ADVERTISEMENT
Carousel hot news

EXCLUSIV / Război TOTAL la Rapid: “Moraru n-a dat 1 leu”

După ce FANATIK.RO a dezvăluit, în exclusivitate, ruptura dintre noul acţionar majoritar, Valerii Moraru şi administratorul judiciar al Rapidului, Cristina Andronache, noul "boss" din Giuleşti a...
Autor: Mirela Apostol | 09.08.2014 | 16:29

După ce FANATIK.RO a dezvăluit, în exclusivitate, ruptura dintre noul acţionar majoritar, Valerii Moraru şi administratorul judiciar al Rapidului, Cristina Andronache, noul “boss” din Giuleşti a anunţat că îi cere demisia administratorului numit de instanţa de judecată (vezi detalii!)

ADVERTISEMENT

Cristina Andronache a reacţionat şi a formulat către instanţa Tribunalului Bucureşti, unde se analizează dosarul de insolvenţă al Rapidului, un raport complex, în care aduce la cunoştinţa judecătorului toate cele întîmplate la Rapid în ultima perioadă. FANATIK.RO vă pune la dispoziţie întregul raport, în care administratorul judiciar apreciază că Valerii Moraru nu a respectat nicio promisiune financiară făcută în momentul în care a preluat Rapidul.

rapid

Vă redăm, mai jos, întregul raport, ce conţine date extrem de exacte cu privire la situaţia de la Rapid, raport ce va fi analizat de instanţa de judecată la termenul următor, din septembrie.

ADVERTISEMENT

“Zamfir nu s-a implicat deloc în obţinerea licenţei pentru Liga 1!”

“De la data raportului anterior formulat în cauză, administratorul judiciar a îndeplinit în esenţă, următoarele activităţi descrise succint:

Ca urmare a confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic la data de 28.03.2014, am luat măsurile şi am derulat procedura de obţinere a licenţei de joc în Liga I în anul competiţional 2014/2015. La data de 30.03.2014 a fost depusă documentaţia aferentă, sens în care s-au purtat negocieri şi s-au încheiat acorduri cu privire la creanţele care intrau sub incidenţa analize comisiilor de acordare a licenţei şi care nu se aflau înscrise în planul de reorgazniare, faţă de data naşterii lor. De reţinut este faptul că ne-am lovit de lipsa de implicare a administratorului special şi neîndeplinirea atribuţiilor specifice ne-a determinat să îi solicităm acestuia prin corespondenţa adresată îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.

Situaţia nu s-a remediat, iar la data de 18.05.2014, administratorul special , Adrian Zamfir a renunţat la mandatul de administrator special. Faţă de renunţarea administratorului special la funcţia sa , fiind în plină derulare a procedurii de licenţiere, aceasta a fost continuată, iar actele au fost semnate doar de administratorul judiciar pentru a evita complicţiile de refacere a actelor depuse în sustinerea cererii de licenţiere pînă la finalizarea acesteia.

ADVERTISEMENT

Am susţinut cererea de acordare a licenţei în faţa Comisiilor Federaţiei Române de Fotbal. Comisia de fond a respins cererea de acordare a licenţei , soluţie menţinută şi de Comisia de apel a FRF. Am formulat recurs la Tribunalul Arbitral Sportiv de la Lausanne şi am reprezentat societatea în faţa instanţei arbitrale.”

zamfir

ADVERTISEMENT

Avem de încasat din drepturile TV 1.066.052 euro, în urma deciziei TAS!

“La data de 30.06.2014, Tribunalul Arbitral Sportiv de la Lausanne a admis recursul şi a dispus FRF acordarea licenţei de joc în Liga I în anul competiţional 2014/2015. Acest rezultat a adus un beneficiu esenţial societăţii debitoare, care, în urma obţinerii licenţei de joc în Liga I pe baza admiterii recursului la TAS, este îndreptăţită să încaseze pînă în luna iunie 2015 suma de 1.066.052 Euro din drepturile de televizare acordate de LPF.

