News

Subiecte BAC 2022 la istorie. Ce s-a dat la proba obligatorie de la uman. Update

Astăzi are loc proba obligatorie a profilului la examenul de Bacalaureat, iar aici vei găsi subiecte de Bac 2022 la istorie, imediat ce acestea sunt disponibile.
21.06.2022 | 06:25
Subiecte BAC 2022 la istorie Ce sa dat la proba obligatorie de la uman Update
Ce subiecte au picat la Bac 2022 la istorie. Sursa foto: fotomontaj Fanatik.
ADVERTISEMENT
21-06-2022
12:34

Edu.ro a publicat rezolvările și baremele la istorie de la Bacalaureat 2022

La ora 15.00, Ministerul Educației a publicat, baremul de corectare pentru proba de istorie de la Bacalaureat 2022.

Poți descărca atât subiectele, cât și baremul, folosind linkurile de mai jos:

BAC 2022 istorie, subiecte:

BAC 2022 istorie, barem:

E c Istorie 2022 Bar 01 LRO by Fanatik.ro on Scribd

21-06-2022
09:06

BAC 2022. Subiectele care au picat la proba de la istorie

La istorie, candidații înscriși la examenul de Bacalaureat 2022 au avut de rezolvat varianta I.

Potrivit edupedu.ro, absolvenții de liceu au primit la Subiectul I două texte suport, unul scris de T. Judt, din Epoca postbelică: o istorie a Europei de după 1945 și altul de I. Kershaw, din Drumul spre iad. Europa, 1914-1949.

A. ”De îndată ce a devenit clar că partidele comuniste nu urmau să câștige puterea prin alegeri cu adevărat libere, intimidarea, infiltrările și presiunile, pentru asigurarea dominației prin alte mijloace, au devenit inevitabile. Însă toate acestea nu puteau decât să adâncească separarea față de acele zone ale continentului care nu căzuseră sub dominația sovietică.Un fapt important a fost acela că partidele comuniste nu erau îndeajuns de populare încât să obțină sprijin majoritar la alegerile libere din Europa de Vest. În plus, pe măsură ce practicile de acaparare a puterii în Europa de Est […] au devenit ținte ușoare pentru criticile […] partidelor politice anticomuniste și ale Aliaților occidentali, susținerea comunismului a scăzut tot mai mult în cea mai mare parte a Europei de Vest. Divizarea [Europei] a fost inevitabilă. Premisele existau încă de la început, din 1945, într-o primă instanță fiind vorba despre nevoia sovieticilor de o zonă […] alcătuită din state-satelit aflate sub conducere comunistă […]. Această stare de fapt a fost consolidată în 1947, când Stalin a refuzat oferta de ajutor a americanilor, care urma să dea un impuls reconstrucției Europei, liderul sovietic insistând asupra faptului că Europa de Est avea să urmeze o cu totul altă cale – sub dominația Uniunii Sovietice.”
(I. Kershaw, Drumul spre iad. Europa, 1914-1949)

B. ”Precaut ca de obicei și în relații încă bune cu puterile occidentale, Stalin […] a favorizat formarea guvernelor «de uniune națională» […]. Înainte de sfârșitul războiului sau imediat după aceea, fiecare țară din Europa de Est avea un asemenea guvern de coaliție. […] În fiecare guvern de coaliție […] comuniștii încercau să dețină ministerele-cheie: Ministerul de Interne […], Ministerul Justiției […], Ministerul Agriculturii […].Impunerea puterii sovietice în Europa de Est reflectă un parcurs comun tuturor țărilor din zonă. Calculele lui Stalin nu țineau cont de specificul național. Acolo unde comuniștii puteau spera să dobândească puterea prin mijloace legale sau aparent legale, Stalin nu avea nimic împotrivă, cel puțin până în toamna anului 1947. […] Intervenția sovietică a fost mai puternică în Bulgaria și România – pe de o parte, fiindcă ambele țări fuseseră în război împotriva Uniunii Sovietice, iar pe de altă parte, fiindcă mișcarea comunistă locală era slabă, dar mai ales pentru că poziția geografică le sortea inevitabil dominației sovietice în Europa.
(T. Judt, Epoca postbelică: o istorie a Europei de după 1945)

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Numiţi o instituție politică precizată în sursa B.

