News

Ce preț au autorizația de construire și certificatul de urbanism în 2019

18.04.2019 | 17:05
Care este prețul pentru autorizația de construire și certificatul de urbanism pentru 2019?

Care este prețul de urbanism și în ce situații se emite? Procedura de autorizare a lucrărilor de construcții începe cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism pentru obținerea actului de autorizație pentru construire. Prima operațiune se emite în anumite situații. Află care sunt acestea și ce autorități îl pot elibera!  Solicitantul pentru eliberarea certificatului de uranism poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată. Iată mai multe detalii despre actele necesare despre procesul în cauză!

Preț pentru autorizația de construire și certificatul de urbanism în 2019

  • Taxa pentru certificatul de urbanism, în mediul urban, e egală cu sumele stabilite în tabelul de mai jos.
  • Taxa pentru eliberarea certificatului pentru zona rurală e egală cu 50% din taxa stabilită la alineatul 1.
  • Taxa pentru prelungirea certificatului este egală cu 30% din cuantumul t axei pentru eliberarea autorizației inițiale.
  • Taxa pentru avizarea certificatului de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului se stabilește de consiliul local de până la 15 lei.
  • Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențailă sau aneză e egală cu 0,5% din valoarea lucrărilor de construcții.

Conform legiuitorului, certificatul de urbanism se emite pentru următoarele situații:
a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;
b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de “Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;
c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.

 

Tabel prețuri autorizație certificat
Tabel prețuri autorizație certificat urbanism și autorizație de construire

Detalii despre certificatul de urbanism:

Certificatul de urbanism e actul de informare prin care autoritățile prevăzute la articolul 4 din Legea cu numărul 50/1991. Se indică faptul că certificatul de urbanism nu oferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

Tags: