News

Cum se poate verifica pe internet stagiul de cotizare la pensii

Casa Naţională de Pensii Publice, pe site-ul www.cnpp.ro, a pus la dispoziţia beneficiarilor o aplicaţie prin care orice persoană poate obţine informaţii cu privire la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
17.02.2018 | 12:02
Cum se poate verifica pe internet stagiul de cotizare la pensii
ADVERTISEMENT
Aplicaţia CNPP este uşor de folosit. Practic, persoana interesată introduce data naşterii şi sexul (masculin/feminin) şi un cod de verificare afişat pe ecran. În urma introducerii acestor date, pe ecran se afi şează informaţii cu privire la data îndepli nirii condiţiilor de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, a condiţiilor pentru pensie anticipată sau pensie anticipată parţială.
 
În plus, serviciul arată şi care este stagiul minim de cotizare pentru a ieşi la pensie, dar şi cât de mult va fi redusă pensia în ca zul în care persoana solicită pensia anti cipat parţială. Informaţiile sunt calculate pentru condiţii normale de muncă în sec torul civil şi au caracter orientativ.
 
„Benefi ciarii serviciilor online ale portalului CNPP.ro sunt persoanele fizice. Acestea pot depune cereri privind pensiile şi asigurările sociale, evidenţa contribuabililor, sistemul de acci dente de muncă şi boli profesionale şi pot vizualiza datele din sistemul public de pensii”, arată reprezentanţii CNPP. 

Cererea se depune la Casa Teritorială de Pensii 

Pentru identificarea unică a utilizatorului este necesară completarea formularului de creare cont. Atenţie! Toate câmpurile marcate cu „*” sunt obligatorii, şi salvarea cererii nu este posibilă dacă acestea nu sunt completate. Datele introduse trebuie să fie conforme cu realitatea. După finalizarea completării formularului se apasă butonul „Print”, pentru a putea fi semnat olograf în original, pe hârtie. Pentru obţinerea datelor de acces, după ce s-a tipărit cererea, aceasta se semnează şi trebuie să vă prezentaţi personal cu documentul la oricare casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original şi copie. Cererea va fi procesată şi aprobată la nivelul Casei Teritoriale de Pensii. După aprobare vor fi transmise datele de acces (nume utilizator şi parolă) solicitantului pe emailul specificat în cerere. Practic, veţi primi pe adresa de email un cont şi o parolă de utilizator cu ajutorul cărora veţi putea accesa oricând informaţiile personale, dar şi pe cele ale altor persoane, în baza unor procuri speciale eliberate în acest sens.
 
Potrivit reprezen tanţilor CNPP, solicitanţii care deschid cont pe portalul CNPP pot afla informaţii referitoare la stagiul de cotizare realizat după data de 1 aprilie 2001, când a fost introdus sistemul de raportare electronică. De asemenea, pot fi aflate infor maţii re feritoare la data ieşirii la pensie, în funcţie de data naşterii, dar nu şi amănunte despre nivelul pensiei pe care ar urma să o primească solicitantul după ieşirea din activitate.

Ce date pot fi vizualizate 

Datele din sistemul public de pensii care pot fi accesate prin această procedură sunt: datele din carnetele de muncă, stagiile anuale şi lunare afe rente perioadei începând cu aprilie 2001, informaţii din declaraţiile D112 depuse de angajatori, informaţii referitoare la viramentele la PILON II de pensii private, informaţii referitoare la pensia comunitară, informaţii referi toa re la debitele din executare silită, in formaţii referitoare la fişa financiară.
 
 
 
 
Tags: