News

Războiul Gunoaielor de la Glina continuă! AEDE: “Ecorec minte! Iată dovada că oamenii se imbolnăvesc”

Groapa de gunoi de la Glina, o reală bombă ecologică, are șanse să fie redeschisă. Ecorec a reacţionat la materialul FANATIK, iar Asociaţia Europeană pentru Dezvoltarea Ecodurabilă a contraatacat la susţinerile Ecorec
11.06.2021 | 18:03
Razboiul Gunoaielor de la Glina continua AEDE Ecorec minte Iata dovada ca oamenii se imbolnavesc
Incredibil: se încearcă redeschiderea gropii de gunoi de la Glina, o adevărată bombă chimică! Manevra care i-a revoltat pe români
ADVERTISEMENT
11-06-2021
15:02

Drept la replică AEDE față de poziția exprimată de către Ecorec în scandalul redeschiderii gropii de gunoi Glina

AEDE – Asociaţia Europeană pentru Dezvoltarea Ecodurabilă a reacţionat la punctul de vedere transmis FANATIK de către Ecorec:

“Așa cum este cunoscut atât în România, în Uniunea Europeană și în alte țări civilizate, de peste 20 ani populația din jurul gropii de gunoi Glina este contaminată forțat cu substanțe periculoase provenite din gunoaie iar solul aerul și apa sunt poluate ireversibil de către un grup de interese format din oameni de afaceri controversați amestecați cu politicieni corupți care au făcut afaceri ilegale cu prețul sănătății populației.

Dezvăluirile din articolul publicat de Fanatik și evidențierea mortalității crescute cu peste 50% la populația din zonele limitrofe gropii de gunoi Glina au dus la o mobilizare importantă a societății civile, cât și la descoperirea presiunilor de ultimă oră asupra autorităților făcute de grupul de interese aflat în spatele bombei ecologice de la Glina pentru redeschiderea focarului de infecție.

Dezvăluirile din articol au dus și la un drept la replica mincinos din partea Ecorec care nu recunoaște datele oficiale deținute de autorități privind creșterea mortalității la populația din jurul gropii de gunoi Glina și încearcă mistificarea acestei realități. Transmitem pentru clarificare extras din comunicatul autorităților privind mortalitatea crescută la populația din jurul depozitului de deșeuri Glina aflat în localitatea Popeşti Leordeni, Șoseaua de Centură nr. 2, Judetul Ilfov:

statistica Glina
statistica Glina

Grupul de interese din spatele gropii de gunoi Glina a dovedit în cursul timpului specializarea în falsificarea informațiilor făcută fără succes și în acest drept la replică în care afișează date și tabele ireale, inexistente la autorități privind mortalitatea populației în scopul de a nu ieși în evidență procentul de peste 50% mortalitate cauzată de acest grup de interese care se autointitulează “companie de prestigiu”.

Populația din Popești-Leordeni, Glina, Cățelu, Berceni și din cartierele bucureștene limitrofe nu mai dorește să suporte contaminarea permanentă cu substanțe periculoase și cianuri provenite de la groapa de gunoi Glina și este dispusă sa lupte permanent contra grupului de interese și a oamenilor politici corupți care vor sa redeschidă focarul de infecție închis cu mulți ani în urmă”, se arată în punctul de vedere transmis de Asociaţia Europeană pentru Dezvoltarea Ecodurabilă către FANATIK

11-06-2021
07:36

Drept la replică. Cum se apără Ecorec

Ecorec a transmis FANATIK un drept la replică cu privire la situaţia gropii de gunoi de la Glina:

„Activitatea desfășurată de ECOREC S.A. nu a reprezentat niciodată un pericol pentru mediul înconjurător sau pentru populație, în totală opoziție cu cele prezentate, fiind un garant al unei activități conforme, desfășurată prin cele mai bune tehnici disponibile și în conformitate cu cerințele legale. ECOREC S.A. a acordat întâietate întotdeauna protecției mediului și sănătății populației și a desfășurat investiții considerabile în acest domeniu.

Nicio persoană și nicio entitate nu trebuie să se îngrijoreze în legătură cu activitatea și serviciile oferite de Ecorec, experiența de peste 20 de ani în managementul deșeurilor fiind un garant și un exemplu de bună practică în tratarea și eliminarea deșeurilor în România.

Societatea nu a eliminat niciodată în cadrul depozitului Glina deșeuri periculoase. În totală contradicție cu cele prezentate, depozitul de deșeuri Glina este un depozit conform iar în perioada de funcționare prin activitatea întreprinsă se contribuia activ la îndeplinirea obiectivele impuse prin legislația pentru gestionarea deșeurilor, anume la atingerea țintelor și obligațiilor de recuperare/reciclare/valorificare și reducere a cantităților de deșeuri eliminate final. Aceste activități reprezintă un plus pentru managementul deșeurilor în România, mai ales în situația în care țara noastră se află în plină procedură de pre-infringement declanșată de Comisia Europeană pentru neîndeplinirea obligațiilor de reciclare și valorificare a deșeurilor.

Activitatea desfășurată a respectat întotdeauna cele mai bune practici disponibile la nivel european fără a pune în risc sănătatea oamenilor și mediul înconjurător după cum rezultă din cele prezentate mai jos:

Depozitul Glina este un depozit ecologic/conform pentru deșeuri nepericuloase, care respectivă cerințele constructive și de funcționare prevăzute de normativul tehnic pentru depozitarea deșeurilor.

Depozitul Glina este situat pe amplasamentul depozitului de deșeuri neconform Ochiul Boului. Aceste depozit a fost operat necontrolat fost între anii 1967 si 2000 de către ISB si RASUB, eliminarea deșeurilor fiind realizată în limita a 37 ha din terenul alocat.

Depozitul Glina
Depozitul Glina. Sursa foto: ECOREC

În anul 2001 amplasamentul este preluat în exploatare de ECOREC S.A. si este început programul de conformare pentru cele 37 ha exploatate neconform. Între 2001 – 2006 sunt executate lucrările de conformare aprobate de IPM Ilfov, astfel depozitul neconform este izolat prin îndiguire de restul amplasamentului, se efectuează lucrări de nivelare și compactare a deșeurilor depozitate, se realizează acoperirea cu un strat de sol. După stabilizarea amplasamentului acesta este înierbat în totalitate.

In paralel cu implementarea programului de conformare pentru depozitul vechi, a fost edificată prima celula conformă (ecologică) din cadrul noului depozit. Celula dispune de un sistem de impermeabilizare mixta (strat de argila, strat sintetic PEHD 2 mm, strat sintetic de protectie), de un sistem de colectare si evacuare a levigatului din corpul celulei și de un sistem de captare a gazului de depozit. Foto – lucrări de execuție ale celulei 1.

Depozitul Glina
Depozitul Glina
Sursa foto: ECOREC

In aceeasi perioada pe amplasamentul depozitul este pusa in functiune o statie de tratare mecano – biologica a levigatului pentru celula nr. 1.

In perioada 2003 – 2018 depozitul este extins prin celula nr. 2, edificată prin secțiuni. De asemenea construcția acesteia s-a făcut cu respectarea cerințelor impuse de normativul tehnic pentru depozitarea deșeurilor.

Celula dispune de un sistem de impermeabilizare mixt ca și celula nr. 1, sistem utilizat pentru construcția primelor 4 secțiuni, restul secțiunilor dispun de un sistem de impermeabilizare complet sintetic prin utilizarea unui strat dublu de impermeabilizare din bentofix si membrane de impermeabilizare PEHD. De asemenea celula dispune de un sistem complet de drenaj al levigatului și un sistem de colectare al gazului de depozit.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

În anul 2005 sunt demarate lucrările de construcție a unei instalații de sortare a deșeurilor. Instalația are o capacitate de sortare de 18 tone/h, dispune de 2 linii de procesare. Ulterior instalația este extinsă prin adăugarea la fluxul tehnologic a unui tocător de deșeuri și a unei prese de 200 tone forța de presare, fiind astfel posibilă pe lângă recuperarea materialul reciclabil si a materialului cu potențial de valorificare prin ardere cu recuperare de energie.

În anul 2017 instalația de sortare este extinsă la o capacitate de 70 tone/ora – 500.000 tone/an, fiind astfel posibila procesarea întregii cantități de deșeuri care ajunge pe amplasamentul depozitului. Foto Instalația de sortare și anexele acesteia – an 2017.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

In anul 2006 pe amplasament este instalată o stație de tratare a levigatului prin osmoză inversă cu o capacitate de tratare de 72 mc/zi, crescând astfel eficiența și capacitatea de tratare a levigatului. In anul 2015/2018 instalația este extinsă cu un noi module de tratare, atingând o capacitate de tratare de 400 mc/zi.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

În urma procesului de tratare, apa rezultată se încadrează în limitele impuse de NTPA 002/2005 si este evacuată prin canalizarea municipală către SEAU Glina. În perioada 2006 – 2020, prin instalațiile de tratare a levigatului a fost procesat un volum de aproximativ 600.000 mc de levigat.