S-au impus măsuri pentru organizarea pregatirii fizice a echipei şi pentru întărirea lotului pe poziţiile deficitare. Am făcut demersuri către Liga profesionista de Fotbal în vederea încasării unui avans din sumele cuvenite cu titlu de drepturi de difuzare a meciurilor pentru evoluţia în acest campionat, scopul imediat fiind acela al obţinerii resuselor necesare pentru orgazniarea cantonamentului de pregătire din luna iulie 2014 şi pentru achitarea datoriilor restante către furnizorii de utilităţi pentru baza de antrenament Pro Rapid.

ADVERTISEMENT

Evidenţiem cu privire la această problema că, societatea întîmpină dificultăţi majore cu locatorul spaţiului în clarificarea consumurilor reale de energie electrică, ceea ce a determinat o corespondenţă susţinută, dar rămasă făra un rezultat concret pînă la această dată pentru delimitarea spaţiului ce face obiectul închirierii către debitoare, pe de o parte, precum şi pentru stabilirea consumului de energie electrică al debitoarei căreia i se impută facturi ce includ şi alţi consumatori. Indentificarea acestei probleme cu prilejul întreruperii furnizării energiei electrice de către Enel a generat acţiuni repetate, dovedite cu înscrisuri pentru clarificare, nefiind justificată imputarea întregului consum debitoarei deoarece locatorul încasa de la ceilalţi consumatori chiriaşi ai săi contrvaloarea consumului lor dar o solicită şi de la debitoare.

Pentru soluţionarea problemei a fost nevoie şi a intervenit în sprijinul debitoarei Liga Profesionistă de Fotbal care, la solicitarea noastră, din sumele cuvenite cu titlu de drepturi de televizare a achitat direct către Locatorul Asociaţia Pro Rapid şi către locatorul Ana Rezidences sumele cuvenite cu titlu de chirie, iar către Enel si GDF Suez, sumele cuvenite pentru furnizarea de energie şi gaze naturale. Măsura a fost necesară deoarece deşi plăţile fuseseră efectuate, titluarul contractului de furnizare energie electrică, locatorul Asociaţia Pro Rapid, a refuzat repetat să facă formalităţile de semnare a documentelor de reluarea a furnizării.”

“Am ales antrenorul împreună cu Nae Manea şi Dănuţ Perjă. Am executat silit Astra pentru 124.000 de euro!”

“În acest mod, am urmărit aducerea la funcţionalitate normală a bazei de antrenament, dar faţă de faptul că locatorul nu a întreţinut spaţiul şi terenurile de antrenament, suntem încă în prezent în plină activitate de igienizare a spaţiilor bazei, iar terenurile necesită lucrări de întreţinere serioase. În paralel cu aceste activităţi orgazatorice, a fost necesară desfăşurarea selecţiei de antrenor principal al echipei pentru ca acesta să poată selecta jucători care să completeze posturile deficitare şi să întarească lotul pentru a face faţă exigenţelor sporite pentru evoluţia echipei în Liga I.

ADVERTISEMENT

La data de 24.07.2014 a fost perfectat contractul cu antrenorul selectat de o comisie formată din administratorul judicar, preşedintele Clubului şi Directorul sportiv şi i s-a acordat acestuia mandatul de selecţie a jucătorilor pentru completarea lotului. Totodată, la data de 25.07.2014 au fost îndeplinite cerinţele de întocmire şi înscriere a Clubului la Liga Profesionistă de Fotbal în acest campionat. Din sumele încasate cu titlu de drepturi de difuzare au fost achitate salarii către jucători şi angajaţi, pentru plăţi părţile conform acordurilor de eşalonare încheiate cu aceştia şi din salariile curente, s-au efectuat cheltuielile de igienizare a bazei sportive, plăţi pentru cantonamentul echipei şi derularea activităăţii curente.”

De asemenea, s-au depus eforturi şi au fost urmate toate procedurile inclusiv de executare silită pentru recuperarea sumelor datorate de Asociaţia Sportiva Astra Giurgiu în baza acordului de transfer al jucătorului Ioniţă Alexandru. În concret, acţiunile noastre în pretenţii în faţa Comisiilor de specialitate ale FRF au fost admise şi rămase irevocabile, au fost puse în executare în baza regulamentelor sportive în faţa Comisiilor de specialitate ale FRF pentru sancţionarea debitoarei Astra şi în baza codului de procedură civilă prin măsuri de executare silită. Am reuşit astfel recuperarea sumei de 124.000 euro , suma restantă din penultima tranşă de plată. Pentru ultima tranşă de plată, de 150.000 Euro+ Tva hotararea irevocabilă a fost pusă în executare, fiind în derulare.”

ganea-rapid

Circuitul acţiunilor pe axa Zamfir – suporteri – Moraru 

“Se impune să precizăm că societatea s-a confruntat cu o schimbare repetată de acţionariat în această perioadă, ca urmare a faptului că dl. Zamfir Adrian Cornelius care deţinea 99,72% din capitalul social a înstrăinat în mod repetat pachete de acţiuni. Precizăm că despre aceste înstrăinări administratorul judiciar nu a fost notificat, documentele fiindu-i prezentate abia la data de 21 iulie 2014. Mai precizăm că în această perioadă registrul de acţiuni şi cel al acţionarilor aflate la societatea, în custodia directorului economic au fost încredintate fără acordul administratorului judiciar unor persoane care au refuzat o perioadă restituirea lor.

Registrele au fost ulterior recuperate, prilej cu care am constatat că, deşi nu mai avea calitatea de acţionar sau de administrator special încă de la data demisiei sale- 18.05.2014, Zamfir Adrian Cornelius efectuase menţiuni în registre privind cesiuni ale acţiunilor sale către 4 persoane din rîndul suporterilor, acestea dobîndind astfel 80% din capitalul social al societăţii. La data de 25.07.2014, aceşti patru suporteri deveniţi acţionari au înstrăinat 75% din acţiuni către dl. Valerii Moraru, iar la data de 28.07.2014, acesta a dobîndit şi celelalte acţiuni ce fuseseră deţinute de dl. Zamfir Adrian Cornelius, acesta nemaiavînd calitatea de acţionar.

De reţinut că aceste transferuri de acţiuni nu au fost înregistrate pentru opozabilitate la registrul comerţului, despre aceste transferuri dar şi despre alte posibile tranferuri efectuate de acelaşi acţionar majoritar aflînd informativ, din presă. Luînd informaţiile sub beneficiu de inventar pîna la prezentarea actelor doveditoare ale transferurilor şi pînă la clarificarea straucţii reale a acţionariatului, administratorul judiciar nu a apreciat că oportuna convocare a acţionarilor pentru desemnarea unui nou administrator special, cu atît mai mult cu cît, o instalabilitate a acţionariatului afecta în mod esenţial procedura de licenţiere pentru Liga I.

Administratorul judiciar a preluat registrele societăţii şi a înscris transferul actiunilor de la dl. Zamfir Adrian şi de la cei patru suporteri deveniţi acţionari către dl. Valerii Moraru. Totodată, cu respectarea termenului prevăzut de lege şi de actul constitutiv, pentru data de 09.09.2014 a convocat adunarea acţionarilor societăţii în vederea desemnării administratorului special, publicînd convocatorul în ziarul Romania Liberă din data de 05.08.2014 şi în Monitorul Oficial. De asemenea, se impune şi autorizarea unor activităţi din obiectul de activitate al societăţii, precum şi adoptarea unei decizii în legatură cu continuarea activităţii/ dizolvarea/licidarea societăţii Rapid 98 SRL al cărei asociat unic este societatea Fotbal Club Rapid SA.”

“Creanţele lui Zamfir la Rapid au fost preluate de Azuga Waters”

Reţinînd că dl. Zamfir Adrian Cornelius a cesionat şi creanţele pe care le deţinea şi erau înscrise la masa credală, fiind şi membru al Comitetului Creditorilor, s-a impus convocarea adunării creditorilor ( convocator 1097/01.08.2014, BPI nr. 14245/01.08.2014) pentru desemnarea celui de al treilea membru al Comitetului, în condiţiile prevăzute de legea nr. 85/2014 de catre organele indrituite. La data de 01.08.2014 am afişat şi publicat Tabelul definitiv rectificat în care se regăsesc rectificările anterior amintite ca urmare a cesiunilor de creanţe (BPI nr. 14245/01.08.2014).”

