Darea în plată: paşii pentru a stinge datoria faţă de bancă

Ionuţ Cataramă   
în Hotnews
14/04/2016, 00:00
Darea în plată: paşii pentru a stinge datoria faţă de bancă

Aproape 100.000 de români ar putea apela la legea dării în plată după ce aceasta va intra în vigoare, se arată în cifrele expuse de Banca Naţională a României, în urmă cu câteva zile. În condiţiile în care toţi aceştia vor dori să îşi dea în plată imobilele ei vor trebui să notiofice băncile înainte. Procedura nu este una deloc simplă.

La darea în plată, mai întâi, debitorul va trebui să notifice banca, cu ajutorul autorităţilor abilitate. „Consumatorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a cererii”, potrivit proiectului de lege.

Două zile diferite

Respectiva notificare către creditor va trebui să conţină un interval orar pentru două zile diferite în care reprezentantul legal sau conveţional al băncii să ajungă la notarul public propus de consumator pentru a încheia actul translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, se mai arată în proiectul de lege.

Codebitorii se pot implica

Dacă există codebitor la respectivul credit ipotecar, notificarea creditorului va putea fi făcută şi de către aceştia dar şi de către garanţii personali sau ipotecari, dar numai cu acordul debitorului principal.

„În situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor”, potrivit actului normativ.

Minim 30 de zile până la prima convocare

„Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată impotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public, părţile transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată”, se mai arată în proiect.

DE REŢINUT: Toate costurile notariale, şi după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului sunt suportate de debitor.

Banca are 10 zile să conteste

După ce a primit cererea debitorului banca are 10 zile la dispoziţie să conteste. „În termen de 10 zile de la data comunicării notificării debitorului, creditorul poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii prezentei legi”, se mai arată în proiect. În instanţă cererea se va judeca în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în curcumscripţia căreia domiciliază debitorul.

Se supendă plăţile către bancă

„Până la soluţionarea definitivă a cererii (…), se menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de către creditor sau de către persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului”, mai este notat în document.

Sursă: www.libertatea.ro

Închide ×