezenta și o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă.

Admitere Academia de Poliție 2019. Elevi la Academie
Eleve în pas de defilare la Academia de Poliție. Sursa foto – facebook

Acte necesare înscrierii la ”Alexandru Ioan Cuza”, din București

De remarcart că toţi candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), promoţia 2019, au obligaţia de a prezenta la înscrierea
la concurs, suplimentar, următoarele acte: atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în original; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă. Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată, foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată sunt celelalte acte de care aveți nevoie.

Originalele actelor de studii prezentate în vederea înscrierii se restituie candidatului după realizarea copiilor xerox şi certificarea acestora de personalul desemnat. Candidaţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă, la prezentarea la sediul Academiei, pentru înscriere, vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, următoarele: cartea de identitate în original sau paşaportul în original; contravaloarea taxei de înscriere la concurs. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul Regulament. Trebuie specificat că înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană, pe bază de procură.