News

Bani acordaţi elevilor de Ministerul Educaţiei. Ce valoare are ajutorul pentru achiziţia de calculatoare şi până când se pot depune dosarele

Ministerul Educației a publicat calendarul pe 2021 al programului prin care elevii și studenții din familii cu venituri reduse vor primi ajutorul de 200 de euro pentru achiziția de calculatoare.
01.06.2021 | 13:51
Bani acordaţi elevilor de Ministerul Educaţiei. Ce valoare are ajutorul pentru achiziţia de calculatoare şi până când se pot depune dosarele
Elevii din familiile sărace vor primi ajutor pentru achiziția de calculatoare/ Foto: Hepta - Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021 a fost aprobat prin ordin al ministrului  Educației.

Potrivit calendarului, dosarele pentru obținerea acestui ajutor vor putea fi depuse până pe 15 iunie, iar achiziția efectivă se va putea face de către beneficiari începând cu data de 20 august.

ADVERTISEMENT

Pentru acordarea celor 200 de euro sunt eligibili elevii și studenții care provin din familii în care venitul lunar pe fiecare membru al familiei nu trece de 250 de lei pe lună.

Dosarele pentru achiziția calculatoarelor, depuse până la 15 iunie

După etapa depunerii dosarelor la unitățile de învățământ, lista cererilor aprobate va fi publicată pe portalul Ministerului Educației pe data de 9 iulie. În intervalul 9-13 iulie se vor putea depune contestații, iar rezolvarea lor se va face în perioada 14-23 iulie.

ADVERTISEMENT

Bonurile valorice vor fi distribuite către beneficiari  în perioada 20-27 august, iar achiziția calculatoarelor va fi permisă în intervalul 20 august-15 octombrie.

Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți se va putea face în perioada 20 august-22 octombrie.

Ajutorul pentru stimularea achiziției de calculatoare a fost instituit prin Legea 269 din 2004 care prevede că beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi și/sau studenți ai învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, ale căror  venituri pe cap de membru  se încadrează în plafoanele stabilite anual prin hotărâre de Guvern.

ADVERTISEMENT

Inițial,  plafonul era stabilit la 150 de lei lunar pentru fiecare membru de familie, însă în  urma unor majorări succesive acesta a ajuns la 250 de lei.

(1) Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă.
 (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea celor vinovați și se sancționează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării”, se arată în articolul 6 al legii.

Pentru a preveni  această situație, autoritățile au impus prin normele metodologice ca beneficiarii să depună copii după facturile de achiziție a calculatoarelor.

ADVERTISEMENT

Ajutorul se acordă o singură dată pentru aceeași familie, indiferent de numărul de copii.

Actele necesare pentru dosar

În anii anteriori, data limită pentru depunerea dosarelor pentru primirea ajutorului era de 31 martie, însă anul acesta procedura a fost amânată din cauza epidemiei de coronavirus.

Dosarul trebuie să conțină o cerere tip de la secretariatul școlii sau universității, după caz, certificatul de naștere sau buletinul elevului/ studentul beneficiar împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui și ale celorlalți membri ai familiei. În cazul în care beneficiarul are frați sau surori înscriși în alte unități de învățământ, sunt necesare adeverințe care să ateste calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori.

ADVERTISEMENT

Mai sunt necesare actele doveditoare privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă, o declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 250 lei/lună și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

Solicitanții trebuie să declare și veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor mobile și imobile proprietate a familiei, dacă este cazul.

CITEȘTE mai multe articole interesante din categoriile NEWS, SPORT sau LIFE
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Câștigă ACUM o Dacia Logan, 2.000 de euro și multe alte premii!
  • Nr. 849. 32 pagini. Doar 5 lei!
A apărut noua revistă Taifasuri