Mircea Sandu este convins: “FRF va ajunge la faliment”

Daniel Vlad   
în Carousel hot news
26/10/2014, 18:19
Mircea Sandu este convins: “FRF va ajunge la faliment”

Fostul preşedintele al FRF, Mircea Sandu, a redactat azi o scrisoare publică în care şi-a manifestat îngrijorarea faţă de activitatea de la FRF, după ce echipa lui Răzvan Burleanu a preluat conducerea fotbalului românesc. “Naşu” consideră că în cel mai scurt timp această Instituţie se va îndrepta către faliment.

Fotbalul românesc şi-a pierdut “direcţia corectă”, după alegerile din 5 martie, care au adus la conducerea FRF echipa lui Răzvan Burlenu, susţine Mircea Sandu.

“După 50 de ani de fotbal, între care 24 de ani ca preşedinte al federaţiei, sunt trist să constat că un grup de diletanţi, ajuns conjunctural la conducerea administrativă a FRF, acţionează discreţionar, împotriva intereselor fotbalului, fără ca nimeni din cei care au dreptul şi obligaţia statutară de a conduce, cei ce compun Adunarea Generală şi Comitetul Executiv, să le spună că greşesc grav. Ştiu că pot părea subiectiv şi poate interesat dar vă asigur că nu urmăresc prin acest demers nici un scop personal ci numai salvarea de la dezastru a federaţiei şi implicit a fotbalului românesc. De altfel, mâhnit de tratamentul nemeritat care mi-a fost aplicat de noua conducere şi de unii dintre voi, am renunţat la titlul de preşedinte de onoare al FRF, în speranţa că voi determina astfel o schimbare de atitudine. M-am înşelat.”, afirmă fostul preşedinte al FRF, în scrisoarea sa deschisă.

Sandu îl acuză pe preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, de gafe şi excese, comise cu “pasivitatea vinovată a membrilor Comitetului Executiv” al federaţiei.

“Ca membri aleşi ai Comitetului Executiv şi ca reprezentanţi ai cluburilor şi asociaţiilor judeţene, cu experienţă bogată în activitatea fotbalistică, sunteţi datori să vă implicaţi direct, hotărât şi imediat în conducerea activităţilor federaţiei, să vă exprimaţi în mod liber opiniile, şi să puneţi astfel capăt gafelor, exceselor şi acceselor tânărului şi neexperimentatului preşedinte care a adus federaţia pe o pantă periculoasă pentru însăşi existenţa ei. Voi trece pe scurt în revistă câteva dintre omisiunile, neglijenţele sau greşelile intenţionate săvârşite de administraţia FRF, aflată în fapt sub conducerea unui consilier obscur si nu a preşedintelui diletant, fapte săvârşite profitându-se de pasivitatea vinovată a membrilor Comitetului Executiv”, a menţionat el.

Sandu spune că “tânărul ajuns preşedinte” nu a supus aprobării Adunării Generale un plan strategic privind activitatea fotbalistică din România, elaborat pe o perioadă de patru ani, aşa cum prevede art. 31 alin. (2) lit. c) din Statutul FRF: “Prima lui grijă a fost să atace şi să desfiinţeze tot ceea ce s-a realizat până la venirea sa accidentală în cea mai înaltă poziţie din FRF. Vă rog să observaţi că, în lipsa unui program strategic, preşedintele FRF nu îşi poate îndeplini atribuţiile astfel cum sunt prevăzute la art. 38 alin. (6) din Statutul FRF – «Preşedintele verifică aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a activităţii fotbalistice stabilite de Adunarea Generală, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a statutului, regulamentelor şi hotărârilor FRF»”.

Astfel, Comitetul Exectiv nu poate aproba înfiinţarea centrelor regionale de excelenţă şi nici nu există fonduri pentru acestea, precizează Mircea Sandu.

“Cu toate că potrivit dispoziţiilor Statutului FRF şi art. 21 alin. (2) din OG nr. 26/2000, Adunarea Generală a unei federaţii stabileşte strategia şi obiectivele generale, până la acest moment noua conducere administrativă a FRF nu a pregătit un program strategic privind activitatea fotbalistică din România. Într-o atare situaţie, Comitetul Executiv nu poate aproba înfiiinţarea centrelor de excelenţă, despre care se tot vorbeşte, de vreme ce Adunarea Generală nu a aprobat o strategie şi obiective generale în acest sens (contrar art. 35 alin.4 lit.n din Statut). De altfel, nici nu există fonduri pentru investiţii sau finanţări cu o astfel de destinaţie pentru că banii pe care existau în conturile FRF la începutul lunii martie 2014 sunt pe sfârşite iar mult mediatizatele intenţii de accesare a unor fonduri europene sunt utopice şi nu vor conduce cu siguranţă la nici un rezultat” , a spus Sandu.

Un alt abuz, în opinia fostului conducător al federaţiei, îl reprezintă angajarea unor noi persoane, cu salarii consistente, fără aprobarea organigramei de câtre Comitetul Executiv şi fără modiifcarea bugetului de către Adunarea Generală

“Angajarea unor noi salariaţi, mulţi şi cu salarii consistente, s-a făcut fără aprobarea unei alte organigrame de către Comitetul Executiv al FRF (încălcându-se astfel dispoziţiile art. 35 alin. (4) lit. l) din Statutul FRF) şi fără modificarea bugetului anual de cheltuieli aprobat de Adunarea Generală, fapt ce reprezintă un abuz, săvârşit cu o îndrăzneală vecină cu inconştienţa. Aprobarea a venit post-factum, după presiuni exercitate asupra membrilor Comitetului Executiv. Mai mult, cheltuielile suplimentare pentru plata salariilor nu au fost aprobate de Adunarea Generală, singurul organ competent să adopte o decizie în acest sens. S-a încălcat astfel art. 31 alin. (2) lit. d) din Statutul FRF. De asemenea, Comitetul Executiv al FRF nu a aprobat nici salarizarea preşedintelui FRF, astfel cum dispune art. 35 alin. (4) lit. m) din Statut”, afirmă Mircea Sandu.

La iniţiativa preeşdintelui FRF, s-au făcut chletuieli în afara bugetului aprobat de Adunarea Generală, acuză în continuare Sandu: “Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli s-a făcut cu încălcarea art. 17 alin. (1) din Regulamentul de Aplicare a Statutului FRF, atâta timp cât aceasta se poate realiza numai în conformitate cu normele proprii în această materie aprobate de Comitetul Executiv al FRF. În fapt, angajarea bugetului, prin efectuarea de cheltuieli pe diferite paliere (salarii, achiziţii mingi, cheltuieli deplasare, etc), s-a realizat la iniţiativa personală a preşedintelui FRF şi fără acordul Comitetului Executiv. Efectuarea de cheltuieli în afara bugetului aprobat de Adunarea Generală constituie o încălcare a hotărârii Adunării Generale prin care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli. Potrivit art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 «Competenţa adunării generale cuprinde: (…) b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil»”.

Membrii Comitetului Executiv nu sunt informaţi decât la modul general cu privire la cheltuielile care se fac cu deplasările echipei naţionale, iar secretarul general al FRF nu redactează toată documentaţia pentru şedinţele CEx, a adăugat fostul conducător al FRF.

“Secretarul general al FRF ignoră dispoziţiile art. 39 alin. (3) lit. k) din Statutul FRF deoarece nu redactează toată documentaţia aferentă şedinţelor Comitetului Executiv. Astfel, documentele referitoare la cheltuielile de deplasare ale echipei naţionale nu s-au regăsit în mapele de şedinţă ale membrilor Comitetului Executiv al FRF, ele fiind prezentate la modul general de către preşedintele FRF. În lipsa unei decizii în cunoştinţă de cauză adoptată de către Comitetul Executiv se poate trage concluzia că cheltuielile de deplasare nu au fost aprobate de către Comitetul Executiv. După fiecare deplasare, membrii Comitetului Executiv nu au mai fost informaţi asupra situaţiei finale privind cheltuielile efectuate”, a precizat Mircea Sandu.

El atrage atenţia că România nu are nici un reprezentant în organismele UEFA din cauza conduitei “vindicative şi imature” a noii conduceri: “Propunerile nominale de reprezentare a FRF în organismele UEFA au fost înaintate către forul european cu nerespectarea dispoziţiilor art. 35 alin. (4) lit. k) din Statutul FRF, acestea nefiind aprobate de Comitetul Executiv al FRF înainte de momentul transmiterii lor forului continental. Din nou, propunerile au fost aprobate post-factum, după ce membrii comitetului au fost «convinşi» de justeţea propunerilor. UEFA nu a luat act de aceste propuneri şi s-a ajuns în prezent la situaţia ca România să nu mai aibă nici un reprezentant în comisiile fotbalistice europene, cu excepţia subsemnatului, fiind singura ţară membră a UEFA aflată într-o asemenea situaţie. Din cauza acestei conduite vindicative şi imature a noii conduceri administrative ţara noastră a pierdut patru poziţii în comisiile UEFA.”

