News

“RCS-RDS a urmărit doar executarea lui Ivanovici”

Către Consiliul Naţional al Audiovizualului...
18.09.2013 | 16:55
RCSRDS a urmarit doar executarea lui Ivanovici

Către Consiliul Naţional al Audiovizualului

ActiveWatch, organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public, solicită CNA, în calitatea sa de garant al interesului public în domeniul audiovizual, să analizeze dacă s-au încălcat normele legislaţiei audiovizuale prin decizia de reziliere a Contractului de Cesiune de Drepturi de Autor nr. C1037/02.08.2011 dintre S.C. RCS&RDS S.A. şi realizatorul TV Horia Ivanovici.

Decizia unilaterală de încetare a contractului de colaborare vine ca urmare a unei înştiinţări primite de postul de televiziune Digi Sport din partea Federaţiei Române de Fotbal prin care se retrăgeau acreditările la acţiunile echipei naţionale de fotbal. Motivele invocate de FRF au fost „nenumăratele insulte proferate împotriva Preşedintelui FRF, domnul Mircea Sandu, selecţionerului echipei naţionale, Victor Piţurcă, şi conducerii FRF de domnul Horia Ivanovici, în cadrul emisiunii Fanatik Show”.

Compania media invocă explicit în decizia de concediere lezarea imaginii publice a oficialilor structurilor sportive din România. RCS&RDS a constatat în urma unei monitorizări prin sondaj că Ivanovici ar fi „adus atingere imaginii publice a oficialilor structurilor sportive din România”. Raportul de verificare citează o serie de afirmaţii ale jurnalistului la adresa oficialilor FRF.

Majoritatea afirmaţiilor/expresiilor incriminate nu depăşesc limita dreptului la libera exprimare şi reprezintă opinii argumentate asociate unor situaţii factuale, majoritatea lor în interes public, aşa cum este definit de Art. 31 din Codul de reglementare în audiovizual. Insultele sau atacurile la persoană constitutie o doar o mică parte din exemplele invocate de RCS&RDS.

Imediat după ce Ivanovici a fost dat afară, celor de la Digi Sport li s-a ridicat interdicţia de a participa la acţiunile organizate de FRF.

ActiveWatch consideră că decizia respectivă este abuzivă, reprezintă o încălcare flagrantă a libertăţii de exprimare şi un precedent extrem de periculos pentru libertatea presei. De asemenea, este împiedicat liberul acces al publicului la informaţii şi opinii, precum şi libera formare a opiniilor. Rolul presei este de a veghea la bunul mers al societăţii, cu precădere de a expune abuzurile, ilegalităţile şi corupţia structurilor de putere, publice sau private. În cazul de faţă, structurile de putere sunt reprezentate de entităţi private (FRF, Piţurcă, LPF). Este foarte grav că o companie de media cedează presiunilor venite din partea unor structuri de putere şi sancţionează discreţionar un jurnalist, invocând explicit drept unic motiv afectarea imaginii acelor persoane (principalii subiecţi de interes pentru un jurnalist). Jurnalismul, interesul public şi dreptul la liberă exprimare nu sunt nicăieri invocate, singura grijă a RCS&RDS (companie de media) fiind imaginea FRF.

Demersul RCS&RDS ar fi putut avea un dram de credibilitate dacă s-ar fi invocat argumente de natură profesională, însă ele nu apar în decizie. În mod normal, eventualele abateri ale jurnalistului trebuiau evaluate în baza unor norme profesionale asumate sau a celor prevăzute în legislaţia audiovizuală. Ori, RCS&RDS nu a invocat niciun astfel de document şi nu pare a fi preocupat de posibila încălcare a normelor audiovizuale de către Horia Ivanovici. Nu ştim ce cod etic şi-a asumat redacţia Digi Sport, conform solicitării CNA, dar, chiar dacă există un astfel de document asumat, el nu a fost invocat.

