News

Bani mai mulți pentru biserici. O serie de cheltuieli ale cultelor vor putea fi suportate de către primării

Un proiect de lege extinde considerabil tipurile de cheltuieli ale cultelor care pot fi suportate din bugetele administrațiilor locale,
13.04.2023 | 14:33
Bani mai multi pentru biserici O serie de cheltuieli ale cultelor vor putea fi suportate de catre primarii
Primăriile ar putea să susțină cultele sub mai multe forme decât le este permis acum/ Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

La Senat a fost depusă o inițiativă legislativă a unui grup de 21 de parlamentari (majoritatea sunt de la UDMR, însă sunt semnatari și de la PNL și PSD) prin care primăriile și consiliile județene ar urma să primească dezlegare să aloce bani pentru o serie de cheltuieli făcute de către cultele religioase, care până acum nu puteau fi suportate din bugetele administrațiile locale.

Primarii primesc liber la danii pentru biserici

În cazul adoptării acestui proiect, primarii și sau șefii CJ-urilor vor putea dispune alocarea de bani inclusiv pentru construirea sau întreținerea de sedii administrative ale cultelor, a seminariilor teologice sau a cimitirelor aflate în proprietatea bisericilor, ajutor pe care administrațiile locale nu-l pot acorda în momentul de față, potrivit cadrului legal existent.

ADVERTISEMENT

Expunerea de motive a proiectului de lege invocă doar faptul că unitățile de învățământ care își au sediile în proprietatea cultelor își desfășoară activitatea, în multe locuri, în condiții neadecvate, însă modul în care este formulat proiectul de lege lasă loc aleșilor locali să fie foarte generoși cu bisericile pentru o gamă mult mai largă de cheltuieli.

În imobilele deținute de către unitățile de cult funcționează unități de învățământ de prestigiu, având și alt profil decât teologic. De cele mai multe ori unitățile de cult nu dețin fonduri suficiente pentru a asigura reabilitatea, refațadizarea sau repararea acestor bunuri, aceste lucrări necesitând investiții majore, mai ales în situația în care imobilele sunt situate în zona de protecție a monumentelor istorice sau chiar sunt clasificate ca monumente istorice”, se spune în expunerea de motive.

ADVERTISEMENT

Legea 125/2002 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase prevede clar care sunt formele de susținere care pot fi acordate de către primării. De la bugetul de stat pot fi finanțate restaurarea lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice, construirea lăcașurilor de cult de valoare deosebită, achiziţionarea de imobile necesare în vederea desfăşurării activităţii unităţilor de cult şi susţinerea unor acţiuni cu caracter internaţional realizate de cultele religioase din România.

Și primăriilor li se lasă o marjă largă de sprijinire a cultelor: „De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcașurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult. pentru construirea, repararea și amenajarea clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult precum şi pentru activităţile de asistenţă socială susţinute de acestea.

ADVERTISEMENT

Case parohiale, făcute cu bani publici

Această prevedere a legii este însă acum extinsă cu mult dincolo de reabilitarea instituțiilor de învățământ teologic sau care funcționează în clădiri aparținând cultelor, astfel că primarii evlavioși vor putea să direcționeze bani, întru veșnica lor pomenire ca ctitori, inclusiv pentru sedii de episcopii, case parohiale și alte clădiri administrative ș.a.

„De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără fonduri sau cu fonduri reduse, pentru construirea sau repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor și pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor și care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, pentru amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor, protopopiatelor, parohiilor sau ale centrelor de cult, a cimitirelor, a sediilor unităților de învățământ proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, repararea și amenajarea clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult, precum și pentru activitățile de asistență socială și medicală susținute de acestea”, este forma legii propusă de către cei 21 de parlamentari.

ADVERTISEMENT

Sprijinul financiar pe care îl primesc în fiecare an cultele de la nivel central pot fi cuantificați relativ ușor întrucât sunt menționați în bugetul de stat adoptat anual sau în rectificările bugetare. La nivel local, lucrurile sunt mai complicate întrucât ajutorul diferă de la primărie la primărie, după mai multe variabile: starea financiară a primăriei, interesul pentru menținerea în bunăstare a monumentelor istorice, dorința aleșilor locali de a-și asigura viața veșnică cu banii altora ș.a.

ADVERTISEMENT