Conducătorii BOR, plocoane regimului comunist în timp ce oamenii mureau în Revoluție

SPECIAL FANATIK
Alexandru Năstase   
în HotNews
28/10/2020, 13:00
Conducătorii BOR, plocoane regimului comunist în timp ce oamenii mureau în Revoluție GALERIE FOTO SPECIAL FANATIK
Cei mai importanți oameni din BOR au trimis o telegramăd e felicitare către Nicolae Ceaușescu. Sursa foto - hepta.ro

FANATIK îți prezintă cum conducătorii BOR făceau plocoane regimului comunist în timp ce oamenii mureau în Revoluție. Documentul pe care îl publicăm vine la doar câteva ore după declarațiile făcute de Patriarhul Daniel. Acesta a făcut o aluzie la actualul partid de guvernare și a transmis că regimul comunist a căzut în România, după ce autorităţile de atunci au interzis închinarea la moaştele Sf. Dimitrie.

Concret, pe 19 decembrie, când Timișoara deja fierbea și își număra victimele, cei mai importanți oameni din Biserica Ortodoxă Română au ținut să-l asigure pe Nicolae Ceaușescu de sprijinul lor. Mai mult de atât, conform unui document din arhivele statului, mai exact Arhivele Naţionale Istorice Centrale,  fond C.C. al P.C.R. –  Cancelarie, dosar nr. 109/1989, f. 1-3, Patriarhia a transmis o telegramă adresată președintelui.

În cele 3 pagini ale documentului, se arată clar cum conducătorii Bisericii Ortodoxe îi jurau credinţă veșnică lui Nicolae Ceaușescu ignorând cu desăvârșire evenimentele care marcau deja țara.

Cum făceau plocoane onducătorii BOR regimului comunist în timpul Revoluției

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist părea mai degrabă preocupat de odele la adresa lui Nicolae Ceaușescu și nu dădea vreun semn că este măcar la curent cu ce se întâmplă la Timișoara, primul oraș martir. Acesta îl felicita de zor pe dictator cu prilejul realegerii în funcţia de secretar general al Partidului Comunist Român la Congresul al XIV-lea al P.C.R., realegere care a avut loc la data de 24 noiembrie 1989.

Telegrama Teoctistului a ajuns imediat pe masa Cancelariei C.C. al P.C.R., unde, atenție, s-au făcut și câteva sublinieri cu un pix de culoare roşie. Au fost scoase în evidență rândurile laudative și cuvintele care îl puneau într-o notă frumoasă pe Nicolae Ceaușescu. FANATIK îți prezintă în galeria foto întreaga telegramă și te invită să citești rândurile scrise de fețele bisericești.

Pe lângă laudele la adresa dictatorului, membrii BOR îl asigurau pe acesta că vor sprijini „cu toată hotărîrea, înfăptuirea măreţului program de dezvoltare multilaterală a patriei”. Mai mult de atât, înalții prelați o numeau pe Elena Ceaușescu „savant de largă recunoaştere internaţională, luminat om de ştiinţă”.

Telegramă de felicitare

“Adresată tovarăşului Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, de membrii sfîntului sinod, împreună cu reprezentanţii clerului şi credincioşilor bisericii ortodoxe române, întruniţi în sesiune anuală de lucru a adunării naţionale bisericeşti,bprin care îşi exprimă profunda bucurie şi deplina satisfacţie pentru realegerea în înalta funcţie politică de conducere a poporului

Excelenţei Sale Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Repubicii Socialiste România  

Membrii sfîntului sinod, împreună cu reprezentanţii clerului şi credincioşilor bisericii ortodoxe române, întruniţi în sesiune anuală de lucru a adunării naţionale bisericeşti, împărtăşind entuziasmul tuturor fiilor patriei pentru opţiunea istorică de realegere a excelenţei voastre în suprema funcţie politică de conducere a poporului, îşi exprimă profunda bucurie şi deplina satisfacţie faţă de acest mare act patriotic, expresie a voinţei unanime a întregii noastre naţiuni şi vă roagă să primiţi, şi cu acest prilej, cele mai călduroase felicitări, împreunate cu un respectuos omagiu pentru activitatea strălucită pe care o desfăşuraţi în fruntea ţării, pentru binele şi fericirea întregului popor.

