Carousel hot news

Guvernul a sesziat CCR cu privire la majorări salariale NEJUSTIFICATE în sistemul bugetar. CINE SUNT VIZAŢII

Guvernul a sesizat Curtea Constituţională a României cu privire la dispoziţiile Legii pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri...
11.07.2016 | 18:53
Guvernul a sesziat CCR cu privire la majorări salariale NEJUSTIFICATE în sistemul bugetar. CINE SUNT VIZAŢII
ADVERTISEMENT

Guvernul a sesizat Curtea Constituţională a României cu privire la dispoziţiile Legii pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, adoptată de Parlament în 8 iunie 2016.

Guvernul României a cerut CCR exercitarea controlului de constituţionalitate a dispoziţiilor Legii mai sus menţionate, având obiecţii asupra unor articole ce au fost introduse în actul normativ şi adoptate în Plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, după cum urmează:

1. Art.191 – prevede acordarea către personalul bugetar care posedă titlu ştiinţific de doctor a unui spor de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care a obţinut titlul ştiinţific respectiv

ADVERTISEMENT

Referitor la această prevedere, Executivul consideră că: situaţia care se doreşte a fi reglementată are, în prezent, ca formă de reglementare, O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, act normativ aflat în vigoare.

Apare, aşadar, problema riscului interpretării confuze şi discreţionare a legislaţiei, cu consecinţa aplicării subiective a acesteia, de către angajator.

ADVERTISEMENT

2. Art. 371- prevede o majorare de 10% a salariului pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, în cazul în care, fie sunt structuri nou înfiinţate, fie contractul colectiv de muncă a expirat.

Referitor la această prevedere, Executivul consideră că: prin acest amendament se constituie un drept salarial nou, cu impact financiar nebugetat.

ADVERTISEMENT

Acordarea acestei majorări numai personalului menţionat de normă constituie o măsură cu caracter discriminatoriu faţă de celelalte categorii de personal.
Mai mult decât atât, potrivit art.138 alin (5) din Constituţia României, republicată, nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare. În acelaşi sens, art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, dispune ca “în cazul în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative/măsuri/politici a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, se va întocmi o fişă financiară”. Fişa trebuie să conţină impactul asupra bugetului general consolidat, ţinând cont de:
· Schimbările anticipate în veniturile şi cheltuielile bugetare pentru anul curent şi următorii patru ani;

· Estimări privind eşalonarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajament, în cazul acţiunilor anuale şi multianuale, care conduc la majorarea cheltuielilor;

ADVERTISEMENT

· Măsurile avute în vedere pentru acoperirea majorării cheltuielilor sau a minusului de venituri, pentru a nu influenţa deficitul bugetar.

Astfel, există riscul ca impactul suplimentar generat de aplicarea acestei măsuri să nu poată fi acoperit din bugetul aprobat prin Legea bugetului pentru anul 2016, lege adoptată de Parlamentul României. Mai mult decât atât, acest lucru ar crea premisele unui dezechilibru bugetar şi, posibil, depăşirea ţintei de deficit (2,95% din PIB, după metodologia ESA), cu consecinţa încălcării Tratatului de la Maastricht.

ADVERTISEMENT

Sursă: www.romaniatv.net

Tags:
CITEȘTE mai multe articole interesante din categoria CAROUSEL HOT NEWS
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Abonează-te acum la Taifasuri și poți câștiga premii de vis!
  • Nr. 865. 32 pagini. Doar 5 lei!
A apărut noua revistă Taifasuri