News

Programa pentru BAC 2022 la limba română. Ce autori le-ar putea pica elevilor la Bacalaureat

Pe 8 ianuarie, Ministerul Educației a anunțat programa pentru Bacalaureatul din acest an. Iată ce autori trebuie pregătiți de elevi pentru examenul de Limba și literatura Română.
09.01.2022 | 21:03
Programa pentru BAC 2022 la limba romana Ce autori lear putea pica elevilor la Bacalaureat
Programa BAC 2022 a fost publicată de ministerul educației foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Pe 8 ianuarie 2022, Ministerul Educației a anunțat noile programe pentru examenul de Bacalaureat 2022, care sunt, în linii mari, cele aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237 din 2021. Față de anul precedent s-a eliminat puțină materie raportat cu ce s-a întâmplat acum doi ani, când s-a renunțat la toată materia din semestrul al II-lea.

Exact ca și anul trecut, în programa la Limba și literatura română nu se regăsesc autori precum Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Marin Preda sau Eugen Lovinescu, care în anii de dinaintea pandemiei apăreau pe listele ministerului pentru BAC.

ADVERTISEMENT

Potrivit documentului oficial, pentru Bacalaureatul din acest an elevii au de pregătit următorii autori la Limba și literatura română: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I. L. Caragiale, Ioan Slavici, George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu și George Călinescu.

”Examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici”

Autorii sunt valabili atât pentru profilul real, cât și pentru cel umanist. Pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

ADVERTISEMENT

Conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori studiaţi.

Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, aparţinând autorilor canonici sau prozei narative, poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade, curente literare/culturale, elemente de analiză tematică, structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă.

ADVERTISEMENT

Tematica studiilor de caz şi a dezbaterilor din programele şcolare, regăsită în programa de examen, poate fi valorificată în cadrul probelor orale şi scrise, prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăţi de valoare pe marginea acestora”, se arată într-o notă a ministerului educației la programa pentru limba și literatura română.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie – iulie 2022

Perioada de înscriere pentru sesiunea de vară începe din 23 mai. În perioada 20-23 iunie sunt probele scrise, iar afișarea primelor rezultate va avea loc pe 27 iunie. Iată și calendarul examenului național de Bacalaureat 2022, Sesiunea iunie – iulie 2022.

ADVERTISEMENT

– 23 – 27 mai 2022 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

 • 27 mai 2022 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 6 – 8 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 8 – 9 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 9 – 10 iunie 2022 – Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 13 – 15 iunie 2022 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 20 iunie 2022 – Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 21 iunie 2022 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 22 iunie 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00.
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale.
ADVERTISEMENT

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2022

– 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe.
– 16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
– 17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
– 18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
– 19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
– 22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
– 24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
– 25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D
– 26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
– 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
– 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
– 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale.

”La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor”, menționează Ministerul Educației.