Instituţiile sau persoanele lezate de afirmaţiile lui Horia Ivanovici dispuneau de instrumente legale (reglementările din domeniul audiovizual) pentru a se apăra de eventualele derapaje de limbaj ale lui Ivanovici, dar nu au apelat la ele, ceea ce dovedeşte că scopul întregului demers nu a fost corectarea unor informaţii sau opinii, ci „executarea” lui Ivanovici. Mesajul implicit este adresat întregii prese sportive din România: „nu vă puneţi rău cu Federaţia, că riscaţi retragerea acreditărilor sau pierderea slujbelor”.

Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât avem de-a face cu un actor economic extrem de puternic, având o dublă calitate de distribuitor şi furnizor de conţinut, situaţie ce poate genera abuzuri de poziţie dominantă, aşa cum este cazul faţă. RCS&RDS este beneficiarul unui contract de transmitere a meciurilor cu Liga Profesionistă de Fotbal, recente dezvăluiri în spaţiul public relevând o serie de relaţii comerciale discutabile între companie şi alte societăţi comerciale controlate de preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir. Aceeaşi companie a fost în ultimul timp protagonista unor dispute comerciale cu furnizorii de conţinut, eliminând din grila de programe o serie de canale de pe reţelele de cablu şi satelit.

Ultimii ani au consemnat mai multe situaţii în care oficialii din fotbal au reprimat în forţă opiniile critice exprimate la adresa lor, fie de suporteri, fie de jurnalişti. Şantajul practicat de FRF prin condiţionarea acreditării de o acoperire mediatică favorabilă împreună cu această acţiune de forţă a RCS&RDS relevă relaţia nesănătoasă dintre structurile de conducere ale fotbalului şi mass-media, a cărei consecinţă este blocarea informaţiilor şi a opiniilor critice faţă de conducătorii fotbalului. Este inadmisibil ca media să devină prizonierul intereselor unor structuri de putere din lumea sportului ale căror presiuni afectează dreptul constituţional la liberă exprimare.

• Solicităm CNA să analizeze dacă decizia de încheiere a contractului de colaborare şi contractul de colaborare dintre RCS&RDS şi Horia Ivanovici s-au încălcat următoarele prevederi din legea audiovizualului:

ART. 3 (1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.
(2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
ART. 6 (1) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă.
(2) Independenţa editorială a furnizorilor de servicii media audiovizuale este recunoscută şi garantată de prezenta lege.
(3) Sunt interzise ingerinţe de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale, din partea autorităţilor publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine.

• Solicităm CNA să verifice existenţa unor clauze contractuale între FRF şi LPS şi radiodifuzori care limitează dreptul la liberă exprimare, precum şi în contractul de colaborare întreRCS&RDS şi Horia Ivanovici la care face referire decizia RCS&RDS. ART. 87 Orice clauze contractuale, indiferent de părţi, care încalcă, în domeniul audiovizualului, dreptul publicului de a primi informaţii de interes public şi libera concurenţă sunt nule.

• Solicităm CNA să intervină în acest caz în baza ART. 8 din legea audiovizualului şi să protejeze dreptul jurnaliştilor la exercitarea profesiei (1) Autorităţile publice abilitate asigură, la cerere:a) protecţia jurnaliştilor în cazul în care aceştia sunt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împiedice ori să restrângă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor; ART. 10. 3) În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul are obligaţia să asigure:
a) respectarea exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul conţinutului serviciilor media audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României;

• Solicităm CNA să sesizeze din nou Consiliul Concurenţei pentru a analiza existenţa unui abuz de poziţie dominantă în acest caz. ART. 10. (6) Consiliul este obligat să sesizeze autorităţile competente cu privire la apariţia sau existenţa unor practici restrictive de concurenţă, a abuzului de poziţie dominantă sau a concentrărilor economice, precum şi cu privire la orice alte încălcări ale prevederilor legale care nu intră în competenţa sa.

Răzvan Martin
Coordonator al Departamentului FreeEx, ActiveWatch