În anul 2007 pe suprafața depozitului vechi sunt realizate 126 foraje de captare activă a biogazului. În același an, acestea sunt conectate printr-un sistem de colectare la o instalație de tratare la temperaturi înalte (>1000 °C). Capacitatea de tratare a instalației este de 2000 mc/h și poate acoperi volumul de gaz maxim posibil generat de depozitul Glina.

Începând cu anul 2010 pe măsura închiderii celulelor de depozitare sistemul de captare a biogazului este extins cu 52 de puțuri pe suprafața celulelor 1 si 2. Forajele sunt conectate la un sistemul automat de extracție și neutralizare prin ardere la peste 1000 grade Celsius. La această temperatură orice constituent poluant la gazului este complet neutralizat.

Până în prezent a fost tratat un volum de aproximativ 5 milioane mc de biogaz.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

În anul 2016 a fost realizată a perdea vegetală de protecție formată din 20.000 de puieți de salcâmi pe o suprafață de aproximativ 10 ha, suprafață dispusă pe zona de aliniament în partea de S-V a depozitului.

În anul 2018 proiectul de împădurire a fost continuat prin plantarea a 18.000 puieți de salcâmi.

Perdeaua vegetală a fost amplasată și realizată în baza proiectului întocmit de AUR – Asociația Urbaniștilor și Peisagiștilor din România.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

Din toate cele prezentate rezultă fără dubiu că depozitul Glina este un depozit conform care corespunde normelor și cerințelor în vigoare și nu se poate discuta sub nici de un depozit de deșeuri neconform sau “o groapă de gunoi”.

Depozitul Glina nu este cuprins în lista depozitelor neconforme care se supun hotărârii de închidere, ci este un depozit modern, construit și exploatat în conformitate cu prevederile normativului tehnic pentru depozitarea deșeurilor și dispune de cele mai bune tehnici de impermeabilizare a bazei depozitului, de captare și tratare a levigatului, de extracție și neutralizare a gazului de depozit. Toate aceste aspecte pot fi verificate prin consultarea Hotărârii de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor care cuprinde CALENDARUL de sistare/încetare a activităţii pentru depozitele de deşeuri existente, unde se poate observa cu ușurință că depozitul Glina nu este cuprins.

Concret, în cazul deșeurilor provenite de la platforma din Câmpulung, informațiile sunt prezentate trunchiat şi induc ideea că aceste deșeuri au fost eliminate la depozitul Glina, cu toate că în conformitate cu înscrisurile oficiale al autorităților, cum am arătat prin documentele anexate prezentei, este cunoscut în mod public că aceste deșeuri nu au ajuns niciodată în zona de depozitare activă și au fost expediate către deținător în vederea eliminării,toate acțiunile ulterioare fiind în sarcina acestuia. Aceste eveniment a avut loc în anul 2010. În susținerea celor afirmate amintit procesul verbal încheiat de IPJ Ilfov în prezența Gărzii de Mediu la preluarea deșeurilor în cauză de pe amplasamentul depozitului Glina și comunicatul Ministerului Mediului disponibil aici.

În aceeași măsură, afirmațiile referitor la contaminarea apelor cu cianuri sunt neverosimile. Pe lângă faptul că deșeurile indicate ca sursă a acestei poluări nu au fost eliminate la depozitul Glina, fiind preluate în aceleași ambalaje în care au fost aduse de deținător, faptul că depozitul Glina dispune prin tehnologia de construcție de un sistem de impermeabilizare al depozitului care nu permite scurgeri de levigat din corpul depozitului și de un sistem de drenaj/transport și epurare a acestuia prin osmoză inversă, pentru eliminarea oricărui dubiu cu privire la acest caz, în 11.08.2017 în prezenta Gărzii de Mediu au fost prelevate probe din forajele de monitorizare a pânzei freatice și trimise spre analiză într-un laborator acreditat RENAR.