Sandu a menţionat că “o gafă de proporţii, care a pus într-o lumină total nefavorabilă federaţia, a fost inţiativa noii administraţii de a accesa fonduri din cadrul Programului FIFA – Performance, un program destinat federaţiilor din ţări fără tradiţie fotbalistică, care sunt astfel ajutate în primii lor paşi spre o organizare profesionistă a activităţii interne.”

Noua alcătuire a Comitetului Executiv al FRF nu respectă Ordonanţa Guvernului cu privire la asociaţii şi fundaţii, mai susţine Sandu. “În graba de a distruge toate urmele trecutului, cu prilejul aprobării unui nou statut în luna iunie, au fost aprobate prevederi care contravin legislaţiei generale. Astfel, noua alcătuire a Comitetului Executiv al FRF nu respectă dispoziţiile art. 24 alin. (1) din OG nr. 26/2000 care prevede că «el poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa». Componenţa Comitetul Executiv al FRF, astfel cum a fost modificată la Adunarea Generală din 28 iunie 2014, cuprinde 5 persoane din afara asociaţiei, respectiv, preşedintele, primul vicepreşedinte (care e preşedinte al LPF), preşedintele CCA, directorul tehnic naţional şi preşedintele sindicatului fotbaliştilor, astfel că se depăşeşte în mod evident norma legală. În orice caz, statutul modificat în luna iunie a.c. intră în vigoare numai după aprobarea modificărilor de către instanţa judecătorească competentă. În acest sens sunt prevederile Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial potrivit cărora «modificările aduse actului constitutiv şi/sau statutului produc efecte de la data înscrierii lor în registrul special»”, a afirmat Mircea Sandu.

El a declarat că rezilierea contractului selecţionerului Victor Piţurcă s-a făcut fără aprobarea Comitetului Executiv al FRF şi poate fi considerată “un act de sabotaj” cu consecinţe grave asupra evoluţiei echipei naţionale la următorul meci din preliminariile Euro-2016, cel cu Irlanda de Nord. De asemenea, renunţarea la clauza de reziliere din contractul lui Piţurcă reprezintă o pierdere financiară substanţială pentru FRF, crede Sandu.

“Eliberarea recentă din funcţie a selecţionerului echipei naţionale s-a făcut fără aprobarea Comitetului Executiv al FRF, contrar prevederilor art. 35 alin. (4) lit. j) din Statutul FRF. Actualul Preşedinte al FRF a avut mandat din partea Comitetului de Urgenţă numai pentru a negocia încetarea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale, urmând ca la prima şedinţă a Comitetului Executiv membrii săi să adopte o decizie finală asupra acestui aspect. Încuviinţarea plecării lui Victor Piţurcă de la conducerea echipei naţionale reprezintă un act de sabotaj care poate avea consecinţe grave asupra evoluţiei acesteia în următorul meci cu Irlanda de Nord. Acceptând plecarea acestuia într-un moment critic, cu mai puţin de o lună înainte de un meci decisiv, a fost pusă în pericol situaţia de ansamblu a echipei noastre, mai ales în condiţiile în care înlocuitorii propuşi iniţial s-au dovedit a fi fantasme în mintea unui conducător lipsit de experienţă. Mai mult decât atât, este cel puţin suspectă şi la limita infracţionalităţii modalitatea în care s-a renunţat la clauza de reziliere prevăzută în contractul cu Victor Piţurcă, federaţia suferind prin această decizie o pierdere financiară substanţială”, a afirmat Mircea Sandu.

FRF se îndreaptă către un dezastru previzibil, iar cei vinovaţi vor răspune civil şi penal, avertizează Sandu. “Continuarea acestui stil discreţionar şi haotic de conducere nu poate avea decât un singur rezultat: falimentul federaţiei şi tragerea la răspundere civilă şi penală a celor care au contribuit prin acţiunile sau inacţiunile lor la acest dezastru deja previzibil! În opinia mea, reţinerea celor care ar trebui să conducă fotbalul de a-şi exprima poziţia în problemele esenţiale ale fotbalului românesc, ori teama lor de posibile reacţii ostile ale celor nou-veniţi în administraţia FRF, este reprobabilă şi va avea consecinţe grave ce nu vor mai putea fi evitate”, a concluzionat fostul şef al FRF într-o scrisoare trimisă agenţiei Mediafax.

500 Ron BONUS, 5 runde gratuite + 15 dupa prima depunere doar la cazinoul Unibet!

Închide ×