Pagube de milioane de euro în contul Poştei Române

Corpul de Control al premierului va sesiza Direcţia Naţională Anticorupţie în cazul Poştei Române, după ce inspectorii au constatat că anumite contracte de prestări servicii derulate de...
07.09.2013 | 15:47
Pagube de milioane de euro in contul Postei Romane

Corpul de Control al premierului va sesiza Direcţia Naţională Anticorupţie în cazul Poştei Române, după ce inspectorii au constatat că anumite contracte de prestări servicii derulate de instituţie cu diferite companii ar fi fost încheiate abuziv.

În sesizare, inspectorii arată că au indicii cu privire la săvârşirea de către fosta conducere a companiei a unor fapte de fals intelectual şi abuz în serviciu. Corpul de Control al Primului Ministru a verificat trei contracte importante ale Poştei Române încheiate cu companiie SC Smart Telecom Solutions SRL, Posh Telecom Solutions SRL şi G4S Cash Solutions SRL. Contractul cu Smart Telecom Solutions a fost încheiat pe 27.07.2006 între Dan Mihai Toader, directorul general al Companiei „Poşta Română” de atunci şi Sorillos Emmanouil, cetăţean grec, reprezentant al companiei Smart Telecom. Contractul era unul de „asociere în participaţiune” care prevede că cele două instituţii vor împărţi deopotrivă profitul şi pierderile.

Declaraţiile lui Dan Dumitrescu, purtător de cuvânt al companiei naţionale Poşta Română:

Astfel, Smart Telecom urma să ofere Poşteri Română serivii de intermediere a plăţilor în regim electronic. În contract se arăta că Smart Telecom avea „echipament tehnic adecvat şi know-how necesar operării, gestionării şi urmăririi plăţilor online”. Inspectorii premierului au descoperit însă că echipamentul nu exista, ci a fost dobândit de la compania Alphyra România SA (denumită ulterior SC Payzone SA) două luni mai târziu. Mai mult, Corpul de Control acuză reprezentanţii Poştei Române că la momentul respectiv nu au cerut niciun fel de dovadă a existenţei echipamentului. O altă problemă a fost schimbarea naturii contractului cu Smart Telecom. Astfel, dacă la început acesta prevedea împărţirea cheltuielilor, dar şi a profitului, prin încheierea unui act adiţional, reprezentanţii Poştei Române au fost de acord ca împărţirea rezultatelor să nu mai fie realizată în proporţie egală în baza decontului lunar de venituri şi cheltuieli, ci au convenit ca Poşta să plătească prestaţiile Smart Telecom lunar, prin aplicarea unor comisioane la fiecare tranzacţie efectuată cu succes.Astfel, natura contractului a fost schimbată.

Smart Telecom Solutions, simplu intermediar

Mai mult, în urma controlului s-a constatat că firma Smart Telecom Solutions nu a deţinut niciodată niciun fel de echipamente pentru plăţile electronice, ci toate acestea au fost asigurate de compania Alphyra, şi tot această companie era cea care ţinea evidenţa tuturor plăţilor, fără niciun amestec din partea Smart Telecom Solutions. Astfel, susţin inspectorii premierului, reprezentanţii Poştei Române au acceptat să încheie un contract în care Smart Solutions era un simplu intermediar. Astfel, compania a plătit Smart Telecom Solutions 15.659.084,21 RON, iar compania a plătit mai departe 9.362.185,46 RON către actuala companie Payzone. Din asta reiese că Poşta Română a plătit 6.296.898,75 RON servicii de intermediere către Telecom Solutions.

Reprezentanţii Poştei Române au încercat să rezilieze contractul în 2009

Pe 8 mai 2009, directorul adjunct al Poştei Române, Florin Aurelian Ciubotaru, a semnat şi trimis, în numele directorului general, o scrisoare de reziliere a contractului către Smart Telecom Solutions. Cu toate acestea, scrisoarea nu denunţa neregulile Smart Telecom – faptul că aceasna nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale – ceea ce ar fi dat dreptul companiei să ceară şi să îşi recupereze pierderile, ci a fost invocată denunţarea unilaterală, care dimpotrivă a permis companiei Smart Telecom Solutions să primească despăgubiri.