O poluare a apei din forajele de alimentare cu apă a imobilelor din preajma depozitului Glina nu este posibilă deoarece, conform hărții hidrostatice, curgerea apelor subterane se face de zonele mai înalte ale vecinătăților depozitului Glina către zona depresionară a depozitul Glina și a bălții Ochiul Boului, practic toate apele din împrejurimi converg către orizonturile acvifere de sub amplasamentul depozitului. Toate imobilele în zona depozitului Glina sunt edificate pe aceste zone înalte, diferențele de cotă între acestea și depozitul Glina fiind de la 87 m dnMN la 52 m dnMN. Acest fenomen fizic al curgerii apei de la terenurile mai înalte către zonele mai joase contrazice posibilitatea ca orice fel de poluare teoretică să contamineze forajele de alimentare cu apă. Toată zona rezidențială existentă în apropierea depozitului Glina este recunoscută pentru managementul defectuos al apelor menajere (în această zonă nu există rețea de canalizare sau rețea de alimentare curentă cu apă), apele uzate fiind gestionate rudimentar. De asemenea existența acestor foraje de alimentare cu apă pentru care se invocă o presupusă poluare este o problemă în sine, deoarece execuția acestora s-a realizat de cele mai multe ori ilegal, fără avizele necesare și fără a fi făcută izolarea stratelor acvifere și de multe ori în același orizont unde se descarcă fosele septice. Aceste deficiențe au condus în la poluarea acviferelor superioare prin exploatarea nerațională a apelor subterane.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

După cum am arătat, din punct de vedere al circulației apelor subterane, direcțiile de curgere converg către centrul meandrului Ochiul Boului, astfel încât chimismul apelor este influențat în principal de zona terenurilor înalte, iar în mod cert activitatea depozitului Glina, luând în considerare modul de gestionare al apelor uzate/levigat generate prin captarea, tratarea și evacuarea controlată la canalizare dar și existența impermeabilizării depozitului nu poate influența calitatea apelor subterane.

Mai mult chiar DSP Ilfov confirmă că depozitul Glina nu reprezintă o sursă de poluare pentru apa subterană printr-o informare transmisă către subscrisa.

Depozitul Glina
Depozitul Glina Sursa foto: ECOREC

Un alt element care îndepărtează orice dubiu este reprezentat de comunicatul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului prin care informează că „o echipă formată din comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul General şi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului – Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Radioactivitate s-a deplasat, în data de 07.02.2019, la depozitul respectiv, pentru a efectua măsurători cu privire la nivelul radiaţiilor din incinta acestuia şi de la limita amplasamentului. În urma verificărilor efectuate de Garda
Naţională de Mediu, pe amplasament nu au fost identificate deşeuri radioactive. Totodată, determinările efectuate cu aparatura din dotarea ANPM – Laboratorul LNRR, nu au înregistrat depășiri față de nivelul normal de radiații, valorile situându- se în limitele fondului natural atmosferic. Măsurătorile au fost efectuate în diferite puncte ale amplasamentului, în mod special în zona de recepţie a deşeurilor şi în zona celulei de depozitare. Ca urmare a verificărilor şi a rezultatelor determinărilor efectuate de laborator, vă comunicăm că, în data de 07.02.2019, pe amplasamentul depozitului de deşeuri Glina, nu au fost găsite deşeuri radioactive şi nu s-au identificat depăşiri faţă de nivelul normal de radiaţii.”

ECOREC subliniază că “se creează şi întreţin nelinişti şi tensiuni sociale, precum și alarmarea cetăţenilor și inocularea sentimentului de neîncredere în activitatea depozitului Glina. Se generează nesiguranţă şi se seamănă panică în rândul populației, oferind spațiu de manevră societăților care practică activități similare dar nu se ridică la performanța și standardele de siguranță ale instalațiilor din depozitul Glina.

Nici una din acuzațiile promovate nu este reală, faptele fiind denaturate și accentuate tendențios prin prezentarea ca fapte reale, cu toate că nu există nici o fundamentare a acestora, cu scopul influențării opiniei publice și factorilor de decizie ai autorităților, profitând de sensibilitatea cetățenilor în cazul subiectelor legate de poluare.

În pofida acestor demersuri anticoncurențiale, rămânem la fel de hotărâți să dovedim că suntem o companie de prestigiu în domeniul managementului deșeurilor și că și în România gestionarea deșeurile se poate face în conformitate cu cele mai înalte standarde europene”.

Groapa de gunoi de la Glina este o sursă masivă de poluare, iar decesele sunt cu 50% mai multe în zona afectată de această bombă ecologică.