2. Precizaţi, din sursa A, o informație referitoare la evenimentul din anul 1947.

3. Menţionaţi liderul politic și un spațiu istoric precizate atât în sursa A, cât și în sursa B.

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că partidele comuniste recurg la presiuni și intimidări pentru asigurarea dominației politice.

5. Scrieţi o relație cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).

6. Prezentați două fapte istorice din politica internă a României, desfășurate în perioada 1948-1962.

7. Menţionaţi o asemănare între două practici politice utilizate în perioada național-comunismului, în România.

La Subiectul al II-lea, elevii au primit ca text suport un fragment din Ioan Aurel Pop și I. Bolovan, din Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova.

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:

”În persoana […] lui Dimitrie Cantemir (1710-1711), Poarta [Imperiul Otoman] spera să fi găsit un domn potrivit cu noile vremuri. Imediat după ocuparea tronului Moldovei, Dimitrie Cantemir a încercat să pună capăt luptelor dintre grupările boierești […], a înnoit Sfatul Domnesc, în care a introdus persoane care-i împărtășeau opiniile. […] Deciziile luate în Sfatul Domnesc au fost, în general, favorabile micii boierimi; marea boierime i s-a arătat ostilă. […]

Pe plan extern, […] Dimitrie Cantemir s-a îndreptat către Rusia lui Petru cel Mare. […] Tratativele moldo-ruse s-au încheiat în aprilie 1711 prin Tratatul de la Luțk. Prevederile acestuia, cuprinse în 16 articole, reglementau viitorul statut al țării față de Rusia și pe acela al domnului față de boieri. Moldova urma să se alăture luptei antiotomane, iar în orașele și cetățile moldovene urmau să fie instalate trupe rusești; țara era pusă sub protecția țarului, domnia urmând a deveni ereditară în familia Cantemireștilor. […] Tratatul a fost păstrat secret până la declanșarea operațiunilor de război, din mai 1711 […]. Trupele rusești, inferioare numeric celor turcești, […] au trecut prin mari dificultăți. Țarul a fost nevoit să inițieze tratative de pace cu turcii. Acestea au fost finalizate la 23 iulie 1711 […]. Ca urmare, trupele țariste și-au început retragerea din Moldova. Alături de ele a părăsit țara și Dimitrie Cantemir […].

Regimul fanariot a fost inaugurat după înfrângerea armatelor țarului Petru I și a domnului moldovean la Stănilești (1711) […]. Turcii l-au instalat în fruntea Moldovei pe Nicolae Mavrocordat (1711-1715). Același domn avea să deschidă seria «domniilor fanariote» și în Țara Românească. […] Învestirea și numirea domnului de către sultan evidențiază degradarea statutului domniei față de secolele anterioare, integrarea sa în sistemul administrativ otoman. […] În «veacul fanariot», domnia a fost extrem de instabilă […], în general, domniile au fost scurte, de unul sau cel mult doi ani.”
(I. A. Pop, I. Bolovan, Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova)

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Numiţi statul condus de Dimitrie Cantemir, precizat în sursa dată.

2. Precizaţi secolul în care se desfășoară evenimentele descrise în sursa dată.

3. Menţionaţi domnul fanariot și o caracteristică a domniei în „veacul fanariot‟, la care se referă sursa dată.

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informații referitoare la politica internă din timpul domniei lui Dimitrie Cantemir.

5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la prevederile Tratatului de la Luțk, susținându-l cu două informaţii selectate din sursă.

