News

Admitere liceu 2022. Cum se face repartiția computerizată a elevilor

Sistemul de admitere la liceu în 2022 se bazează tot pe repartiția computerizată. Acesta este în uz deja de mai mulți ani și oferă o repartizare transparentă a elevilor.
02.07.2022 | 07:30
Admitere liceu 2022 Cum se face repartitia computerizata a elevilor
Admitere la liceu 2022. Părinții și elevii au aflat toate informațiile despre cum se face repartiția computerizată. Foto: canva.com
ADVERTISEMENT

Admiterea la liceu în 2022 se apropie cu pași repezi, astfel că este bine de știut cum se face repartiția computerizată a elevilor. Totul este automatizat de ani buni, iar sistemul este cât se poate de transparent.

Cum are loc repartiția computerizată a elevilor de clasa a VIII-a

Astfel, vor fi multe întrebări legate de criteriile pentru departajare, dar și despre ce mecanism are repartizarea computerizată. Răspunsurile vor fi folosite pentru ca fișa de admitere la liceu cu opțiunile elevilor să fie cât mai bine completată. Printre întrebări se va regăsi și cea referitoare la modalitatea în care are loc repartiția computerizată a elevilor de clasa a VIII-a. Prima dată trebuie să știți cum se completează fişa de admitere.

ADVERTISEMENT

Astfel, conform ghidului completării fișelor cu opțiuni, completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor. Prima data se completează pe primele locuri opţiunile pe care elevul le doreşte cel mai mult. Asta se va face chiar dacă el nu este sigur că media îi va permite să intre la acele opţiuni. Atenție! Asta nu înseamnă că elevul va fi dezavantajat. Conform ghidului, mai departe se continuă cu opţiunile care i-ar plăcea elevului și ulterior cu opţiunile care nu l-ar deranja pentru repartizare.

La final rămân opţiunile dorite cel mai puţin, dar care trebuiee enumerate pe fişă, ca o măsură de siguranţă, conform principiului care arată că e preferabil să intri la un liceu care nu îi place decât să nu intre deloc. Este recomandat ca elevul să nu completeze o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite. Conform ghidului citat anterior, prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.

ADVERTISEMENT

De asemenea, elevii vor ține cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-și calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate. Astfel, completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu are cum să le dăuneze în niciun fel. La polul opus, un număr prea mic de opţiuni le poate diminua drastic şansele de a fi admiși. De asemenea, mai există și riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru niciuna dintre opţiunile exprimate.

Cei care se întreabă dacă există vreun număr magic de opţiuni care trebuie completate pe fişă vor afla că nu există. Cel mai important este ca acest număr să fie suficient de mare astfel încât să permită repartizarea şi să fie ordonate. Având în vedere că mediile de admitere sunt de la un an la mai mari, elevii au încă un motiv în plus pentru a completa mai multe opţiuni pe fişă. În ceea ce privește validarea fişelor, trebuie spus că este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi candidaţii.

ADVERTISEMENT

Mai trebuie aminitit că eventualele greşeli în transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni poate cauza neplăceri și emoții inutile. La fel și  completarea numelui candidatului sau scrierea neciteaţă a codurilor liceelor. Cei care mai au un pas până la clasa a IX-a trebuie să știe că un computer nu ştie că un elev a completat codul 115, dar de fapt îl interesează specializarea cu numărul 151. Totodată, computerul nu are cum să știe că media de absolvire nu este 5,75, ci 7,55.

Așadar, pentru a evita emoțiile generate de transcrierea greşită a datelor de pe fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa cum au fost introduse în baza de date. Fişa astfel tipărită va fi numită fişă-martor și va fi transmisă la şcoala de provenienţă. Dacă vor exista neconcordanţe între fişa completată şi fişa-martor, acest aspect trebuie semnalat imediat conducerii şcolii. Mai departe, cei din conducerea școlii revin la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia.

ADVERTISEMENT

Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene. De aici, ele sunt centralizate în baza de date a Ministerului Educaţiei și Cercetării (MEC). În cele din urmă, după mai multe verificări şi corectarea erorilor semnalate, are loc și repartizarea computerizată.