Ultimii ani au adus cu ei o mulțime de deșeuri depozitate ilegal la Glina. Este vorba de deșeuri radioactive, substanțe toxice dăunătoare pentru oameni, amestecate printre deșeurile menajere ale Primăriei București, dar și deșeuri din cianuri provenite de la defuncta platformă Aro Câmpulung.

ADVERTISEMENT

Mai multe studii desfășurate recent, ce au analizat sănătatea populației din zona limitrofă a gropii de gunoi Glina, scot la iveală rezultate dramatice. Poluarea masivă din ultimele două decenii a afectat serios locuitorii din Glina, dar și pe cei din Berceni, Popești-Leordeni și chiar din cartierele bucureștene aflate în zonă.

Morbiditatea este nivelul de boală sau de invaliditate al unei populații care a fost expusă la factori externi, ce determină impactul și nivelul acestei caracteristici.

ADVERTISEMENT

Populația de la Glina și din zonele adiacente, măcinată de boli grave

În cazul populației care trăiește în apropierea gropii de gunoi de la Glina, au fost identificate o serie de boli cu incidență mai crescută: cele mai grave dintre acestea sunt cancerul pulmonar, afecțiuni ale sistemului cardiovascular, gastro-intestinale, renale, dar și alergii, astm și alte afecțiuni ale căilor respiratorii.

Gunoaiele de la groapa Glina au atins proporții cu adevărat monumentale. Munții de deșeuri ajung chiar și la 100 de metri înălțime. Astfel de apariții gigantice și toxice rezidă la distanțe de chiar și 40 de metri de cele mai apropiate gospodării ale localnicilor. În permanență, acești uriași munți de gunoi emană substanțe toxice, acestea ajungând chiar până în București, afectând sănătatea populației.

ADVERTISEMENT

Glina reprezintă o adevărată bombă chimică. Nu este o exagerare să catalogăm efectele acestei gropi de gunoi ca fiind unele similare unui atac biologic și chimic. La acesta sunt expuși constant, zi de zi și minut de minut, locuitorii din zona adiacentă gropii.

Șobolanii din groapa de gunoi au o sursă nesfârșită de hrană, astfel că mulți au ajuns să aibă dimensiuni comparabile cu cele ale unor câini de talie mică. Reziduurile fermentează constant, mai ales în perioadele calde ale anului, iar binecunoscuta zeamă de gunoi ajunge în pământ și pur și simplu îl otrăvește cu substanțe deosebit de periculoase. Peisajul de la Glina este unul cu adevărat apocaliptic.

ADVERTISEMENT

Ilegalități comise timp de 20 ani, până la închiderea focarului

Mai multe dispoziții legale au fost încălcate de-a lungul ultimelor două decenii, între care și Ordinul nr. 109/2014. Ilegalitățile au fost comise constant, până în 2018, când focarul de poluare a fost închis. 

Încălcarea legii n-ar fi fost posibilă fără ajutorul mai multor funcționari publici corupți. Aceștia se fac responsabili de îmbolnăvirea și moartea prematură a populației, având în vedere că au dat avize pentru activități ilegale, astfel creându-se un mediu toxic, contaminat cu cianuri și materiale radioactive.

Casele oamenilor sunt la doar 38 de metri de groapa de la Glina, iar avizarea ilegală a activităților desfășurate în acest loc a devenit cauza principală a morbidității populației ce locuiește în continuare în această zonă. Munții de gunoi amestecat cu cianuri și alte substanțe toxice taie zilnic din sănătatea și din speranța de viață a locuitorilor din zonă.

Poluare masivă cu metale grele la Glina

Poluarea din zona gropii de gunoi de la Glina a fost analizată, iar rezultatele sunt deosebit de îngrijorătoare. Nivelurile de cobalt, mercur, cupru, bariu, cadmiu, argint, arsen, stibiu, plumb, molibden și zinc sunt cu mult peste limitele maxime admise, iar astfel de metale grele afectează grav sănătatea publică.

Creșterea morbidității populației din zona Glina este alarmantă, ajungând la 50% în ceea ce privește cetățenii afectați de boli sau care au avut chiar pierderi familiale. Ca urmare a acestor evenimente dramatice, localnicii au decis să împuternicească asociațiile de mediu, în vederea alcătuirii unui rechizitoriu public. Acesta urmează să fie mediatizat și pus în atenția opiniei publice, dar și a autorităților. Vizați de acest rechizitoriu sunt oamenii de afaceri, demnitarii și funcționarii publici care au contribuit activ la acest real genocid al comunităților ce trăiesc în jurul gropii de la Glina.

