News

Cum se apără compania care operează groapa de gunoi Glina. „Nu am reprezentat niciodată un pericol”

17.05.2021 | 13:58
Cum se apara compania care opereaza groapa de gunoi Glina Nu am reprezentat niciodata un pericol
Ecorec s-a apărat după acuzele aduse de oamenii care trăiesc în jurul gropii de gunoi Glina. Sursa foto - hepta.ro
ADVERTISEMENT

FANATIK îți spune cum se apără compania care operează groapa de gunoi Glina după ce site-ul nostru a prezentat punctul de vedere al oamenilor din zonă AICI

Concret, reprezentanții Ecorec SA spun că activitatea desfășurată nu a reprezentat niciodată un pericol pentru mediul înconjurător sau pentru populație, în totală opoziție cu cele prezentate, fiind un garant al unei activități conforme, desfășurată prin cele mai bune tehnici disponibile și în conformitate cu cerințele legale.

ADVERTISEMENT

ECOREC S.A. a acordat întâietate întotdeauna protecției mediului și sănătății populației și a desfășurat investiții considerabile în acest domeniu.

Cum se apără compania care operează groapa de gunoi din Glina

„Nicio persoană și nicio entitate nu trebuie să se îngrijoreze în legătură cu activitatea și serviciile oferite de subscrisa, experiența de peste 20 de ani în managementul deșeurilor fiind un garant și un exemplu de bună practică în tratarea și eliminarea deșeurilor în România”, au notat cei de la Ecorec

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, aceștia spun că din datele furnizate de Departamentul de Statistica din cadrul DSP Ilfov, pe baza raportărilor cabinetelor medicilor de familie, respectiv de Statistica privind bolile respiratorii pentru perioada 2017-2019 nu există adevăr în afirmațiile localnicilor privind creșterea morbidității cu 50% in localitățile învecinate obiectivului depozit Glina.

Vorbim despre Popești – Leordeni si Glina, Berceni sau unele cartiere din București. Incidența bolilor este în limitele normale, datele statistice fiind comparative cu cele înregistrate în localități care nu se află în zona de influență a unui depozit.

ADVERTISEMENT

Indicatorii de sănătate pentru localitățile Jilava, Berceni, Vidra aflate în proximitatea depozitului Vidra operat de ECO SUD SA, înregistrează creștere de peste 50%.

Din aceste date se poate observa că, în realitate, creșterea de peste 50% a morbidității datorate bolilor se înregistrează în localitățile aflate în proximitatea depozitului Vidra operat de ECO SUD SA.

ADVERTISEMENT

Cu privire la acuzațiile de eliminare de „deșeuri din cianuri de la platforma Aro Câmpulung, deșeuri radioactive, substanțe toxice pentru sănătatea umană și amestecate cu deșeurile menajere”, acestea reprezintă informații false menite să creeze panică în rândul populației.

În realitate, la depozitul Glina nu au fost eliminate niciodată altfel de deșeuri decât cele nepericuloase. Toata cantitatea de deșeuri pe care GLOBAL ECO CENTER SRL a încercat sa o depoziteze la Glina a fost inventariata, sigilata si stocata temporar pe o platforma betonata fără ca aceste deșeuri sa ajungă in zona activa de depozitare.

Sursa foto – hepta.ro

Ulterior in data de 09.12.2010 aceste deșeuri au fost preluate in integralitate de către GLOBAL ECO CENTER SRL pentru a fi transportate si neutralizate la Câmpulung Muscel. Aceste aspecte sunt confirmate de concluziile dosarului penal nr. 501/P/2012,  finalizat cu trimiterea în judecată in data de 01.06.2016 a inculpaților Tofan Vasile si GLOBAL ECO CENTER SRL și condamnarea acestora, ECOREC SA având doar calitatea de martor.

De altfel, se mai apără Ecorec, pe site-ul instituțiilor publice există multiple comunicate de presă care aduc lămuri asupra acestui subiect, printre care si un comunicat al Ministerului Mediului.

Pentru activitatea depozitului Glina există un studiu întocmit legal și cu respectarea normelor de  organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei, al cărui rezumat se află publicat pe site-ul DSP.

Studiul este întocmit de o societate autorizată conform prevederilor legale, avizată de Institutul Național de Sănătate Publică, cu respectarea etapelor procedurii de realizare a studiilor EIS. Din cuprinsul acestui studiu, care a fost validat inclusiv de autoritățile sanitare competente, rezultă că nu există un impact semnificativ în privința sănătății populației a activității de depozitare desfășurate de subscrisa.

„Cu atât mai puțin ar putea să existe un asemenea impact pentru activitatea de sortare a deșeurilor (fără depozitare locală sau cu depozitare redusă) pe care ar putea-o desfășura stația de sortare extrem de performantă, la standarde europene, pe care o deținem. În conformitate cu metodologia în vigoare, INSP nu are responsabilități în realizarea unor astfel de studii cu excepția celor care pot determina poluare transfrontalieră”, au adăugat reprezentanții Ecorec.

Vă readucem aminte că, în 2016, Comisia Europeană a desfăşurat acţiuni printr-un grup de experţi la cele mai importante depozite de deşeuri conforme din România, printre care și depozitul Glina, în cadrul unui proiect ce viza printre altele şi modul de implicare al autorităţilor de mediu în autorizarea şi controlul activităţilor de depozitare şi sortare a deşeurilor menajere, unul dintre depozitele de deşeuri municipale selectate a fost cel de la Glina.

Criteriile de selecție ale depozitului în acest program pe lângă exemplul de bună practică au fost și faptul că în incinta acestuia funcționează cea mai mare staţie de sortare a deşeurilor menajere din România dar și proiectul în implementare pentru realizarea unei instalaţia de tratare pentru deşeurile biodegradabile.

„ECOREC S.A. a ecologizat cele 37 ha exploatate neconform de Primăria Municipiului București înainte de anul 2001, a implementat sistemul de colectare si epurare a levigatului, de captare si ardere a biogazului, a pus in funcțiune prima stație de sortare a deșeurilor municipale din București – Ilfov cu o capacitate de 500.000 tone/an și a realizat o perdea vegetală de protecție pe o suprafață de 10 ha, pe care a plantat cca 40.000 puieți de salcâm”, au mai adăugat reprezentanții Ecorec.

ADVERTISEMENT