News

Evaluarea Națională 2021. Anunţul de ultima oră al inspectoratelor judeţene despre înscrierea elevilor în concurs

De luni, începe înscrierea elevilor de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Națională, pentru candidaţii din seria curentă aceasta urmând a fi făcută automat
06.06.2021 | 14:37
Evaluarea Nationala 2021 Anuntul de ultima ora al inspectoratelor judetene despre inscrierea elevilor in concurs
ADVERTISEMENT

Inspectoratele judeţene au transmis că înscrierea elevilor se va face automat:

“Înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională se face astfel: pentru candidații din seria curentă, secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlii, introduc datele personale ale elevilor în platforma dedicată Evaluării Naționale. Asadar, nu se completează nicio cerere pentru candidații seriei curente.

Pentru candidații din anii precedenți înscrierea se face de către secretariatul unității de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia.

ADVERTISEMENT

Potrivit Articolului 16 din metodologia de organizare a Evaluării Naționale, înscrierea se face în felul următor:

La Evaluarea Naţională se pot înscrie absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, care nu au participat în nici o sesiune la unul din examenele naţionale: examenul de capacitate, testele naţionale, tezele cu subiect unic sau evaluare naţională.

ADVERTISEMENT

Candidaţii din promoţiile de până în 1998 inclusiv nu participă la Evaluarea Națională, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate, în conformitate cu ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4701/2000, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 37/2001, Partea I.

Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la Evaluarea Naţională numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

ADVERTISEMENT

Înscrierea candidaţilor pentru Evaluarea Naţională se face la secretariatele unităţilor de învăţământ pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:

  • a) pentru candidaţii din seria curentă, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului, de către secretarii unităţilor de învăţământ, în conformitate cu evidenţele din şcoli;
  • b) pentru candidaţii din anii precedenţi, înscrierea se face, în perioada prevăzută de calendarul examenului, de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă din care să reiasă anul absolvirii şi faptul că nu a participat la examenele naţionale menţionate la alin. (2).
  • c) pentru candidaţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate a candidatului sau a părintelui/tutorelui acestuia, candidaţii se pot înscrie pentru a susţine Evaluarea Naţională la o unitate de învăţământ, stabilită de comisia judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii.”
ADVERTISEMENT

O particularitate a examenului din acest an este că va fi organizată și o etapă specială, în care se vor prezenta absolvenții clasei a VIII-a care au fost bolnavi ori s-au aflat în carantină pe durata primei etape a evaluării.

Calendarul Evaluării Naționale 2o21

Prezentăm mai jos calendarul Evaluării Naționale 2021:

07 – 11 iunie 2021: Înscrierea la evaluarea națională
11 iunie 2021: Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a
22 iunie 2021: Limba și literatura română – probă scrisă
24 iunie 2021: Matematica – probă scrisă
25 iunie 2021: Limba și literatura maternă – probă scrisă
29 iunie 2021: Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)
29 iunie 2021 (orele 16:00 – 19:00) – 30 iunie 2021 (orele 8:00 – 12:00): Depunerea contestațiilor
30 iunie – 4 iulie 2021: Soluționarea contestațiilor
4 iulie 2021: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

În eventualitatea în care un elev se îmbolnăvește înainte de prima etapă, cererile de înscriere își păstrează valabilitatea și pentru etapa specială a cărei primă probă se va desfășura pe 5 iulie.

Etapa specială întârzie repartizarea în licee

Calendarul etapei speciale este următorul:

28 iunie – 2 iulie 2021 – Înscrierea la etapa specială a evaluării naționale (Se pot înscrie numai candidații care, conform certificatului medical prezentat, nu s-au putut înscrie în perioada 07 – 11 iunie 2021)
5 iulie 2021 – Limba și literatura română – probă scrisă
6 iulie 2021 – Matematica – probă scrisă
7 iulie 2021 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
9 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (ora 12:00) Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)
10-11 iulie 2021 – Rezolvarea contestațiilor
12 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale (după ora 12:00)

Într-o declarație făcută în luna mai de către ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, organizarea sesiunii suplimentare era justificată prin faptul că și absolvenții de liceu beneficiază de o etapă specială a examenului de bacalaureat.

Atâta vreme cât elevii de clasa a XII-a care nu se vor putea prezenta, din motive medicale, în sesiunea normală de Bacalaureat au în acest an şi o doua şansă în cea de-a doua sesiune din toamnă, este normal să fii preocupat de dreptul elevilor de clasa a VIII-a care vor să susţină examenul de Evaluarea naţională dar care, din păcate, nu se vor putea prezenta în sesiunea normală”, spunea ministrul.

Din cauza etapei speciale, repartizarea elevilor în licee va fi întârziată cu o lună.

ADVERTISEMENT