Acum este momentul în care intră în prim-plan algoritmul de repartizare. Acesta ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând. Se va începe cu elevul care a obținut cea mai bună medie. Părinții și elevii mai trebuie să știe că pentru fiecare elev se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere.

Astfel, elevul este repartizat la acea opţiune. În cazul în care este depistat un elev pentru care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la niciun liceu, elevul respectiv rămâne nerepartizat, indiferent de media pe care o are.

Ce se întâmplă dacă doi elevi au aceeași medie de admitere

Încă o întrebare care este foarte prezentă printre părinții și elevii care se pregătesc pentru admiterea la liceu în 2022. În situația în care doi candidaţi au medii de admitere egale, procedura este foarte clară: ei vor fi departajaţi folosind criteriile expuse mai jos. Primul dintre ele este legat de media obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a.

Al doilea este reprezentat de media generală de absolvire a claselor V-VIII. Al treilea criteriu este nota obţinută la proba de Limba şi literatura română la Evaluarea Naţională. Pe locul patru este nota obţinută la proba de Matematică la Evaluarea Naţională, în timp ce al cincilea criteriu este nota obţinută la proba de limbă maternă la Evaluarea Naţională.

În cazul celui de-al cincilea criteriu este vorba inclusive despre nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. Este vorba despre acei candidați care au solicitat înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale. În acest context mai apare o întrebarea: în ce ordine sunt trecute mediile pe fișă? Programatorii softului de repartizare au răspuns că sunt foarte importante următoarele reguli.

Se completează pe primele locuri opţiunile pe care elevul și le dorește cel mai mult. Va face asta chiar dacă nu este prea sigur că media îi va permite să intre la acele opţiuni. Mai departe se continuă cu opţiunile care i-ar plăcea elevului. Spre final urmează opţiunile care nu l-ar deranja pentru repartizare.

Totul se termină cu opţiunile dorite cel mai puţin de elev și părinte, dar pe care trebuie să le enumere pe fişă. La fel, ca un motiv în plus de siguranță. Este important să nu fie completată o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite. Mare atenție! Elevii și părinții trebuie să înțeleagă că prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.

Calendarul complet al admiterii la liceu în 2022

Înscrierile în clasa a IX-a se vor face între 4 și 11 iulie, iar repartizarea computerizată la data de 14 iulie 2022. La 30 iunie au fost depuse declarațiile pentru stabilirea mediei la Evaluarea Națională.  La 1 iulie 2022 urmează completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial. Acolo vor apărea datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a.

Alături de acestea vor fi mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere. Toate vor fi preluate din aplicația informatică centralizată. Tot la 1 iulie va fi anunțată ierarhia la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a. Între 4 și 11 iulie 2022 este programată completarea opțiunilor în fișele de înscriere.

În același interval se va face și completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/ transmiterea fișelor. Asta prevede procedura Comisiei naționale de admitere. Între 4 și 11 iulie vom asista și la introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere. În acest interval se face verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator.

Corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator se vor realiza cu aplicația informatică centralizată. Între 8 și 11 iulie se completează opțiunile pentru candidații nerepartizati pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizati pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES.

La fel vor proceda și candidații care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați. Data de 12 iulie reprezintă termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București.

De asemenea, este și data-limită pentru transmiterea listei absolvenților care nu participa la repartizarea computerizată. Asta se va face prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. Tot la 12 iulie 2022 se fac predarea și transmiterea fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București. De aceste proceduri se ocupă Comisia din centrul de înscriere.

În aceeași zi este programată transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere. La 13 iulie 2022 se verifică și se corectează eventualele erori din bazele de date. După confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată, la 14 iulie urmează repartizarea computerizată.

Urmează comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal. În unitățile de învățământ gimnazial va fi afișată lista cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București. Între 15 și 20 iulie 2022 se depun dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. La 20 iulie 2022 urmează transmiterea situației locurilor rămase libere în urmă neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

La 21, 22 și 25 iulie 2022, Comisia de admitere județeană/a municipiului București se va ocupa de rezolvarea situațiilor speciale apărute după repartizarea computerizată. Mai trebuie spus că mai există și o a doua etapă de admitere liceu 2022.

ADVERTISEMENT