News

Câți bani va cheltui Armata pe contractul clasificat ce prevede modernizarea cazărmii unde va activa CSAT în caz de război. A dat 80 milioane euro pentru o altă unitate

Armata Română parafează două contracte uriașe pentru modernizarea a două cazarme, într-una din ele urmând să funcționeze CSAT în caz de război.
01.05.2023 | 14:33
Cati bani va cheltui Armata pe contractul clasificat ce prevede modernizarea cazarmii unde va activa CSAT in caz de razboi A dat 80 milioane euro pentru o alta unitate
CSAT, condus de Klaus Iohannis, va activa într-o cazarmă în caz de război Colaj foto: FANATIK, Sursa foto: csat.presidency.ro, Facebook MApN
ADVERTISEMENT

Pe 23 aprilie 2023, Ministerul Apărării Naționale, prin UM 02547 din București, a publicat un anunț de participare la o licitație în urma căreia se va atribui un „Contract de proiectare și execuția lucrărilor aferente realizării proiectului de investiție în cazarma 3041 București”. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare a fost stabilit pentru 25 august 2023.

Valoarea contractului este de 8,25 milioane euro

Valoarea totală estimată a lucrărilor, conform datelor de pe platforma achizițiilor publice, e-licitatie.ro, consultate de FANATIK, este de 40.731.685,78 lei, adică aproximativ 8,25 milioane euro. “Contract de proiectare și execuția lucrărilor aferente realizării proiectului clasificat “secrete de stat”, nivel de secretizare “secret” – „Lucrări de construcții și instalații în cazarma 3041 București”, se menționează în descrierea achiziției.

ADVERTISEMENT

Durata contractului (proiectare și execuție) este de 455 zile începând de la data emiterii Ordinul Administrativ de Începere către Antreprenor. Actualizarea Proiectului Tehnic se va face la 80 de zile de la data emiterii Ordinul Administrativ de Începere către Antreprenor; recepția Proiectului Tehnic actualizat – la 10 zile de la livrarea acestuia; execuţia lucrărilor şi asigurarea accesului la servicii conexe (asistenţă tehnică, supervizare) – 365 zile de la remiterii Ordinul de începere a lucrărilor de execuție; recepția la terminarea lucrărilor – 30 zile după finalizarea lucrărilor.

Contractul clasificat ca secret de stat constă în modernizarea centrului de operațiuni din București unde va funcționa, în caz de război, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), condus de președintele României, Klaus Iohannis. Proiectul stagnează de mai mulți ani. În noiembrie 2019, Guvernul României a emis o hotărâre care a vizat reaprobarea indicatorilor tehnico –economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construcții și instalații în cazarama 3041 București”.

ADVERTISEMENT

“Scopul acestui proiect de investiție imobiliară este modernizarea spațiilor unde își va desfășura activitatea Consiliul Suprem de Apărare al Țării în situații de criză sau război. Documentația tehnico-economică inițială a fost întocmită de către „Institutul de Proiectări Carpați” în perioada 1980-1981, iar lucrările de execuție ale obiectivului au fost finalizate in anul 1983”, se scrie în nota de fundamentare.

Instalațiile din cazarmă au fost făcute în anii ’80

„Pentru lucrările de instalații aflate în diferite stadii de execuție (unele dintre acestea încă nu sunt finalizate) s-a constatat faptul că acestea corespund anilor 1980 și au suferit diferite stadii de uzură fizică și morală. Astfel, instalațiile existente nu sunt compatibile cu noile materiale și sisteme de pe piață, astfel încât nu se pot face interconectări, reglaje și revizii care să asigure atingerea parametrilor și exploatarea de către beneficiarul de folosință în condiții normale”, se mai menționează în document.

ADVERTISEMENT

Lucrările de modernizare și reabilitare a construcțiilor și instalațiilor tehnologice din cazarma 3041 București vor fi: reabilitare branșament apă; reabilitare racord de canalizare; arhitectură și rezistență; reabilitare instalații încălziri-răciri; reabilitare instalații climatizare-ventilare; instalații de oxigen; instalație de aer comprimat; stații de control parametrii aer; reabilitare puț forat existent și puțuri forate noi; reabilitare rezervă de apă.

De asemenea, la cazarma 3041 se vor mai efectua: reabilitare instalații tehnico-sanitare, hidranți interiori și apă tehnologică; reabilitare stație pompare ape uzate menajere; instalații fixe de stins cu gaz IG-541; reabilitare tablou general; reabilitare instalații electrice aferente spațiilor tehnice; reabilitare instalații electrice interioare; reabilitare instalații acționare uși; rețea structurată de voce date; reabilitare sursă de energie de rezervă; reabilitare instalații tehnologice.

ADVERTISEMENT

Contractul pentru a doua cazarmă este clasificat secret de serviciu

Pe 13 aprilie 2023, MApN, prin UM 0253, a parafat un contract în valoare de 396.901.685,78 lei (aproximativ 80,5 milioane euro), conform datelor consultate de FANATIK, pentru „Servicii de proiectare, de asistență a proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor, precum și execuția lucrărilor aferente realizării proiectului clasificat secret de serviciu – Asigurare Facilități – Pavilion 1, Pavilion 2, Parcare auto și remize tehnice într-o cazarmă din București”.

Durata contractului este de 75 de luni. Execuția lucrărilor va cuprinde: demolare 3 pavilioane existente, realizare pavilion 1 și 2, pavilion garaj auto, pavilion parcare auto etajată, remiză grupuri electrogene, remiză auto, teren pentru activități de pregătire fizică, frumuri, platforme, parcări și alei, amenajări peisagistice și iluminat incintă, asigurare infrastructură comunicații, extindere trasee canalizație, extindere rețele exterioare de utilități pentru racordare pavilioane, gospodărie de apă și hidranți exteriori, dotări cu echipamente de climatizare automată.

“Dată fiind dezvoltarea tehnologică accentuată și performanțele tot mai ridicate ale tehnicii și echipamentelor militare se consideră imperios necesară asigurarea condițiilor esenţiale de funcţionare și îndeplinire a misiunilor prin dotarea cu facilitățile noi propuse, în scopul menținerii capacității  ridicate de luptă și a respectării cerinţelor de securitate a obiectivului militar. Perspectiva asigurării condițiilor esențiale de funcționare și îndeplinire a misiunilor prin  dotarea cu facilitățile noi propuse pentru cazarma din București contribuie la realizarea cu succes, în prezent și în evoluția viitoare, a structurii și, totodată, este considerată a fi necesară pentru îndeplinirea cerințelor specifice prevăzute în Constituție, a angajamentelor asumate în structurile  internaționale la care România este membră sau a coalițiilor regionale”, se menționează în caietul de sarcini.

ADVERTISEMENT