News

Înmatriculare online a mașinilor. Proprietarii nu vor mai trebui să meargă la ANAF pentru înscrierea în evidențele fiscale

MAI pregătește o platformă informatică prin care înmatriculările se vor face online, fiind eliminate și drumurile pentru înscrierea mașinii în evidențele fiscale.
24.04.2023 | 15:55
Inmatriculare online a masinilor Proprietarii nu vor mai trebui sa mearga la ANAF pentru inscrierea in evidentele fiscale
Înmatricularea mașinilor se va putea face online/ Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ministerul Afacerilor Interne a publicat un proiect de ordonanță de urgență prin care se va crea cadrul legal privind înființarea unei platforme informatice prin care transferul de proprietate asupra mașinilor se va putea face prin mijloace electronice, platforma putând fi folosită și pentru declararea la organul fiscal a dobândirii sau înstrăinării autovehiculelor.

Procedura de înmatriculare, exclusiv online

Potrivit statisticilor Direcției generale permise de conducere și înmatriculări în 2022 au fost eliberate 1.455.388 certificate de înmatriculare, fără documentele emise ca duplicat al unor certificate
deteriorate, pierdute sau furate, și au fost efectuate 167.847 operațiuni de radiere. Fiecare dintre aceste certificate a necesitat deplasarea solicitanților la mai multe instituții: autoritatea de înmatriculare, organul fiscal local sau organul fiscal teritorial al ANAF.

ADVERTISEMENT

În prezent realizarea tuturor operațiunilor conexe domeniului înmatriculării vehiculelor, necesită termene ce pot depăși 30 zile, prin prezentarea succesivă la mai multe autorități, termene ce ar putea fi reduse semnificativ prin stabilirea unor fluxuri simplificate de transmitere a datelor între instituțiile implicate. Acest demers ar putea aduce un real beneficiu cetățeanului, prin reducerea timpului necesar efectuării operațiunilor de înmatriculare și eliminarea deplasărilor la instituțiile implicate, ca urmare a prezentării documentelor sau transmiterii datelor necesare, unei singure instituții (cu excepția vehiculelor uzate aflate la prima înmatriculare în România, situație ce presupune și verificarea vehiculului de către RAR)”, se spune în nota de fundamentare a actului normativ elaborat la Ministerul de Interne.

Astfel, proprietarii de mașini sau cei care au cumpărat autovehicule în leasing nu pot să le înmatriculeze până când nu au le-au înscris (sau radiat, în cazul celor care-și vând mașinile) în evidențele fiscale locale. Pentru a pune capăt acestei situații, solicitanții nu vor mai fi obligați să plimbe hârtiile de la  o instituție la alta, urmând ca documentele să fie transmise direct între instituțiile implicate în proces.

ADVERTISEMENT

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări va gestiona platforma în care beneficiarii autentificați vor trebui să introducă „un set minim de date necesare identificării vehiculului și, după caz, eventuale înscrisuri în formă electronică necesare operațiunilor de înmatriculare, transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, emitere a unui nou certificat de înmatriculare, radiere din circulație, precum și declarare fiscală sau radiere din evidențele fiscale (documente de transfer al dreptului de proprietate încheiate în afara platformei, dovada declarării furtului vehiculului, certificat de distrugere, etc.)

Deplasarea la Fisc sau la RAR nu va mai fi necesară

Datele vor fi analizate de către personalul Direcției, iar după efectuarea formalităților de înmatriculare, datele vor fi trimise automat organelor fiscale prin interconectarea cu sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor/A.N.A.F., denumit PatrimVen. Platforma este astfel gândită să permită interconectare cu organele fiscale în mai multe moduri, în funcție de gradul de digitalizare al fiecărui organ fiscal locale

ADVERTISEMENT

Flexibilitatea acestei soluții este conferită de faptul că permite funcționarea concomitentă cu actualul flux de lucru stabilit de legislația în vigoare, precum și de faptul că prevede posibilitatea organelor fiscale locale care nu sunt încă înrolate în sistemul PatrimVen, de a beneficia de acest schimb de date pe bază de protocol încheiat cu Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări”, precizează MAI.

În esență, direcția de permise va trimite Fiscului, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurilor, toate actele necesare înscrierii sau radierii mașinilor din evidențele fiscale. De asemenea, autoritatea competentă de înmatriculare care a efectuat radierea are obligația de a comunica RAR, în interval de 30 de zile, radierea unui vehicul rutier, în vederea anulării cărții de identitate a vehiculului.

ADVERTISEMENT

În nota de fundamentare a actului normativ nu se precizează o dată exactă a operaționalizării platformei, însă faptul că promovarea acestei măsuri prin ordonanță de urgență este un indiciu că MAI speră să pună acest instrument la dispoziția cetățenilor într-un timp relativ scurt. În prezent, pentru procedura de declarare fiscală a vehiculului și înmatricularea acestuia necesită trei dosare conțin circa 10 formulare care trebuie completate și 20 de copii ale unor documente.

ADVERTISEMENT