News

Bani mai mulți pentru sportivii și antrenorii de performanță. Renta viageră s-ar putea acorda după alte criterii

Antrenorii sportivilor de performanță ar putea beneficia și ei de renta viageră acordată până acum doar elevilor lor, în funcție de performanțele obținute.
17.09.2021 | 18:24
Bani mai multi pentru sportivii si antrenorii de performanta Renta viagera sar putea acorda dupa alte criterii
Antrenorii sportivilor de performanță ar putea primi rentă viageră/ Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Criza majoră a sportului românesc, demonstrată de faptul că la ultimele două olimpiade delegația României a obținut doar câte patru medalii, i-a făcut pe unii parlamentari să vină cu o soluție legislativă pentru revitalizarea sportului de performanță.

Un grup de parlamentari PSD susțin că este nevoie de stimularea financiară a performanței nu doar pentru  sportivi, ci și pentru antrenorii lor. Astfel, renta viageră pe care o primesc medaliații de la jocurile olimpice va putea fi acordată și celor care i-au pregătit.

ADVERTISEMENT

De asemenea, este mărit și numărul sportivilor care primesc renta viageră după retragerea din activitate, acordarea nemafiind limitată medaliaților de la jocurile olimpice și celor medaliați cu aur la campionatele mondiale și europene.

Renta viageră acordată și medaliaților cu argint și bronz

Cauza lipsei de succes şi diminuarea considerabilă a bazei de selecţie a sportivilor de performanţă provine, în mare parte, şi din lipsa oferirii unui stimulent, de orice natură, sportivilor şi antrenorilor, dar şi din lipsa unei perspective economice după încheierea perioadei de performanţă”, susțin inițiatorii proiectului de lege depus în dezbatere publică la Senat.

ADVERTISEMENT

În consecință, sunt propuse două modificări majore ale Legii 69/ 2000, prin care sportivilor de performanță li se acordă o rentă viageră după retragerea din activitate, a cărei valoare de referință este echivalentă cu 1,5 salarii medii brute pe economie. În primul rând, renta ar urma să se acorde și antrenorilor acelor sportivi care sunt eligibili pentru acordarea rentei.

Importanţa antrenorilor trebuie evidenţiată şi ea, întrucât aceştia sunt neglijaţi atât de normele juridice existente, care le limitează veniturile la sume infime, cât şi de absenţa posibilităţii obţinerii unor finanţări adiţionale din partea sponsorilor ori a altor entităţi interesate pentru menţinerea profesionalismului şi dedicării acestora. Pe lângă predarea abilităţilor specifice sportului, antrenorii trebuie să predea şi să le insufle sportivilor abilităţi de viaţă, cum ar fi conducerea şi munca în echipă”, justifică parlamentarii în expunerea de motive.

ADVERTISEMENT

În al doilea rând, este extinsă categoria sportivilor care vor beneficia de renta viageră. Până acum, renta era primită de toți medaliații de la jocurile olimpice sau paralimpice, indiferent dacă era de aur, argint sau bornz, precum și sportivii care obțineau medalii de aur la campionatele mondiale și europene, în funcție de numărul de asemenea medalii obținute. În noua formă a legii, sunt incluși și medaliații cu argint și bronz de la campionatele mondiale și europene, cu condiția să fie obținute la probe care au fost incluse în programul olimpic măcar o dată.

Praguri diferențiate pentru renta viageră

Proiectul de lege prevede că renta viageră se va acorda sportivilor diferențiat după cum urmează:

ADVERTISEMENT

-100% pentru prima medalie de aur obţinută la jocurile olimpice sau la jocurile paralimpice;
-80% pentru prima medalie de argint obţinută la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice, sau pentru prima medalie de aur obţinută la campionatele mondiale ori europene;
-70% pentru prima medalie de bronz obţinută la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice sau pentru prima medalie de argint obţinută la campionatele mondiale ori europene;
– 60% pentru prima medalie de bronz obţinută la campionatele mondiale ori europene.

Nu există o diferențiere între valoarea rentei pentru sportivi și pentru antrenori, în cazul acestora din urmă aplicându-se aceleași criterii. Dacă un sportiv obține o medalie la jocurile olimpice, de exemplu, automat și antrenorul său va deveni eligibil pentru rentă, care va avea același cuantum pentru amândoi.

La începutul anului 2021, valoarea salariului mediu brut pe economie era de 5.380 de lei, ceea ce înseamnă că un cuantum de 100% al rentei viagere ajunge la aproape 7.700 de lei. Pentru sportivii care cumulează două sau mai multe medalii, renta viageră se calculează astfel:

– pentru prima cea mai valoroasă medalie se acordă la nivelul prevăzut mai sus;
– pentru fiecare dintre celelalte medalii, de valoare egală și/sau inferioară, se acordă 50% din cuantum.

Valoarea maximă a rentei viagere nu poate depăși cinci salarii medii brute pe economie.

ADVERTISEMENT