“Ca urmare a faptului că notificările privind cesiunile de creanţe nu au fost însoţite de acte doveditoare şi contractele de cesiune, fiind amestecate în exprimare creanţe curente cu creanţe istorice înscrise la masa credală, reţinînd că iniţial dl. Valerii Moraru şi mandatarii săi convenţionali ne-au transmis draft-ul documentelor de cesiune creanţe de la dl. Zamfir Cornelius Adrian şi Cristescu Nicolae către Valerii Moraru , iar ulterior creanţele au fost preluate de societatea afiliată AZUGA WATERS S.R.L. făra a ni se mai comunica acte doveditoare, din eroare în tabelul definitiv publicat în BPI nr. 14245/01.08.2014 a fost înscris drept cesionar al creanţelor dl. Valerii Moraru. Ulterior, dl. Zamfir ADRIAN ne-a comunicat contractele de cesiune a creanţelor, astfel că la data de 07.08.2014 am rectificat aceste erori şi am înscris societatea  AZUGA WATERS S.R.L. afiliată acţionarului majoritar ca titular al creanţelor preluate de la creditorii chirografari Zamfir Cornelius Adrian şi Cristescu Nicolae.”

FOTBAL:RAPID BUCURESTI-STEAUA BUCURESTI, LIGA 1 (26.07.2014)

“Moraru angajează Rapid în raporturi contractuale păguboase!”

“Se impune să arătam că de la data respectivelor contracte de cesiuni de acţiuni şi de creanţe, ne confruntăm cu imixtiunea acţionarilor societăţii ( acţionarii minoritari suporteri şi acţionarul majoritar) în administrarea societăţii. Această imixtiune se materializează atît prin solicitarea de numire a unor persoane pe funcţii de conducere sau executive din organigrama societăţii ori de înlocuire a unora dintre cele existente. În acelaşi timp, fără o consultare a administratorului judiciar, se angajează servicii ale diferitelor societăţi de prestări servicii pentru activităţi ce ţin de repunerea în funcţiune a bazei Pro Rapid, administratorul judiciar este informat că aceste costuri vor fi suportate de societatea afiliată AZUGA WATERS S.R.L. sau vor fi decontate pe baza de barter cu servicii de publicitate prestate de debitoare, nu se încheie contracte de către AZUGA WATERS S.R.L. cu societăţile prestatoare care să prevadă costuri, termene de execuţie şi serviciile ce urmează a fi prestate, iar ulterior debitoarei FOTBAL CLUB RAPID S.A i se solicită plata serviciilor care nu sînt selectate din piaţă, ci desemnate după criterii aleatorii.”

“Moraru cere aducerea de jucători străini fără a suporta costurile”

 

“Se fac astfel cheltuieli pe care nu le avem bugetate, pentru care nu putem face selecţie de oferte, nu există contracte care să ne permită aplicarea sancţiunilor pentru întîrziere în execuţie deoarece nu sînt prevăzute termene de execuţie, astfel de acţiuni fiind angajate de acţionarul Valerii Moraru sau de prepuşi ai săi, terţi faţă de societatea FOTBAL CLUB RAPID. În lipsa unei organizări a acestor activităţi într-o logică firească a lor ( pe etape de curăţenie şi igienizare) se întarzie repunerea în funcţiune a bazei Pro Rapid unde se pot organiza serviciile de masa şi cantonamentul echipei, acestea fiind desfăşurate la baza sportivă de la Mogoşoaia care implică astfel costuri suplimentare. De reţinut este şi faptul că, cu motivaţia necesităţii completării lotului de jucători cu jucători străini, la recomandarea diverşilor impresari străini, se solicită de către acţionarul majoritar administratorului judiciar ca debitoarea să emită invitaţii pentru astfel de jucători străini, intracomunitari şi extracomunitari.”

“Moraru promite acoperirea cheltuielilor, dar nu a achitat niciun leu pînă acum!”

 

“Costurile de cazare şi masa pentru aceşti jucători sînt suportate de societatea debitoare deoarece, deşi acţionarul majoritar promite în mod repetat că va suporta aceste costuri în nume propriu, sau prin societatea afiliată AZUGA WATERS sau pe seama impresarilor, aceste costuri nu au fost achitate pînă în prezent. Precizăm în acest context că în mod legal societatea nu are posibilitatea legală de a angaja jucători profesionişti extracomunitari , dar astfel de invitaţii se fac, şi se solicită găsirea unor soluţii de compromis care să permită astfel de angajări.

Mai precizăm că societatea debitoarea se preocupă de perfectarea contractelor de publicitate pentru vînzarea spaţiilor publicitare încă necontractate la această dată. Şi sub acest aspect ne-am confruntat cu dificultăţi generate de imixtiunea şi comunicarea cu acţionarului majoritar şi societatea afiliată mai sus menţionată. După exprimarea de către acţionarul majoritar a intenţiei de încredinţare a serviciilor către dl. Birlica Radu printr-o societate a acestuia sau a persoanelor indicate de acesta, ca urmare a eşuării la data de 01.08.2014 a negocierilor pe clauze care aveau menirea de a proteja societatea debitoare şi faţă de refuzul de a acorda comison pentru plata în sistem barter (ceea ce afectat cash-flowul debitoarei), acţionarul majoritar a decis să preia comercializarea serviciilor de publicitate prin firma AZUGA WATERS s.r.l. să vîndă publicitatea contra sumei negociate cu administratorul judiciar ( în conformitate cu necesităţile de venituri din planul de reorganizare) de 1.000.000 Euro+ Tva + taxa de publicitate contractul fiind valabil pînă la data de 30.05.2015.

Pentru garantarea plăţii, Azuga Waters se angaja să emită bilete la ordin. De asemenea, acţionarul majoritar, prin AZUGA WATERS s-a angajat ca pentru publicitatea pe echipament şi pe stadion să achite suma de 300.000 Euro + Tva în baza unui contract de publicitate. Aceste contracte au fost redactate şi transmise acţionarului majoritar şi societăţii AZUGA WATERS la data de 04.08.2014, întrucat acţionarul majoritar a susţinut că după semnarea acestora va face orice infuzie de sume în societate pentru cheltuielile curente.”

valerii_moraru_rapid

“Moraru nu mai vrea să încheie contracul de publicitate de 300.000 de euro!”

“De reţinut că servicii de publicitate pe stadion au fost deja prestate de debitoare încă de la data de 26.07.2014, fără ca acţionarul majoritar sau societatea afiliată să efectueze vreo plată. Acţionarul majoritar a revenit asupra celor iniţial convenite şi a aratat că se va încheia doar contractul de cesiune a drepturilor de publicitate cu AZUGA WATERS şi în baza acestuia se vor efectua toate plăţile, nemaînţelegînd să încheie şi contractul de publicitate pe echipament de 300.000 Euro.

Deşi public se afirma dorinţa de perfectarea contractului de cesiune a drepturilor de publicitate şi se stopase orice alte discuţii cu posibili parteneri interesaţi de încheierea unor contracte de publicitate ca urmare a intervenţiei acţionarului majoritar care solicită exclusivitatea în contractul său, în fapt, ca urmare a refuzului administratorului judiciar de a accepta clauze care condiţionau executarea biletelor la ordin ca instrumente de plată de inexistenţa vreunei notificări a societăţii AZUGA WATERS pentru neîndeplinirea vreunei obligaţii contractuale, la data de 07.08.2014 acţionarul majoritar a refuzat să mai încheie contractul începînd o campanie de presă de dezinformare a opiniei publice.

Urmează ca toate aceste aspecte să fie clarificate. Arătăm faptul că, deşi la preluarea pachetului de acţiuni şi a creanţelor acţionarul majoritar s-a angajat că va susţine activitatea societăţii în zilele următoare preluării cu suma de 100.000 Euro iar ulterior prin intermediul contractelor de publicitate, nu a respectat această promisiune.”

P: Pariaza cu cei mai buni! BONUS de 150 RON la înregistrare!

CITEȘTE mai multe articole interesante din categoriile NEWS, SPORT sau LIFE
ADVERTISEMENT
A apărut revista SuperEuro
  • SuperEuro, cea mai tare revistă glossy dedicată Euro 2020
  • SUPEREURO: 164 de pagini premium, la doar 10 lei!