subiecte evaluare nationala romana

Subiectele pentru Evaluarea Națională la limba și literatura română sunt de mare interes și sunt făcute publice după începerea examenului, apoi devin disponibile și rezolvările acestora, precum și baremele aferente.

Cu ce subiecte pentru Evaluarea Națională la limba română se pot confrunta elevii din clasa a VIII-a

Evaluarea Națională constă în mai multe teste pentru elevii din clasa a VIII-a, unul dintre acestea fiind la limba română, alături de matematică și limba maternă (numai pentru elevii din minorităților naționale care au studiat în gimnaziu în limba maternă).

Subiectele pentru Evaluarea Națională la limba română sunt concepute astfel încât să poată fi rezolvate de orice elev bine pregătit care susține acest important examen. Subiectele sunt concepute după o programă stabilită de Ministerul Educației, astfel încât să fie accesibile la nivelul de cunoștințe al elevilor din clasa a VIII-a.

Ce materie acoperă subiectele de la Evaluare Națională la limba română

Subiectele pentru Evaluarea Națională la limba română sunt concepute astfel încât să testeze cunoștințele acumulate de elevi din toată materia parcursă în cei 4 ani de studiu în clasele gimnaziale V-VIII, dar și nivelul de cultură generală al acestora.

Examenul de Evaluare Națională la limba română evaluează abilitățile elevilor în două direcții, subiectele pot fi grupate în două entități.

Unu: receptarea și înțelegerea unui mesaj din texte literare studiate, sesizarea corectitudinii ortografice și a punctuației, analiza valorilor etice și culturale dintr-un text, exprimarea opiniei personale, a impresiilor și preferințelor generate de textele analizate.

Doi: folosirea corectă a limbii române în generarea mesajelor scrise, redactarea unor texte pentru comunicarea concretă cu diferite scopuri și destinații, utilizarea în redactarea acestor texte proprii a cunoștințelor de lexic și morfosintaxă, folosirea corectă și adecvată a semnelor de punctuație.

Subiectele la limba română din cadrul examenului de Evaluare Națională sunt importante pentru că generează o notă care este un procent din media de admitere la liceu, scopul final pentru fiecare elev care absolvă cursurile claselor V-VIII din ciclul gimnazial.