News

Admitere liceu 2021. Completarea fişelor cu opţiuni are loc în perioada 16 – 22 iulie

Completarea fişelor cu opţiuni are loc în perioada 16 - 22 iulie pentru etapa de admitere la liceu 2021.
15.07.2021 | 09:00
Admitere liceu 2021 Completarea fiselor cu optiuni are loc in perioada 16  22 iulie
Completarea fişelor cu opţiuni are loc în perioada 16 - 22 iulie pentru admiterea la liceu în 2021. sursa foto - colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Evaluarea Națională a luat sfârșit, dar emoțiile continuă pentru absolvenții claselor a VIII-a. Urmează o perioadă importantă, cea de admitere la liceu 2021, care ar putea să decidă viitorul fiecărui elev în parte. Mai exact, între 16 și 22 iulie începe etapa completării fișelor de înscriere și bifarea opțiunilor.

Între timp, Ministerul Educației a emis şi câteva recomandări legate de felul în care se poate face acest lucru cât mai corect şi uşor. Mai mult decât atât, forul a readus aminte că media notelor de la evaluarea națională contează în procent de 80% din media de admitere în clasa a noua, 20% fiind media aritmetică a celor patru ani de gimnaziu.

ADVERTISEMENT

Completarea fişelor cu opţiuni are loc în perioada 16 – 22 iulie, admitere liceu 2021.

Un alt detaliu interesant ţine de modificările aduse înscrierii la liceu. Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate. În cazul transmiterii dosarelor prin aceste mijloace, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie.

De remarcat că tuturor candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii, potrivit noilor reguli stabilite în calendarul admiterii la liceu 2021. Cine depune dosarul online trebuie să meargă, totuși, la școală cu documentele în original până pe 24 septembrie.

ADVERTISEMENT

De asemenea, reprezentanții ministerului Educației au avut un mesaj clar pentru elevi. „Dacă vrei să mergi la sigur 100% atunci trebuie să pui atâtea opțiuni astfel încât înaintea opțiunii tale să totalizeze 3000 de locuri.

Ca se știe la liceul x sunt 100 de locuri, la liceul y sunt 200, dacă le totalizez și numarul este egal cu 3000 atunci intri 100%”, a explicat Sorin Ion, secretar de stat. Mai exact, este nevoie de atenție sporită pentru că orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.

ADVERTISEMENT

Cum se completează fișa de opțiuni pentru admiterea la liceu

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere la liceu 2021 în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor are loc conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, completează opțiunile în perioada 20 – 22 iulie 2021.

ADVERTISEMENT

În perioadă 16 – 22 iulie are loc și introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere. De asemenea, există o posibilitate de verificare de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectare a eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listare a fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

ADVERTISEMENT

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora / reprezentanții legali se poate realiza la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul sau prin formularul „Fișa de înscriere” transmis electronic.

Completarea opțiunilor la sediul unității de învățământ se face pe baza unei programări e e-mail comunicate de unitatea de învățământ gimnazial și dedicate admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022. Completarea se face de către candidat, în prezența părintelui / reprezentantului legal al acestuia și a dirigintelui clasei; aceștia, împreună cu candidatul, vor semna Fișa de înscriere.

Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ gimnazial asigură completarea fişelor de înscriere ale absolvenţilor de clasa a VIII-a cu codul judeţului, cu codul şi denumirea unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale acestora, cu media generală de absolvire a claselor a V-a a VIII-a, cu notele şi media generală de la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a
VIII-a şi cu media de admitere.

Fişele de înscriere ale candidaţilor care au susţinut sau cărora li s-au echivalat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă se completează şi cu rezultatele acestor probe. Fişele se semnează de către directorul unităţii de învăţământ şi se aplică ştampila acesteia.