News

Rezultate Bacalaureat 2021. Cum depui contestație dacă ai luat o notă mică. Model de cerere. Update

Elevii care se simt neîndreptățiți în privința rezultatelor de la bacalaureat 2021 au posibilitatea să depună contestații imediat după aflarea notelor.
05.07.2021 | 12:01
Rezultate Bacalaureat 2021 Cum depui contestatie daca ai luat o nota mica Model de cerere Update
Rezultate Bacalaureat 2021. Cum depui contestație dacă ai luat o notă mică. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT
05-07-2021
09:03

Cum depui contestație dacă ai luat o notă mică la Bacalaureat 2021. Document

Luni, 5 iulie, s-au afișat primele rezultate la examenul de Bacalaureat 2021. Elevii nemulțumiți de notă pot depune contestaţii tot azi, în intervalul orar 12:00 – 18:00.

Documentele candidaților pot fi depuse atât fizic, la instituţia de învăţământ unde s-a dat examenul, dar şi online.

Cei care doresc să transmită online contestaţia, trebuie să semneze şi să depună şi o declaraţie-tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Model Cerere contestatie BAC 2021

Puteți descărca AICI Modelul de cerere de contestație la Bacalaureat 2021

În perioada 6 – 9 iulie sunt rezolvate contestaţiile, iar rezultatele finale la Bacalaureat 2021 vor fi afişate pe data de 9 iulie.

ADVERTISEMENT

Candidații care consideră că au luat o notă mică și ar fi meritat mai mult au șansa să depună contestații luni, 5 iulie 2021, după afișarea rezultatelor la probele scrise. Cererile de contestații se depun în intervalul orar 12:00 –  18:00.

Așadar, în perioada 6-9 iulie contestațiile elevilor de la bacalaureat 2021 sunt rezolvate, urmând la notele finale să fie afișare în cursul zilei de vineri, 9 iulie 2021.

ADVERTISEMENT

Mare atenție, Ministerul Educației anunță că nota acordată ca urmare a soluționării contestației se poate modifica prin creștere sau chiar descreștere.

Rezultate bacalaureat 2021. Cum și când se depun contestațiile

Cererea pe care elevul trebuie să o depună conține numele candidatului, CNP-ul, seria și numărul de buletin, școala absolvită, profilul și specializarea. Modelul de contestație este oferit ca formular tipizat de către comisia centrului de examen.

ADVERTISEMENT

Declarația-tip pentru contestațiile de la bacalaureat 2021 se poate depune sau transmite fizic la sediul liceului unde a fost organizat bacalaureatul sau pe cale electronică. Candidații minori au nevoie și de semnătura părinților / reprezentanților legali ai acestora.

„Contestațiile la probele scrise se depun și se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat.

ADVERTISEMENT

Președintele, împreună cu unul dintre vicepreședinți, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestațiile și le înregistrează.

Cererile prin care se contestă notele obținute la evaluarea inițială sunt însoțite de un borderou în care se precizează numele candidaților și probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestația.

ADVERTISEMENT

Cererile în cauză se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare de către un delegat al comisiei din centrul de examen”, se arată în documentul ministerului.

ADVERTISEMENT

Cum se notează lucrările la contestațiile depuse la Bacalaureat 2021

În cazul lucrărilor de la bacalaureat 2021 care au primit inițial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 și 4,99 sau o notă cel puțin egală cu 9,50, atunci nota definitivă este acordată de către comisia de contestații.

De asemenea, lucrările ce au primit inițial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menționate mai devreme, atunci nota definitivă este cea acordată de comisia județeană de contestații sau a municipiului București.

Situația de mai sus se ia în calcul în condițiile în care între nota inițială de la bacalaureat 2021 și cea acordată la contestații există o diferență de cel puțin 0,50 puncte.

Dacă diferența dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, atunci nota definitivă este nota acordată inițial de comisia din centrul zonal de evaluare.

Notele sunt schimbate în catalogul electronic de către comisiile de bacalaureat din centrele de examen. Totodată, tot ele sunt cele care recalculează, dacă este cazul, media generală de bacalaureat și rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Rezultatele la contestații se comunică celor în drept prin afișare la avizierul centrului de examen, în cursul zilei de vineri, 9 iulie 2021.

Cine face parte din Comisia regională sau județeană de Contestații

– președinte – inspector școlar general/ inspector școlar general adjunct al județului în care se organizează centrul. În cazul centrelor județene de contestații inspectorul școlar trebuie să fie altul decât cel numit în comisia de bacalaureat județeană / a municipiului București.
– vicepreședinte – un inspector școlar de specialitate
– 1 – 2 secretari – informaticieni, inspectori școlari de specialitate, profesori
– membri – profesori evaluatori – câte doi profesori, de regulă cu gradul didactic I, pentru fiecare disciplină și pentru maximum 100 de lucrări contestate. În situații justificate, pot exista și profesori cu gradul didactic II sau definitiv.