News

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele pe judeţe!

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele pe judeţe...
15.07.2015 | 11:44

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele pe judeţe

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO VEZI AICI UNDE AI INTRAT!

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele DIN BUCUREŞTI!

REPARTIZARE LA LICEU 2015 Alba

REPARTIZARE LICEU 2015 Arad

REPARTIZARE LICEU 2015 Argeş

REPARTIZARE LICEU 2015 Bacău

REPARTIZARE LICEU 2015  Bihor

REPARTIZARE LICEU 2015  Bistriţa-Năsăud

REPARTIZARE LICEU 2015 Botoşani

REPARTIZARE LICEU 2015  Braşov

REPARTIZARE LICEU 2015  Brăila

REPARTIZARE LICEU 2015 Bucureşti

REPARTIZARE LICEU 2015  Buzău

REPARTIZARE LICEU 2015  Caraş Severin

REPARTIZARE LICEU 2015 Călăraşi

50specializari

REPARTIZARE LICEU 2015  Cluj

REPARTIZARE LICEU 2015  Constanţa

REPARTIZARE LICEU 2015  Covasna

REPARTIZARE LICEU 2015  Dâmboviţa

REPARTIZARE LICEU 2015 Dolj

REPARTIZARE LICEU 2015 Galaţi

REPARTIZARE LICEU 2015  Giurgiu

REPARTIZARE LICEU 2015 Gorj

REPARTIZARE LICEU 2015 Harghita

REPARTIZARE LICEU 2015 Hunedoara

REPARTIZARE LICEU 2015 Ialomiţa

REPARTIZARE LICEU 2015 Iaşi

REPARTIZARE LICEU 2015  Ilfov

REPARTIZARE LICEU 2015 Maramureş

REPARTIZARE LICEU 2015 Mehedinţi

REPARTIZARE LICEU 2015  Mureş

REPARTIZARE LICEU 2015 Neamţ

REPARTIZARE LICEU 2015  Olt

REPARTIZARE LICEU 2015 Prahova

REPARTIZARE LICEU 2015 Satu Mare

REPARTIZARE LICEU 2015  Sălaj

REPARTIZARE LICEU 2015  Sibiu

REPARTIZARE LICEU 2015 Suceava

REPARTIZARE LICEU 2015 Teleorman

REPARTIZARE LICEU 2015  Timiş

REPARTIZARE LICEU 2015 Tulcea

REPARTIZARE LICEU 2015  Vaslui

REPARTIZARE LICEU 2015 Vâlcea

REPARTIZARE LICEU 2015 Vrancea

 

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele pe judeţe. Rezultate admitere liceu 2015. Marţi, 14 iulie, are loc repartizarea computerizată în cadrul primei etape de admitere, iar pe 15 iulie vor fi afişate la licee listele cu candidaţii repartizaţi.

 Ştirea care va ŞOCA România!  “CRIMĂ”!!! Era una dintre cele mai mari cîntăreţe de la noi… “A fost UCISĂ!” Prima oară s-a crezut că e vorba de o SINUCIDERE!

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele pe judeţeRezultate admitere liceu 2015. Inspectoratele judeţene vor face publice listele candidaţilor admişi la liceele vocaţionale în data de 15 iunie. Informaţiile vor fi disponibile şi în cadrul portalului ce ţine de Ministerul educaţiei, edu.ro.

Admiterea la liceul se desfăşoară în trei etape, în perioada 3-15 iulie, 15-30 iulie şi 1 august-4 septembrie. Va mai exista şi o repartizare pentru admiterea pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă în perioada 21-24 iulie.

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele pe judeţe. Rezultate admitere liceu 2015 – calendarul complet al admiterii la liceu 2015

rep1

14 iulie 2015: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016

15 iulie 2015: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

15 iulie 2015: Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

16 iulie -24 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

Tragedie! Celebrul cîntăreţ a murit în urmă cu puţin timp! Medicii nu l-au mai putut salva! 

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele pe judeţe. Rezultate admitere liceu 2015 – etapa a doua

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016

15 iulie 2015: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

16-17 iulie 2015: Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă

18 iulie 2015: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii

15 – 20 iulie 2015: Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii

20 iulie 2015: Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini

Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă

15-21 iulie 2015: Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori

22 iulie 2015: Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere

23 iulie 2015: epartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

23 iulie 2015: Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă

23 -24 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua

24 iulie 2015: Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii

27-30 iulie 2015: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele pe judeţe. Rezultate admitere liceu 2015 – etapa a treia

rep2

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016

1 august 2015: Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

31 august 2015: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-2 septembrie 2015: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

3-4 septembrie 2015: Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

7 septembrie 2015: Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele pe judeţe

După ce toţi elevii au fost introduşi în sistem, pentru fiecare judeţ, se face o clasificare după ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
Calculatorul parcurge această listă de la cea mai mare medie către cea mai mică.

Exemplu: Să presupunem că a ajuns la Poziţia 4959 Popescu A Ion media de admitere 8,76

Calculatorul merge la fişa elevului Popescu A Ion şi citeşte codul primei opţiuni (175).

Acum merge în lista liceelor la pagina cu codul 175, corespunzător primei opţiuni a elevului Popescu A Ion şi care are N locuri (N este numărul locurilor repartizate unui liceu la o anumită specialitate aşa cum reiese din Broşura admiterii).

Dacă găseşte un loc liber scrie numele lui Popescu A Ion şi trece mai departe la poziţia 4960.

Dacă nu există nicio poziţie liberă compară media ultimului înscris cu media lui Popescu A Ion.

Dacă media lui Popescu A Ion este egală cu media ultimului înscris pe listă departajarea se face conform Art.5
(citeşte mai jos la Cum se face departajarea.)

Dacă Popescu A Ion are la unul dintre criterii media mai mare este şters ultimul înscris pe listă, se scrie numele lui Popescu A Ion, iar cel scos din listă intră din nou în procedeul de repartizare. Dacă NU, atunci pentru candidatul Popescu A Ion se trece la următoarea opţiune înscrisă în fişa de înscriere.

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele pe judeţe Dacă media lui Popescu A Ion este mai mică (mai mare nu are cum să fie) atunci Calculatorul merge la fişa elevului Popescu A Ion şi citeşte codul celei de-a doua opţiuni.
De aici se repetă procedeul descris mai sus.

Dacă după parcurgerea tuturor opţiunilor din fişa lui Popescu A Ion acesta nu a fost repartizat în niciuna dintre liste, el este scos din sistem şi va participa la repartizare în cea de-a doua etapă. (Art.37)

Din acest motiv este foarte important ca opţiunile să fie nu numai suficiente, dar şi realiste.

Exemplu: Dacă toate opţiunile lui Popescu A Ion sunt făcute pentru licee şi profile cu media în anul anterior mai mare decât 8, 76, indiferent de numărul opţiunilor există riscul de a rămâne nerepartizat din vina personală. De aceea se recomandă ca în partea de final a opţiunilor să existe şi licee cu media de admitere a anului anterior sub media 8,76, până aproape la media 7 (s-au văzut situaţii în care diferenţele la media de admitere de la un an la altul, la acelaşi liceu şi aceeaşi specialitate să fie mai mari de 1 punct).

În Broşura admiterii, alături de codul liceului şi specialităţii, există şi media ultimului admis din anul anterior tocmai pentru a permite o justă orientare la completarea fişei de admitere.

Găseşti mediile de anul trecut şi pe acest site. În plus, AdmitereLiceu îţi oferă şi multe alte informaţii despre liceele din toată ţara.

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele pe judeţe Cum se face departajarea

rep3

Dacă media lui Popescu A Ion este egală cu media ultimului admis dintr-una dintre listele corespunzătoare unuia dintre codurile înscrise în fişa de opţiuni, atunci departajarea se face pe baza Art.5. din metodologia admiterii:

(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
nota obţinută la proba de limba şi literatura româna din cadrul Evaluării Naţionale;
nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, susţinuta conform prevederilor Art.10, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învaţamânt cu predare în limba minorităţilor naţionale.
În cazul în care, la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu opţiunea exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

Profilul tehnologic

În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe domenii, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni. Repartizarea pe calificari profesionale se va face în urmatorii ani de studiu.

Admiterea fără repartizare computerizată

Cei care susţin probe de aptitudini, se înscriu la învăţământul special sau pe locurile rezervate romilor nu mai participă la repartizarea computerizată.

Admiterea lor se face mai devreme decât repartizarea computerizată, aşa cum reiese din calendarul admiterii.

Candidaţii din aceste categorii care nu sunt declaraţi admişi vor intra în repartizarea computerizată.

Candidaţii pe locurile rezervate romilor trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele precizate la Art.53, alin.(2), lit.a) – b) din metodologie, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul că fac parte din respectiva organizaţie.

Repartizarea se face pe baza Capitolului 8 din metodologie.

Înscrierea la liceu

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate urmează înscrierea la liceu.

(2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectueaza, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

cererea de înscriere;
cartea de identitate (daca este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
fisa medicală.
(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti. Acesti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

REPARTIZARE LICEE 2015 EDU.RO! Vezi rezultatele pe judeţe: Ce se va întâmpla în anii următori

Ministrul Sorin Cîmpeanu a spus că o nouă lege a educaţiei va fi rezultatul dezbaterilor largi şi a consultărilor cu sindicatele, asociaţiile de elevi, cele trei asociaţii de studenţi, organizaţiile neguvernamentale, reprezentanţii sistemului socio-economic şi experţii din educaţie.

Dezbaterile, care vor fi coordonate de Ministerul Educaţiei, vor dura până la sfârşitul anului, dar în cazul în care nu se vor încheia cu o variantă de proiect, pot continua şi în 2016, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Ministrul a ţinut să precizeze că noua Lege a educaţiei nu va fi promovată prin asumarea răspunderii Guvernului, ci cu aprobarea Parlamentului.

Potrivit ministrului Sorin Cîmpeanu, în viitorul proiect de lege, clasa pregătitoare ar trebui să rămână parte a învăţământului primar, şi nu să revină la grădiniţă, iar evaluările ar trebui să cuprindă şi una la clasa a X-a.

“Astfel, în opinia mea, am putea avea evaluare la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a şi a X-a, apoi bacalaureatul. Evaluările la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a trebuie să se facă în conformitate cu programele şcolare. Consider binevenită o evaluare la clasa a X-a, în scopul unei pregătiri optime, după modelul de altădată al examenului de treptă”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Sursă: www.romaniatv.net

 

Celebra prezentatoare TVR rupe tăcerea despre idila cu Ioan Neculaie, fostul patron de...
Celebra prezentatoare TVR rupe tăcerea despre idila cu Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov: „A înșela înseamnă să fii cu sufletul în altă direcție”
Planul a fost dezvăluit: părțile bătuseră palma! Aleksei Navalnîi a murit cu doar...
Planul a fost dezvăluit: părțile bătuseră palma! Aleksei Navalnîi a murit cu doar câteva zile înainte ca totul să se schimbe
Un cuplu din Cluj a rămas fără niciun ban și fără mașină după...
Un cuplu din Cluj a rămas fără niciun ban și fără mașină după ce a dat click pe un anunț de pe internet
„Așa am scăpat de retenția de apă”. Amna are un obicei simplu după...
„Așa am scăpat de retenția de apă”. Amna are un obicei simplu după fiecare masă
Inspectorii antifraudă vor avea dreptul să poarte arme
Inspectorii antifraudă vor avea dreptul să poarte arme
Reacţia unui influencer din SUA când gustă pentru prima dată sarmale. A numit...
Reacţia unui influencer din SUA când gustă pentru prima dată sarmale. A numit Bucureştiul "unul dintre cele mai cool orașe din Europa"
Cum ajută CIA în secret Ucraina să lupte cu Putin
Cum ajută CIA în secret Ucraina să lupte cu Putin
O mamă indignată a scris un bilet pentru educatoarea fiicei sale și l-a...
O mamă indignată a scris un bilet pentru educatoarea fiicei sale și l-a lipit pe caserola de mâncare. Ce o învățase dascălul
Cât a costat înmormântarea Mioarei Roman. Lumea s-a înghesuit pentru pomană
Cât a costat înmormântarea Mioarei Roman. Lumea s-a înghesuit pentru pomană
Care animale sunt mai inteligente, câinii sau pisicile. Misterul a fost deslușit
Care animale sunt mai inteligente, câinii sau pisicile. Misterul a fost deslușit
Cât a costat înmormântarea Mioarei Roman. Pachetele împărțite la cimitir, pline cu delicatese
Cât a costat înmormântarea Mioarei Roman. Pachetele împărțite la cimitir, pline cu delicatese
Florin Dumitrescu, prima reacţie despre divorţul de Cristina. Cei doi au împreună două...
Florin Dumitrescu, prima reacţie despre divorţul de Cristina. Cei doi au împreună două fetiţe: „Dumnezeu e sus și vede!”
O teroristă germană din Facțiunea Armata Roșie, căutată de 30 de ani și...
O teroristă germană din Facțiunea Armata Roșie, căutată de 30 de ani și acuzată atacuri cu bombă și jafuri armate, a fost arestată la Berlin
Dan Negru, revoltat de prețurile din magazine. Cât a ajuns să coste planta...
Dan Negru, revoltat de prețurile din magazine. Cât a ajuns să coste planta care „astupă foamea săracului”