News

Contestații rezultate Academia de Poliție. Cum procedezi dacă ai fost respins nedrept

10.08.2019 | 14:53
Contestatii rezultate Academia de Politie Cum procedezi daca ai fost respins nedrept
Cum se depun contestațiile pentru admiterea la Academia de Poliție

Emoțiile par să se fi risipit pentru o parte din cei peste 2.900 de candidați care au susținut probele de admitere în cadrul facultăților Academiei de Poliției. Aceștia și-au aflat rezultatele concursului, mai întâi la sediul Academiei de Poliție și apoi și pe internet. Rezultatele sunt prezentate în ordine descrescătoare a mediilor și cei nemulțumiți de nota obținută au timp doar astăzi să își depună contestațiile.

Contestațiile la rezultatele de la Academia de Poliție – 2019

Potrivit regulamentului Academiei de Poliție, candidaţii pot formula şi depune contestaţii numai cu privire la proba de evaluare a cunoştinţelor, în ceea ce privește baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului obținut pentru propria lucrare. Termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului cu punctajul obţinut la probele de concurs (liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere). Listele provizorii au fost afișate în data de 10 august 2019, de la ora 12:00.

Asta înseamnă că se pot depune contestații până duminică, ora 12:00. Verificarea contestațiilor se face în prezența candidatului. În situația în care acesta nu se prezintă la data și ora fixată, reverificarea se va face în lipsa lui iar rezultatul după contestație va fi afișat la sediul Academiei. Potrivit regulamentului de admitere, candidații care au formulat contestații se vor prezenta la sediul Academiei în data de 13 august 2019, ora 08.00.

Cum se depun contestațiile pentru admiterea la Academia de Poliție
Cum se depun contestațiile pentru admiterea la Academia de Poliție

Când se afișează rezultatele finale la admiterea în Academia de Poliție, după contestații

Notele au fost afişate și pe site-ul oficial al Academiei de Poliție. În funcție de facultatea la care au încercat să intre participanții, Academia de Poliție a cerut la examenul de admitere fie media dintre limba română, istorie și o limbă străină, fie media dintre matematică și fizică. Astfel, cele mai mari medii au fost la facultatea de pompieri, acolo unde nu mai puțin de nouă participanți au fost admiși cu media de 10, după ce a dat examenul la fizică și matematică.

Peste 2.900 de candidați, băieţi şi fete, s-au bătut pentru cele 770 de locuri scoase la concurs, la specializările Poliţie, Poliţie de Frontieră, Jandarmerie, Pompieri, Drept şi Arhivistică de la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. Potrivit regulamentului de admitere la Academia de Poliție, nota minimă pentru admitere nu poate fi mai mică de 5.

Rezultatele finale la concurs vor fi afişate în data de 13 august, după soluţionarea tuturor contestaţiilor, la sediul Academiei. Prezentarea candidaţilor admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă este programată pentru data de 14 august.