Poşta Română, obligată să plătească despăgubiri

Astfel că, doar o lună mai târziu, pe 11 iunie, Smart Telecom a formulat la Curtea de Arbitraj o cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu compania „Poşta Română”, iar în mai 2010, Curtea a obligat Poşta Română să plătească următoarele despăgubiri către Smart Telecom:

642.484,96 RON reprezentând contravaloarea unor servicii prestate

11.885,97 RON reprezentând daune moratorii pentru fiecare zi de întârziere la plata sumelor restante

4.598.977 EURO reprezentând daune-interese compensatorii pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin denunţarea unilaterală a contractului de asociere.

Instanţa arbitrală a constatat însă faptul că, prin reprezentanţii săi, Compania Naţională „Poşta Română”, „în loc să solicite instanţei competente rezilierea contractului şi obligarea Smart Telecom Solutions la plata de despăgubiri, a trecut direct la denunţarea unilaterală a contractului.”

Contract nou în 2009, aceiaşi clienţi

Pe 16 aprilie 2009, deci cu o lună înainte ca reprezentanţii Companiei „Poşta Română” să rezilieze contractul cu Smart Telecom Solutions, pentru a încheia un nou contract de participaţiune cu o altă firmă, s-a încheiat o notă de oportunitate care să justifice încheierea unui nou contract cu compania Posh Telecom Solutions. În nota de oportunitate se arăta că prin aplicarea unui tarif de 0,13 euro pe tranzacţie se făcea o economie, întrucât vechea firmă primea un tarif de 0,14. Aceasta era însă neadevărat întrucât pe 27 martie 2009, inspectorii premierului spun că Smart Telecom primea un tarif de 0,10 euro. Pe 23 aprilie, directorul general de atunci al „Poştei Române”, Marius Vătavu şi compania Posh Telecom Solutions, reprezentată de cetăţeanul grec Sapatinas Christos, în calitate de director general, au încheiat contractul asociere în participaţiune. Contractul a fost însă înregistrat de-abia pe 8 mai (data la care a fost trimisă scrisoarea de reziliere a contractului cu Smart Telecom), întrucât până atunci era încă în vigoare contractul cu Smart Telecom.

Nici compania Posh Telecom nu avea echipamente proprii, ci era intermediar

Însă nici Posh Telecom nu avea echipamentele proprii, ci era doar un intermediar între compania naţională şi compania Payzone. Mai mult, Posh Telecom a avut în tot acest timp doar un angajat, iar între Smart Telecom şi Posh Telecom legătura era chiar Sapatinas Christos, cel care a semnat contractul împreună cu directorul Vătavu. Acesta, potrivit inspectorilor din cadrul Corpului de Control al Guvernului, a deţinut funcţia de managing director la Smart Telecom şi era deopotrivă asociat la Posh Telecom. În cadrul acestui contract, Poşta Română a plătit 3.235.816,93 RON dintre care doar 2.111.958,42 au ajuns la compania Payzone. Restul de 1.123.858,51 RON au reprezentat avantaj patrimonial al companiei Posh Telecom. În august 2012, contractul a fost desfăcut, iar Poşta Română a încheiat un contract de prestări servicii cu Payzone. Contractul cu G4S Cash Solutions nu a respectat normele privid achiziţiile de bunuri şi servicii Totodată, Corpul de Control al Primului Ministru a verificat şi contractul încheiat de Poşta Română cu compania G4S Cash Solutions. Inspectorii acuză faptul că au fost încălcate normeler interne privind organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor de bunuri şi servicii.   Membrii conducerii Poşta Română au supraestimat, în acest caz, valoarea unitară a unei autoutilitare de transport valori, cu scopul evident de a justifica externalizarea activităţii de transport valori şi de a achiziţiona aceste servicii de la un alt operator economic specializat, se arată în sinteza raportului de control. În 2010, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a formulat o acţiune în contencios administrativ, iar Curtea de Apel Bucureşti a constatat, în mod definitiv şi irevocabil, nulitatea actelor adiţionale la contractul de prestări servicii încheiat de Poşta Română cu SC G4S Cash Solutions SRL.

Sursa: Adevărul

Tags: