News

BAC 2019. EDU.RO a publicat modelele de subiecte la Bacalaureat. Ce ar putea pica la română și matematică

27.05.2019 | 14:42
Elevii de liceu sunt pe ultima sută de metri pentru bac. Ministerul Educației a postat pe site subiecte orienative la matematică și românăSursa foto: mediafax.ro

Au început înscrierile la prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an. Astăzi, luni este prima zi în care se fac înscrierile și acestea durează până vineri. Examenul național de Bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prevăzute de Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat 2011.

Ministerul Educației a publicat modele orientative de subiecte pentru BAC

Înscrierile la Bacalaureat 2019, în prima sesiune din acest an, au început luni și se vor încheia la sfârșitul săptămânii lucrătoare, adică vineri. Examenul național de Bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prevăzute de Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat 2011, precum și cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Ministerul Educației a publicat pe site-ul oficial, edu.ro, modelele de subiecte pentru prima sesiune de bacalaureat din acest an, la limba și literatura română și la matematică. Totodată, pe site sunt atașate și baremele de corectare ale acestor subiecte. Iată care este modelul de subiect propus de Ministerul Educației, la limba și literatura română pentru filiera teoretică – profiul umanist, cât și pentru filiera vocațională – profiulul pedagogic.

SUBIECTUL 1 (50 de puncte)

”După treizeci și cinci de ani de când am părăsit-o, m-am găsit acum câteva săptămâni, din nou, în capitala Austriei. Și mai înainte de a cerceta centrul atât de însuflețit al orașului, înainte de a-i revedea muzeele, de a-I răscoli librăriile, de-a mă așeza în preajma caselor de bilete pentru a obține un loc la Operă sau la Burg, am alergat pe locurile unde am fost student odată, grăbit să surprind năluca trecutului. […]

Viena a rămas, în liniile ei mari, așa cum am lăsat-o. Este un mare oraș baroc, cel mai de seamă al zonei lui stilistice, cu cupolele lui verzi vestindu-se din depărtare, cu portaluri uriașe, […] cu măreţe monumente ecvestre, cu fântâni printre ale căror ape tâșnitoare apar statui gigantice, michelangelești […]. Întârzii prin grădini, de-a lungul zidurilor de verdeață, rătăcesc pe aleile labirinturilor vegetale. Regăsesc vechile colecții de artă, pe maeștrii austrieci ai veacului al XV-lea la Belvedere, pe Velásquez și pe Brueghel la Muzeul de Istoria Artei. Muzeul de etnografie este o colecție reorganizată, una din cele mai bogate ale specialității ei, cu admirabila-I succesiune a tuturor civilizațiilor pământului. Teatrul și Opera sunt perfecte. […]

La operă ascultăm Othello și Tristan și Isolda, pe aceasta din urmă cu intervenții inexplicabile în constituirea finalului. Dar ce voci, ce ansamblu! […] Ne odihnim în umbra catedralei Sfântului Ștefan, care își înalță tocmai atunci clopotul cel mare în turnul reclădit de curând. Ne ducem să întâmpinăm toamna în pădurea vieneză, care continuă așa de firesc orașul […].

Deși găsim atâtea aspecte cunoscute ale Vienei, nu putem trece cu vederea pe cele noi. Orașul are o circulație mai mare decât cea cunoscută. Noaptea, automobilele sunt lăsate pe străzi. Materialele plastice noi dau un lustru proaspăt fațadelor, vitrinelor, firmelor. Străzile scânteiază în feeria becurilor de neon. Turismul este înfloritor […]. Distrugeri ale războiului se mai văd pe alocuri. S-a reconstruit mult, totuși nu cu preocuparea de a menține vechiul caracter al orașului. Stilul funcțional a înlocuit pe cel baroc. În fața Catedralei Sfântul Ștefan s-a ridicat o clădire imensă, dar fără nicio fantezie arhitecturală, un furnicar cu o mie de ochi. Uneori întâmpini câte o încercare de zgârie-nori […]; se bea coca-cola, și tineretul, din nu știu ce categorie, afișează o ținută extravagantă, cu surtucuri lungi și pantaloni strânși pe gleznă, cu părul ca o perucă de teatru. Am vorbit cu mulți vienezi, oameni care muncesc și își iubesc orașul, și mi s-a părut că nimeni dintre ei nu prețuiește noutatea agresivă, că vechea conștiință de cultură a capitalei este trează și că toată lumea dorește păstrarea neutralității și pacea. Regăsesc vechea lume politicoasă și amicală. Fetele din magazine intonează o mică frază muzicală când te salută. Chelnerii și agenții de circulație sunt cetățeni respectabili, gravi sau plini de umor, care te iau sub protecția lor.” Tudor Vianu, Jurnal

Subiecte BAC 2019. A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat:

  1. Indică sensul secvenței nu putem trece cu vederea. 6 puncte
  2. Menționează numele unei clădiri supuse procesului de restaurare, prin raportare la textul dat. 6 puncte
  3. Precizează atitudinea autorului în momentul revenirii la Viena, aşa cum reiese din primul paragraf al textului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă. 6 puncte
  4. Explică motivul pentru care spectacolul Tristan şi Isolda îi provoacă autorului nedumerire. 6 puncte
  5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a vienezilor, care se desprinde din textul dat. 6 puncte

Subiecte BAC 2019. B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă transformările în societate se reflectă sau nu în înfățișarea unui oraș, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Jurnal de Tudor Vianu, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiecte BAC 2019. SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Subiecte BAC 2019. Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.

”Înaintea lanţului de argumente, fără început şi fără sfârşit, prin care se silise o viaţă întreagă, zadarnic, să ajungă la o încheiere deplin satisfăcătoare, i se întruchipa în suflet iarăşi femeia de adineaori, mai ispititoare, ca o călăuză pentru o cale lungă şi necunoscută. Inima i se umplu deodată de o fericire dureros de mare. Numai o clipire ţinu, dar clipirea parcă răscumpăra din belşug suferinţele tuturor vieţilor.

Fericirea adevărată e totdeauna o clipă, se gândi bolnavul, cu amintirea ei proaspătă în suflet. Mai multă n-ar putea îndura firea omului care, deseori, într-o viaţă de mulţi ani, nu are norocul să întâlnească nici clipa aceasta, nici măcar să se apropie de ea.

Toma Novac îşi simţea mintea limpede şi liniştită, ca după o odihnă binefăcătoare.” Liviu Rebreanu, Adam și Eva

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două scene/secvenţe comentate;

– analiza a două componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, semnificative pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Subiecte BAC 2019. Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Ce subiecte au avut elevii de liceu anul trecut, la limba maternă

Elevii de clasa a XII-a au avut anul trecut de ales la limba și literatura română de ales între “Riga Crypto și lapona Enigel” de Ion Barbu și “Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga. Aceste subiecte au fost pentru elevii care au terminat la profilul uman. Elevii de la profilul real au avut de ales între ,,Floare albastră”, de Mihai Eminescu și ,,Flori de mucigai”, de Tudor Arghezi. Subiectul al treilea a fost din genul liric atât la profilul real, cât și la profilul uman.

Pe site au apărut și modele de subiecte la matematică. Elevii de liceu sunt pe ultima sută de metri și trebuie să tragă tare dacă vor să absolve examenul de bacalaureat. Dacă nu, mai au o șansă în toamnă. Cei care vor pica examenul, vor da încă o dată în toamnă, doar la materia la care nu au reușit să ia nota peste 5.