Populația are toate motivele să fie revoltată, asta deoarece groapa de gunoi de la Glina, administrată de Ecorec, are șanse să fie redeschisă.

Se fac încercări constante de autorizare a unei așa-zise stații de sortare, prin care groapa poate fi redeschisă. Această procedură se află în derulare la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov.

Studiu INSP care arată gravitatea situației, ținut la sertar

Institutul Național de Sănătate Publică a realizat studiul de sănătate amintit anterior în anul 2018, analizând impactul gropii de gunoi Glina asupra sănătății populației, arătând că aceasta are efecte devastatoare pentru cetățeni. 

Din păcate, studiul INSP nu a ajuns la Garda de Mediu și nici la autoritățile de reglementare a Ministerului și nu a fost pus nici măcar la dispoziția populației.

În spatele gropii de la Glina se află un masiv grup de interese, care are în plan redeschiderea acestui focar masiv de poluare. Acest grup încearcă avizarea ilegală a unei stații de sortare în amplasamentul gropii de gunoi.

Populația din zonă are toate motivele să fie alarmată, având în vedere prospectul redeschiderii focarului de infecție de la Glina. Un număr uriaș de petiții au fost trimise către INSP, către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, către Ministerul Mediului, către Ministerul Sănătății, da și către Direcția de Sănătate Publică Ilfov. Mai mult, chiar și prim-ministrul și președintele Klaus Iohannis au primit astfel de petiții.

ADVERTISEMENT
În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat...
În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă
Și-a luat bagajele și a plecat: decizia lui Radu Drăgușin, la o lună...
Și-a luat bagajele și a plecat: decizia lui Radu Drăgușin, la o lună de la transferul la Tottenham
Medic român, anchetat în UK pentru ce le făcea băieților în cabinet, pentru...
Medic român, anchetat în UK pentru ce le făcea băieților în cabinet, pentru „plăceri sexuale”. Acum lucrează în România
Reacția lui Ilie Dumitrescu atunci când a văzut o poză recentă cu unica...
Reacția lui Ilie Dumitrescu atunci când a văzut o poză recentă cu unica lui fiică
DOCUMENT Taxele și impozitele locale din București cresc din nou
DOCUMENT Taxele și impozitele locale din București cresc din nou
LIDL retrage mai mulţi biscuiţi care pot conţine metal. Au fost vânduţi în...
LIDL retrage mai mulţi biscuiţi care pot conţine metal. Au fost vânduţi în magazinele din toată ţara
„Nu vă puneți iPhone-ul într-o pungă de orez”: avertismentul oficial de la Apple....
„Nu vă puneți iPhone-ul într-o pungă de orez”: avertismentul oficial de la Apple. Ce ar trebui să faceți dacă se udă telefonul, de fapt?
Mama lui Navalnîi a dat autoritățile ruse în judecată. Putin îi pedepsește crunt...
Mama lui Navalnîi a dat autoritățile ruse în judecată. Putin îi pedepsește crunt pe bărbații care l-au omagiat pe opozant
Despărțirea momentului în showbizz. Unul dintre cele mai frumoase cupluri s-a destrămat
Despărțirea momentului în showbizz. Unul dintre cele mai frumoase cupluri s-a destrămat
A murit! Marele fotbalist, doborât de o boală grea
A murit! Marele fotbalist, doborât de o boală grea
Incredibil ce s-a aflat despre Toto Cutugno la cinci luni de la moartea...
Incredibil ce s-a aflat despre Toto Cutugno la cinci luni de la moartea sa. Fiul său a dezvăluit totul: ”Nu l-a văzut niciodată să...”
Andreea Mantea, anunţ cu ochii în lacrimi: „Cât să stau să plâng, cât...
Andreea Mantea, anunţ cu ochii în lacrimi: „Cât să stau să plâng, cât să stau să sufăr? Trebuia să-mi văd de viață”
Toată sala a încremenit la procesul lui Vlad Pascu. Judecătoarea a verificat dacă...
Toată sala a încremenit la procesul lui Vlad Pascu. Judecătoarea a verificat dacă e prezent și studentul ucis în accidentul de la 2 Mai
De ce ușa de la baie trebuie ținută închisă mereu? Explicația la care...
De ce ușa de la baie trebuie ținută închisă mereu? Explicația la care nimeni nu se aștepta