Când are loc examenul de Definitivat 2019. Calendarul complet

Catalin Nae   
în HotNews
07/04/2019, 17:31
Când are loc examenul de Definitivat 2019. Calendarul complet
Ministerul Educaţiei a aprobat calendarul examenului de definitivat 2019

Cadrele didactice aflate la început de carieră vor susţine examenul de Definitivat 2019 pe 24 iulie. Ministerul Educaţiei a publicat deja metodologia şi calendarul de organizare și desfășurare al acestui examen. Profesorii care vor trece de această testare vor dobândi dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Care sunt etapele din calendarul examenului de Definitivat 2019

Metodologia examenului de Definitivat 2019 a fost publicată deja în Monitorul Oficial şi prevede etapele pe care trebuie să le urmeze profesorii debutanţi. Candidaţii s-au putut înscrie la unităţile de învăţâmânt până pe 19 octombrie 2018, iar până la finalul acelei luni dosarele lor au fost transmise inspectoratelor şcolare pentru verificare şi avizare.

Pentru cei al căror dosar de admitere a fost aprobat, urmează acum etapa inspecţiilor de specialitate, care se desfăşoară până pe 31 mai 2019, la unitatea de învăţământ la care este încadrat profesorul debutant. Alternativ, aceste inspecţii pot fi organizate şi la alte şcoli, dar doar cu acordul inspectorului şcolar şi al directorului şcolii primitoare.

Conform calendarului examenului de Definitivat 2019, candidaţii vor trebui să treacă prin mai multe probe

Cum se desfăşoară inspecţiile de specialitate de la examenul de Definitivat 2019

Aceste inspecţii se fac la patru activităţi didactice şi se notează cu note de la 1 la 10. Trebuie menţionat că aceste note nu pot fi contestate, iar rezultatele sunt valabile doar pentru sesiunea la care s-a înscris profesorul. Inspecţia de specialitate este realizată de o comisie.

Din ea fac parte inspectorul şcolar coordonator al disciplinei la care candidatul dă examen şi directorul sau adjunctul şcolii unde se desfăşoară această inspecţie. Tot în cadrul etapei inspecţiei de specializate este notat şi portofiul personal al candidaţilor. Acesta ar trebui să conţină un CV, o scrisoare de intenţie, un raport de progres şcolar şi o autoevaluare a portofiului profesional. Acest portofoliu este evaluat cu note cuprinse între 1 şi 10, care nu pot fi contestate.

După ce şi această etapă este finalizată, se trece la completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică (perioada 3-14 iunie 2019).

Când sunt afişate rezultatele examenului de Definitivat

Proba scrisă a examenului de definitivat are loc în data de 24 iulie 2019. Primele rezultate se afişează în data de 31 iunie, iar contestaţiile se pot depune până pe 1 august. Până pe 5 august se soluţionează contestaţiile, iar rezultatele finale sunt afişate pe 5 august 2019.

Între 6 şi 9 august 2019, tabelele nominale cu candidaţii admişi sunt trimise la Ministerul Educaţiei, iar până pe 14 august rezultatele sunt validate prin ordin de ministru. Profesorii care reuşesc să promoveze examenul primesc dreptul de a preda în învăţământul preuniversitar şi obţin gradele didactice I şi II.

Ei vor beneficia de contract de muncă pe durată nedeterminată şi creşterea salariului conform cu noua poziţie, de la data de 1 septembrie 2019.

Cum se desfăşoară examenul de Definitivat 2019

Examenul are o durată de 4 şi începe la ora 10:00, iar candidaţii vor intra în sala de examen în intervalul 8:00 – 8:45. În fiecare sală vor fi 2-3 supraveghetori, iar orice încercare de copiere sau fraudare a testării se soldează cu eliminarea candidatului din examen. Pentru rezolvarea subiectelor, profesorii trebuie să folosească pix sau stilou cu cerneală albastră şi creio negru pentru grafice.

Este permisă introducerea în sala de examen a dicţionarelor (doar la disciplinele greacă veche şi latină) şi a planurilor de conturi (în cazul disciplinelor economice).

Subiectul de specialitate are o pondere 60% din nota evaluării, iar cel de metodică, 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. Lucrările sunt evaluate de doi corectori, în săli separate şi apreciate individual cu note de la 1 la 10.

Nota finală se calculează după o formulă specială: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS) / 10. ND înseamnă nota la examenul de definitivat, NI1 şi NI2 reprezintă notele de la inspecţia de specialitate, NP este nota portofoliului personal, iar NS este nota de la proba scrisă. Pentru a promova examenul de definitivat, un cadru didactic trebuie să obţină minimum 8.

Închide ×