Cum se poate vota prin corespondenţă la alegerile parlamentare 2020! Data limită: 3 decembrie

SPECIAL FANATIK
Adrian Ilie   
în HotNews
01/12/2020, 10:57
Cum se poate vota prin corespondenţă la alegerile parlamentare 2020! Data limită: 3 decembrie SPECIAL FANATIK
Romanii din diaspora pot vota prin corespondenta pana pe 3 decembrie la alegerile parlamentare 2020

Românii din străinătate au trei variante de votare la alegerile parlamentare din 6 decembrie: prin corespondență; la secția de votare la care sunt arondați sau la secțiile de votare din misiunile diplomatice, oficiile consulare sau institutele culturale din țara de domiciliu sau reședință.

Pentru românii din diaspora s-a constituit o circumscripție electorală separată, circumscripția nr.43 în care sunt aleși doi senatori și patru deputați.

Spre deosebire de alegerile din țară, în străinătate procesul electoral se va desfășura timp de două zile, pe 5 și 6 decembrie, în intervalul orar 07.00-21.00. După ora 21, mai pot vota doar cetățenii aflați în interiorul secției sau care sunt deja la coadă să voteze, fără ca votarea să se prelungească mai mult de ora 23.59.

Persoanele care pot vota în străinătate

Exercitarea dreptului de vot de către alegătorii români în străinătate nu este condiționată de înscrierea acestora în Registrul electoral, dacă îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul sau reşedinţa în străinătate; au vârsta de cel puţin 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv; nu au fost puşi sub interdicţie sau nu li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

Legea 208/2015 definește ca reședința în străinătate adresa din altă țară la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu şi unde posedă un drept legal de şedere mai mare de 90 de zile. Documentele care atestă reşedinţa în străinătate variază de la țară la țară, lista completă putând fi accesată AICI.

La secțiile de votare din străinătate, mai pot vota și alte categorii de persoane precum:
-personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, secţiilor consulare şi institutelor culturale din străinătate;
-membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator, dacă au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
-militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate;
-candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.

Procedura de vot prin corespondență la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020

Înscrierile pentru votul prin  corespondență s-au încheiat deja, în momentul de față alegătorii care au optat pentru această variantă trebuind să trimită plicurile biroul electoral pentru votul prin corespondență, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, după caz, până la data de 3 decembrie 2020.

În cazul în care alegătorii nu au trimis încă plicurile, ei trebuie să ia în considerare că sunt mai multe situații în care un vot prin corespondență este anulat: când plicul exterior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin corespondenţă; când plicurile exterioare nu conţin certificatul de alegător; când plicul interior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului; când în acelaşi plic interior au fost introduse două sau mai multe buletine de vot.

Intrucțiunile detaliate privind procedura de votare prin corespondență pot fi vizualizate mai jos:

Alegătorii care nu au ales să voteze prin corespondență au două opțiuni pentru zilele de 5 și 6 decembrie: fie votează la secția de votare din apropierea domiciliului sau reședinței, dacă sunt înscriși în Registrul Electoral, sau la secțiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate, dacă nu sunt înscriși în Registrul Electoral.

Regulile pentru românii din străinătate înscriși în Registrul Electoral

Persoanele care au făcut cerere să fie înscrise în Registrul Electoral votează numai la secţia de votare unde au fost arondaţi. În cazul în care autoritățile au primit cel puțin 100 de cereri de înscriere dintr-o singură localitate sau un grup de localități apropiate, se organizează o secție de votare distinctă, dacă și autoritățile din țara respectivă și-au dat acordul.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor de înscriere în Registrul Electoral a expirat pe 21 septembrie. Înscrierea efectivă în registru, precum și secția de votare la care alegătorul a fost arondat poate fi verificată pe registrulelectoral.ro, după ce persoana respectivă introduce datele personale. Verificarea este recomandată în  mod deosebit persoanelor din străinătate, pentru a vedea dacă s-au strâns suficiente cereri pentru organizarea unei secții în apropiere sau este nevoie de deplasarea la ambasadă sau consulat. Chiar și dacă sunt suficiente cereri, există posibilitatea ca autoritățile locale să nu permită înființarea secției din considerente epidemiologice.

Alegătorii care votează pe listele suplimentare

Românii care nu s-au înscris în Registrul pot vota în orice secție de votare din străinătate, fiind trecuți pe listele suplimentare. Pe lângă actul care dovedește că are reședința în străinătate, alegătorul trebuie să prezinte unul dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar.

Pentru cei cu domiciliul în străinătate, trebuie prezentate unul dintre următoarele documente: paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu; paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu; paşaportul simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu. Utilizarea urnei mobile nu este posibilă la secțiile de votare din străinătate.

Din cauza pandemiei și a restricțiilor care au însoțit-o, Biroul Electoral Central (BEC) a decis că alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, își poate exercita dreptul de vot la alegeri și în baza acestuia.

Procedura de vot

Ca și în țară, în secțiile din străinătate se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului multiplu (SIMPV). Prin scanarea actului de identitate, operatorul de calculator introduce datele personale în sistem care va preciza dacă:
-ați împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
-v-ați pierdut drepturile electorale;
-sunteți arondat/ă la altă secţie de votare;
-sunteți omis/ă din lista electorală permanentă şi ați formulat o solicitare de a fi înscris/ă în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
-ați mai votat la acelaşi scrutin.

După ce operatorul SIMPV constată că alegătorul poate vota, începe procedura de vot. Alegătorul semnează în lista electorală și apoi i se înmânează două buletine de vot, unul pentru Camera Deputaților și unul pentru Senat, și ștampila. Alegătorul intră apoi în cabină și aplică ștampila cu mențiunea “VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează. După ce a votat, buletinele trebuie îndoite și introduse în urnă. Ulterior, alegătorului i se restituie actul de identitate pe care se aplică timbrul autocolant cu mențiunea „VOTAT” și data scrutinului.

Epidemia de coronavirus a determinat autoritățile să ia o serie de precauții speciale pentru prevenirea infectării în timpul procesului de votare, măsuri care sunt prezentate în clipul de mai jos.

În cabina de vot este permis doar accesul persoanei care votează, cu excepția cazurilor în care alegătorul nu poate, din motive întemeiate, să voteze singur. În această situație, are dreptul să ceară ajutorul unei persoane care să-l însoțească în cabină,  însoțitor care nu poate fi desemnat din rândul observatorilor sau membrilor biroului electoral al secției de votare.

Închide ×