News

Anul școlar 2021-2022. Începe înscrierea copiilor în învățământul primar

29.03.2021 | 10:41
Anul scolar 20212022 Incepe inscrierea copiilor in invatamantul primar
ADVERTISEMENT

Luni, 29 martie, se dă startul procesului de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2021-2022. Conform calendarului publicat de Ministerul Educației, părinții au timp până pe 28 aprilie să depună sau să transmită cererile-tip, urmând ca prima etapă să se desfășoare în perioada 10-20 mai.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot fi înscriși în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar.

ADVERTISEMENT

Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare din țară au afişat, pe 17 martie, circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare propus, precum şi numărul de clase pregătitoare alocate.

Începe înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

ADVERTISEMENT

În situația copiilor menționați, care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar”, se arată în metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar se desfăşoară în perioada 10-20 mai, astfel:

  • 10 – 11 mai 2021 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
  • 11 – 18 mai 2021 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
  • 20 mai 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.
ADVERTISEMENT

A doua etapă:

  • 21 mai 2021 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
  • 24 mai – 31 mai 2021 – Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
  • 4 iunie 2021 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare. În perioada 1 septembrie – 10 septembrie 2021 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.