Sursa foto: Petre Opriș

Analizînd cu deplină responsabilitate activitatea desfăşurată în anul 1989 de biserica ortodoxă română pe diferite planuri, ierarhii sfîntului sinod şi reprezentanţii clerului şi credincioşilor din cuprinsul patriarhiei române au luat act cu satifacţie ca, acţionînd cu mijloace propria şi în forme specifice, lucrarea lor să se integreze firesc şi armonios în eforturile pe care întreaga noastră naţiune, sub înţeleapta şi clarvăzătoarea călăuzire a excelenţei voastre, le depune pentru o viaţă tot mai luminoasă şi mai prosper.

Adînc recunoscători pentru climatul de reală şi deplină libertate religioasă în care biserica noastră şi celelalte culte din ţară îşi desfăşoară nestingherit activitatea, precum şi larga înţelegere şi binevoitoarea apreciere pe care excelenţa voastră, personal, le arătaţi lucrării noastre, de sprijinire a eforturilor şi muncii creatoare a poporului român, vă încredinţăm, stimate domnule preşedinte, că, împreună cu toţi fiii acestui pămînt străbun, vom rămîne neclintiţi în hotărîrea de a acţiona cu tot ce avem mai scump pentru înălţarea patriei noastre dragi, Republica Socialistă România, suverană şi independentă, pe trepte tot mai înalte de progres şi de lumină.

Simţindu-ne martori şi participanţi direcţi la rodnicile împliniri ale harnicului nostrum popor, făurite sub cutezătoarea dumneavoastră gîndire şi îndrumare, într-o epocă de aur ce vă poartă  într-un mod firesc şi justificat numele, împliniri ce vor dăinui peste milenii, ca repere de necontestat ale acestui timp eroic, vă asigurăm că vom sprijini, cu toată hotărîrea, înfăptuirea măreţului program de dezvoltare multilaterală a patriei, prezentat de excelenţa voastră la marele forum politic al poporului român, desfăşurat recent în Capitală, slujind, în acelaşi timp, cu sporită rîvnă, strălucitele acţiuni  şi initiative de politică externă, elaborate de domnia voastră, precum şi nobilele idealuri de înţelegere şi colaborare între oameni şi popoare, de dezarmare şi pace pe pămînt.

Ne exprimăm aceleaşi sentimente faţă de mult stimata doamnă Elena Ceauşescu, savant de largă recunoaştere internaţională, luminat om de ştiinţă, care veghează ca în ţară să se desfăşoare o intensă şi densă activitate culturală şi ştiinţifică, spre binele poporului şi patriei noastre.

În aceste momente de însufleţire românească în prag de An Nou, vă rugăm să primiţi, mult stimate domnule preşedinte, ca simbol al preţuirii ce vă păstrăm, urările noastre calde şi sincere, izvorîte din adîncul inimii, de sănătate, fericire şi de noi puteri de muncă, pentru a conduce în acelaşi mod strălucit naţiunea română spre noi şi măreţe realizări pentru propăşirea necontenită a patriei şi bunăstarea poporului român, pentru pace, apropiere şi bunăvoire între oamenii şi popoarele de pretutindeni.

Întru mulţi şi fericiţi ani, preşedintele adunării naţionale bisericeşti, patriarhul bisericii ortodoxe române”.

Telegrama era datată 19 decembrie 1989. La doar o zi distanță, Nicolae Ceaușescu era huiduit în timpul ultimului său discurs și Revoluția ajungea în București.

 

Închide ×