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia românii participă la acțiuni militare desfășurate în secolele al XV-lea – al XVI-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)

Subiectul al III-lea

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția spațiului românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele două decenii ale secolului al XX-lea, având în vedere:

– precizarea unui fapt istoric desfășurat de români în perioada 1851-1859 și menționarea a două aspecte referitoare la acesta;
– menţionarea a două măsuri adoptate de statul român în plan intern, între anii 1862-1870;
– prezentarea unui fapt istoric desfășurat de România în contextul „crizei orientale‟ din a douajumătate a secolului al XIX-lea;
– formularea unui punct de vedere referitor la implicarea statului român în relațiile internaționale din primele două decenii ale secolului al XX-lea şi susținerea acestuia printr-un argument istoric.

21-06-2022
06:29

Ce subiecte au picat la Istorie în 2021

Până la publicarea subiectelor și baremelor, puteți vedea ce subiecte au picat la Istorie în 2021. Altfel, amintim că Istoria este probă obligatorie a profilului pentru absolvenții din filiera teoretică (profilul umanist, toate specializările). De asemenea, este proba obligatorie și pentru profilul teologic (toate specializările).

Istoria este probă obligatorie și pentru filiera vocaţională (profil artistic, toate specializările), profilul sportiv (toate specializările) și profilul pedagogic (specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar).

21-06-2022
04:41

Ce subiecte au picat la Istorie în sesiunea specială

La 20 mai 2022 a fost programată sesiunea specială de Bacalaureat 2022 la Istorie. A fost vorba sesiunea dedicată absolvenților de liceu participanți la loturile olimpice.

De asemenea, această sesiune specială de Bacalaureat i-a vizat și pe elevii care au participat la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu sesiunea iunie-iulie a examenului național de Bacalaureat 2022.

În link-ul disponibil pe edupedu.ro puteți vedea ce au avut de rezolvat elevii olimpici la Istorie, în sesiunea specială a Bacalaureatului.

Examenul maturității continuă cu cea de-a doua probă, iar astăzi elevii primesc subiecte de Bac 2022 la istorie. Aceasta este proba obligatorie a profilului, oferindu-le tinerilor cel puțin la fel de multe emoții precum proba anterioară, la limba și literatura română.

Model subiecte Bac 2022 la istorie

Toți absolvenți unui profil uman au primit, la ora 9:00, în această dimineață, subiectele de rezolvat pentru proba de istorie. Vorbim nu doar despre elevii care au finalizat cursuri la licee teoretice, dar și de către cei care au absolvit cursuri pe filieră vocațională, precum profilurile artistic, sportiv, pedagogic sau teologic.

ADVERTISEMENT

FANATIK îți dezvăluie subiectele pe care le-au avut de rezolvat elevii în timpul celor trei ore rezervate pentru proba obligatorie a profilului uman. Aceste subiecte au fost extrase dintr-un număr de 10 variante pregătite de către ministerul educației. Vor fi publicate pe site-ul oficial al ministerului, alături de bareme, în cel mai scurt timp cu putință. Până atunci, însă, subiectele apar timpuriu și cu ajutorul participanților la examen. Rămâi alături de noi și vei fi între primii care află ce subiecte de Bac 2022 la istorie au avut de rezolvat elevii.

Între timp, însă, poți consulta aceste modele de subiecte pentru Bacalaureat. Acestea te pot ajuta să îți faci o idee despre nivelul de dificultate la care se pot aștepta elevii care susțin proba la istorie.

ADVERTISEMENT

Reguli pentru BAC 2022, examenul la istorie

În ceea ce privește regulile pe care trebuie să le urmezi înainte și după ce primești subiecte de Bac 2022 la istorie, cel mai important este să nu ai asupra ta materiale sau dispozitive care te-ar putea elimina din examen. Toate textele pe care le ai la îndemână, telefonul și orice alte obiecte interzise trebuie lăsate deoparte înainte de examen.

