subiecte evaluare nationala matematica

Subiectele la Evaluare Națională la matematică apar, de regulă, la scurt timp după începerea examenului, iar ulterior sunt disponibile și baremele și rezolvările aferente acestora.

Ce subiecte la Evaluare Națională matematică pot pica

Evaluarea Națională conține mai multe probe la care sunt examinați elevii care ajung în clasa a VIII-a, iar una dintre acestea, alături de limba română și limba maternă este matematica.

Subiectele de la Evaluare Națională la matematică sunt concepute astfel încât să poată fi realizate cu relativă ușurință de către un elev bine pregătit care susține examenul. Acestea sunt realizate după o programă stabilită printr-un ordin al Ministerului Educației, astfel încât să fie facile și accesibile pentru nivelul clasei a VIII-a.

Ce acoperă subiectele la Evaluare Națională la matematică

Subiectele la Evaluare Națională la matematică sunt realizate în așa fel încât să cuprindă elemente din toată materia parcursă în cei patru ani de studiu gimnazial. Spre exemplu, din materia de clasa a V-a sunt acoperite capitole precum numerele naturale sau elemente diverse de geometrie.

Materia din clasa a VI-a face trimiteri către cunoștințele elevilor în materie de rapoarte și proporții, sau de paralelism și perpendicularitate, elemente importante de geometrie.

Subiectele care provin din materia de clasa a VII-a pot acoperi elemente precum calculele algebrice și organizarea datelor, în vreme ce geometria vine cu asemănarea triunghiurilor sau cu relațiile metrice în triunghiul dreptunghic.

Iar în ceea ce privește subiectele din anul final de studiu, elevii trebuie să se aștepte că pot primi întrebări despre funcții, sau li se poate cere să își prezinte cunoștințele în materie de calcularea de arii și volume sau de proiecții ortogonale pe un plan.

Subiectele la Evaluare Națională la matematică sunt importante, deoarece nota reprezintă o parte din media de admitere pentru învățământul la nivel liceal, astfel că elevii trebuie să fie pregătiți să obțină rezultate cât mai bune.