News

În ce condiții se poate cumula pensia cu salariul. Restricțiile pe care trebuie să le respecte pensionarii

Legislația muncii permite pensionarilor să continue să lucreze și să primească salariu, însă de la această regulă există un număr de excepții.
26.03.2023 | 14:50
In ce conditii se poate cumula pensia cu salariul Restrictiile pe care trebuie sa le respecte pensionarii
Pensionarii au opțiuni largi de continuare a activității/ Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Indiferent de tipul de pensie, beneficiarii pot cumula acest venit, ca regulă generală, cu venituri realizate din activități independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de cuantumul acestora, informează antena3.ro. Însă pentru anumite tipuri de pensii, cumulul nu mai este permis în cazul anumitor activități.

Trei restricții de bază

Pentru cei care s-a pensionat după ce au atins vârsta standard de pensionare și au stagiul de cotizare îndeplinit intergral nu există restricții privind cumulul pensiei cu salariul, însă pentru celelalte tipuri de pensie, cumulul nu mai este permis în cazul anumitor activități.

ADVERTISEMENT

În primul, persoanele care beneficiază de pensie anticipată pot cumula pensia cu venituri obținute din activităţi independente, însă în cazul activităților dependente cumulul nu mai este permis pentru trei tipuri de venituri:

– veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă;
– veniturile obținute în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
– veniturile obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti.

ADVERTISEMENT

Aceleași trei restricții se aplică și în cazul persoanelor care beneficiază de pensie anticipată parțială. Același regim este valabil și pentru cei care beneficiază de pensie de invaliditate gradul I sau gradul II, precum şi pentru persoanele care beneficiază de pensie de urmaş încadrate în gradul I sau II de invaliditate.

În cazul pensionarilor cu grad III de invaliditate precum şi al copiilor, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate, este permis cumulul pensiei cu venituri din activitățile independente, însă pentru cumulul cu salariul din activități dependente este posibil doar dacă programul de lucru nu reprezintă mai mult de jumătate din programul normal de muncă. Cele trei restricții menționate nu mai sus nu se aplică în cazul lor, dacă programul de lucru este doar la jumătate din programul normal.

ADVERTISEMENT

Pensia de urmaș și cumulul cu alte venituri

În cazul copiilor de până la 16 ani care primesc pensie de urmaș (sau 26 de ani, dacă își continuă studiile până la această vârstă), nu se aplică nici un fel de restricții privind cumulul pensiei cu alte tipuri de venituri. Când pensia de urmaș se acordă soțului supraviețuitor, cu excepția celui încadrat în gradul I sau II de invaliditate, se pot obține venituri din activități independente, însă pentru activitățile dependente, veniturile nu pot depăși 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Când pensia de urmaș se acordă soțului supraviețuitor care este încadrat în gradul I sau II de invaliditate, se poate cumula pensia cu venituri obținute din activităţi independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, precum și din activităţi dependente, cu excepţia:

ADVERTISEMENT

– veniturilor obținute în baza unui contract individual de muncă;
– veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu (funcționar public);
– veniturilor obținute de persoane care desfășoară activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii.

ADVERTISEMENT
Tags: