ADVERTISEMENT
News

Schimbări importante la acordarea concediului medical! Guvernul prelungește până la finalul anului mai multe măsuri care vizează sistemul de asigurări sociale de sănătate

Autor: Adrian Baciu | 25.09.2020 | 13:23
Schimbări importante la acordarea concediului medical! Guvernul prelungește până la finalul anului mai multe măsuri care vizează sistemul de asigurări sociale de sănătate
Schimbări importante la acordarea concediului medical! Guvernul prelungește până la finalul anului mai multe măsuri care vizează sistemul de asigurări sociale de sănătate. Sursa foto: hepta.ro

În ultima ședință înainte de alegerile locale, Guvernul Ludovic Orban a aprobat, prin ordonanță de urgență, prelungirea până la sfârșitul anului a unor măsuri care vizează sistemul de asigurări de sănătate.

ADVERTISEMENT

Astfel, concediile medicale acordate persoanelor puse în carantină sau izolare vor fi decontate cu prioritate, conform acestei OUG a Executivului.

Totodată, din actul guvernamental mai aflăm de prelungirea serviciilor medicale și medicamentelor pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiile acestora până la finele anului în curs.

ADVERTISEMENT

Schimbări la acordarea concediului medical! Mai multe măsuri din sistemul de asigurări sociale de sănătate, prelungite de Guvern

În cursul acestei săptămâni, la ultima ședință de Guvern, a fost emisă o ordonanță de urgență prin care, mai multe măsuri care vizează sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv a celor destinate limitării răspândirii coronavirusului, a fost prelungită până la sfârşitul anului.

În ceea ce priveşte acordarea certificatelor şi indemnizațiilor de concedii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin actul normativ s-a aprobat menţinerea alocării în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor pentru care s-a instituit măsura de carantină sau izolare.

ADVERTISEMENT

Măsura a fost luată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, scrie Digi24.

Ce măsuri privind sistemul de asigurări de sănătate au fost prelungite

În aceeași ședință a Executivului condus de Ludovic Orban a fost prelungită aplicarea mai multor măsuri care vizează sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv a celor destinate limitării răspândirii coronavirusului.

ADVERTISEMENT

Iată lista măsurilor valabile până la data de 30 decembrie 2020, conform acestei Ordonanțe de Urgență.

 • acordarea tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României şi suportarea din bugetul FNUASS a serviciilor medicale și medicamentelor pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiile acestora
 • contractarea de către casele de asigurări de sănătate a întregii sume alocate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti
 • menținerea modalității de decontare lunară pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II, III și IV
 • decontarea serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare din asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activităţii efectiv realizate, dar nu mai mult de 8 consultaţii/oră/medic
 • consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare
 • posibilitatea ca medicii de familie să prescrie pentru pacienții cronici medicamente restricționate din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare
 • decontarea la nivelul realizat a serviciilor acordate de unităţile specializate, care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat
 • posibilitatea suplimentării sumelor contractate cu casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital
 • decontarea la nivelul realizat a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu și serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat
 • decontarea serviciilor medicale acordate de sanatoriile/secţiile sanatoriale din spitale, care desfăşoară activitate, la nivelul indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă cheltuielile efectiv realizate sau, după caz, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II, III și IV
 • menținerea valabilității biletelor de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, biletelor de trimitere pentru specialităţi paraclinice, recomandărilor medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, precum și a deciziilor de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, al căror termen de valabilitate expiră până la data de 31 decembrie 2020.
ADVERTISEMENT
CITEȘTE mai multe articole interesante din categoriile NEWS, SPORT sau LIFE
ADVERTISEMENT
A apărut noua revistă Taifasuri
 • Câștigă ACUM o Dacia Logan, 2.000 de euro și multe alte premii!
 • Nr. 842. 32 pagini. Doar 5 lei!