Life

Cât costă divorțul la notar, ce acte sunt necesare și cât durează procedura de anulare a căsătoriei

Divorțul la notar oferă o soluție mai rapidă decât desfacerea căsătoriei printr-o instanță judecătorească. Află de la FANATIK cât costă divorțul la notar, ce acte sunt necesare și cât durează.
26.08.2022 | 12:45
Cat costa divortul la notar ce acte sunt necesare si cat dureaza procedura de anulare a casatoriei
Cât costă divorțul la notar, ce acte sunt necesare și cât durează procedura de anulare a căsătoriei. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Divorțul la notar este cea mai simplă procedură de anulare a unei căsătorii. Nu costă mult, nu presupune o tonă de acte, durează puțin și este mult mai la îndemâna oricărui cuplu în comparație cu divorțul printr-o instanță judecătorească.

Cât costă divorțul la notar

Divorțul la notar a fost introdus ca soluție pentru desfacerea unei căsătorii, inițial, prin Legea 202/2010, modificată apoi în februarie 2013 prin adoptarea Noului Cod Civil.

ADVERTISEMENT

Divorțul la notar impune, simplificând la esență, o singură condiție: acordul părților. Soția și soțul trebuie să se înțeleagă asupra tuturor aspectelor despărțirii înainte să vină la notar.

Articolul 375, capitolul VII, secțiunea 1, din Noul Cod Civil stabilește cadrul legal pentru divorțul la notar.

ADVERTISEMENT

„(1) Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.

(2) Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul public şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor”

În cazul în care soții au copii minori și nu se înțeleg asupra vreunui aspect referitor la creșterea acestora, articolul 376 din același capitol VII, secțiunea 1 al Noului Cod Civil, stipulează că „Dacă soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ ori, în cazul prevăzut la articolului 375, aliniat (2), asupra exercitării în comun a drepturilor părinteşti, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată, potrivit prevederilor articolului 374.

La notar, la depunerea actelor trebuie să fie prezenți ambii soți. Excepție fac cazurile de forță majoră (care țin de sănătate sau privarea de libertat), partea absentă având posibilitatea să fie reprezentată de o persoană mandatată printr-o procura specială, autentificată notarial.

ADVERTISEMENT
 • 795 de lei costă soluționarea divorțului la notar, cu acordul deplin al soților fără copii minori

Cum s-a ajuns la acest preț? Iată în continuare defalcarea sa:

 • 714 lei – onorariu notarial
 • 59,5 lei – înregistrarea cererii de divorț în Registrul Național
 • 21,42 lei (7,14 lei x 3) – legalizarea copiilor certificatelor de naștere și de căsătorie
 • TVA
ADVERTISEMENT

Toate aceste taxe se plătesc în momentul depunerii cererii de divorț și, atenție!, conform legii nu se dau înapoi în cazul în care soții se răzgândesc!

 • 1.460 de lei costă soluționarea divorțului la notar, cu acordul deplin al soților cu copii minori

Această sumă totală include:

 • 1.190 de lei – onorariu notarial
 • 178,5 lei – onorariu notarial convenţie* privind numele de familie purtat după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti și locuinţa minorului:
 • 59,5 lei – înregistrarea cererii de divorț în Registrul Național
 • 28,56 de lei (7,14 lei x 4) – legalizare copii certificate de naștere și de căsătorie
 • TVA

* Plata onorariu notarial convenţie va fi achitată în momentul în care foștii soți vor merge la notariat pentru a primi hotărârea de divorț, nu la depunerea actelor. Inițial ei vor plăti doar onorariul notarial, taxele de înregistrare în RNCD și legalizările actelor, adică suma de 1.278 de lei.

Atenție! Mai menționăm o dată că aceste taxe nu se returnează, conform legii, dacă soții se răzgândesc în perioada dintre depunerea actelor și emiterea hotărârii de divorț de către notar.