În caz contrar, dacă ești prins cu telefonul în buzunar, de exemplu, vei fi eliminat din examen și vei primi și nota 1. Nici măcar nu trebuie să fi folosit dispozitivul în vreun scop de ”inspirație”, atât frauda cât și tentativa de fraudă sunt întâmpinate cu toleranță zero, astfel că eliminarea din examen este singura consecință.

ADVERTISEMENT

Folosește doar pix sau stilou de culoare albastră pentru a-ți redacta lucrarea, iar dacă se întâmplă să greșești un cuvânt, o idee sau o propoziție, taie toată sintagma eronată cu o singură linie orizontală.

Calendar complet pentru BAC 2022

Aici regăsești calendarul complet pentru Bacalaureatul din 2022, sesiunea de vară:

23 – 27 mai 2022: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
27 mai 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
8 – 9 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
9 – 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
13 – 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
20 iunie 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
23 iunie 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

ADVERTISEMENT
Dialog halucinant între vedetele Pro TV. Filmați în timp ce analizau cât de...
Dialog halucinant între vedetele Pro TV. Filmați în timp ce analizau cât de sexy sunt colegele: „Dacă ele sunt «piese» acum, cum erau când plesneau de tinerețe?”
După 8 ani, a recunoscut relația cu Ion Țiriac și a spus totul...
După 8 ani, a recunoscut relația cu Ion Țiriac și a spus totul despre viața lângă un miliardar: "Mai bine plâng pe un iaht!"
Locul în care se consumă cele mai multe droguri. Este o universitate de...
Locul în care se consumă cele mai multe droguri. Este o universitate de top în care 90% dintre studenți au încercat
Simona Halep rupe tăcerea: „M-a părăsit, a fost un șoc să stau fără...
Simona Halep rupe tăcerea: „M-a părăsit, a fost un șoc să stau fără el”. A vorbit despre unul dintre cele mai grele momente
Prețul uriaș cu care se vinde cea mai scumpă proprietate din lume
Prețul uriaș cu care se vinde cea mai scumpă proprietate din lume
Garsonieră de 15 metri pătraţi,
Garsonieră de 15 metri pătraţi, "cu patul sub masă", scoasă la vânzare cu 143.000 de euro, preţ redus. Afaceri cu imobiliare în Milano
Scriitor reclamat de vecini dintr-un motiv bizar: „Blocul riscă să se prăbușească din...
Scriitor reclamat de vecini dintr-un motiv bizar: „Blocul riscă să se prăbușească din cauza cărților“
Luna Plină în Fecioară pe 24 februarie. Gemenii, Fecioarele, Săgetătorii și Peștii vor...
Luna Plină în Fecioară pe 24 februarie. Gemenii, Fecioarele, Săgetătorii și Peștii vor fi cei mai influențați de Luna Plină
Ce a transmis Silvia Chifiriuc, soția lui Petre Roman, în ziua în care...
Ce a transmis Silvia Chifiriuc, soția lui Petre Roman, în ziua în care Mioara a decedat: ”Numai așa vine binele și fuge răul”
Raluca Zenga s-a reinventat. De nerecunoscut, după divorț
Raluca Zenga s-a reinventat. De nerecunoscut, după divorț
Vedeta de la noi care a fost filmată în timp ce făcea amor!...
Vedeta de la noi care a fost filmată în timp ce făcea amor! Imaginile au ajuns virale: „Nu cred că e ceva rușinos...”
Ce religie are Cătălin Măruță. A fost botezat la fel ca părinții lui
Ce religie are Cătălin Măruță. A fost botezat la fel ca părinții lui
Bianca Drăgușanu a îmbrăcat o bluză transparentă și și-a lăsat sânii la vedere....
Bianca Drăgușanu a îmbrăcat o bluză transparentă și și-a lăsat sânii la vedere. Ultimele intervenții estetice pe care și le-a făcut
Zodii protejate de Dumnezeu în ultimele zile ale lunii februarie. Au parte de...
Zodii protejate de Dumnezeu în ultimele zile ale lunii februarie. Au parte de schimbări benefice și noroc cât cuprinde