Ce acte ai nevoie pentru divorț la notar

După ce ai aflat cât costă divorțul la notar, trebuie să știi și ce documente ai nevoie. Din fericire, actele necesare unui divorț „cu acordul părților”, la notar, sunt puține, nici nu se compară, spre exemplu, cu cele necesare la stabilirea unei succesiuni, și la îndemâna tuturor solicitanților.

 • Cererea de divorț https://notari.pro/divort/cerere-divort (se completează la biroul notarial, în momentul depunerii tuturor actelor)
 • Actele de identitate ale soților (originale)
 • Certificatele de naștere ale soților (originale sau copii legalizate)
 • Certificatul de căsătorie (original)

În cazul în care soții au copii minori, la actele amintite mai sus se adaugă certificatele de naștere ale acestora (originale sau copii legalizate).

După depunerea actelor, notarul sesizează Serviciul de Autoritate Tutelară al primăriei pentru efectuarea anchetei psiho-sociale (gratuită) la adresa unde soții au stabilit de comun acord că va/vor locui copilul/copii cuplului. Precum și pentru audierea minorului/monirilor care a/au împlinit 10 ani, în condiţiile articolului 264 din Noul Cod Civil.

La „dosarul” amintit se mai poate adăuga un act. Care ține de notarul la care apelează soții și de domiciliul acestora în momentul depunerii actelor.

Concret, soții pot divorța atât la un notar cu sediul biroului în localitatea în care a fost încheiată căsătoria, cât și la un notariat din localitatea în care se găsește ultima locuință comună a soților.

În al doilea caz menționat, dovada „ultimei locuinţe comune a soților” se poate face în două moduri, conform site-ului de specialitate notari.ro.

„Prin actul de identitate, dacă a fost domiciliul măcar al unuia dintre soţi, sau prin înscrisul care dovedeşte proprietatea ori deţinerea folosinţei (vânzare-cumpărare, donaţie, închiriere, comodat etc).

Prin declaraţie autentică a ambilor soți, dată pe proprie răspundere şi consemnată atât în cererea de divorţ, cât şi în încheierea de admitere pe baza căreia se va elibera certificatul de divorț (dacă, spre exemplu, soţii au convieţuit într-o locuinţă asupra căreia nu deţineau niciun titlu, cum ar fi locuinţa unuia din părinţi sau a altei rude sau cunoştinţe). Prin urmare, dând această declarație pe proprie răspundere, soții pot divorța la un notariat situat într-o localitate diferită decât cea a locului unde au încheiat căsătoria, chiar dacă în actul de identitate figurează cu un alt domiciliu”

Soții care s-au căsătorit sau au avut ultima locuință comună în București, pot divorța la orice birou notarial din Capitală, indiferent de sector.

Cât de rapidă poate fi procedura de divorț

După depunerea actelor la notar, acesta acordă un termen de 30 de zile calendaristice (incomparabil cu termenele interminabile stabilite de o instanță judecătorească) pentru o eventuală retragere a cererii de divorț.

Dacă nu se întâmplă așa ceva, fix la 30 de zile, nicio zi mai devreme sau mai târziu (în afara cazurilor în care acest termen cade în weekend sau într-o sărbătoare legală), soții trebuie să se prezinte personal la biroul notarial.

Notarul va verifica hotărârea definitivă a soților de a divorța, acordul lor în ceea ce privește numele pe care le vor purta după divorț, acordul în legătură cu tot ceea ce privește copii minori (dacă aceștia există), exprimarea consimțământului „liber și neviciat” de către ambii soți.

Dacă toate condițiile amintite sunt îndeplinite, notarul va redacta, după aceste 30 de zile de ultimă gândire a soților, „încheierea de admitere a cererii de divorț, încheiere prin care constată desfacerea căsătoriei şi dispune eliberarea certificatului de divorţ”.

 • 795 de lei (fără copii) și 1.460 de lei (cu copii) și 30 de zile sunt costurile și termenul care vă despart de un divorț amiabil la notar

ADVERTISEMENT
Tags: