News

Admitere la Dimitrie Cantemir 2019. Care sunt actele necesare dosarului de înscriere

12.07.2019 | 15:38
Admitere la Dimitrie Cantemir 2019 Care sunt actele necesare dosarului de inscriere
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir a început înscrierile pentru studiile de licență și master Sursa foto: ucdc.ro

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir a început înscrierile la programele de licență și master. Candidații care vor să se înscrie la Dimitrie Cantemir trebuie să știe că se achită o taxă de 100 de lei, iar dosarul de înscriere se despune la secretariatul facultății. 

Actele necesare dosar de înscriere Dimitrie Cantemir

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir a obținut în mai multe perioade ”Grad de încredere ridicat”, cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unui univeristăți din țara noastră. Și aici vorbim despre perioadele 2010 – 2015 și 2015 – 2020.

Atât pentru studiile universitare de licență, cât și pentru studiile de master sunt necesare același documente pentru înscriere. Actele necesare sunt următoarele:

 • cerere – tip și anexe, se iau de la secretaritul facultății
 • diplomă de bacalaureat – original și copie xerox
 • original şi copie xerox diplomă de licenţă – original şi copie xerox sau adeverinţă de promovare a examenului de licentă pentru candidații care au terminat liceul în 2019
 • suplimentul la diploma de licenţă – original şi copie xerox atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni străini sau etnici români din alte ţări;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru candidaţii cetăţeni străini sau pentru admiterea la programele cu predare într-o limbă străină
 • certificatul de naştere – original şi copie xerox
 • cartea de identitate – original şi copie xerox
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie
 • patru fotografii tip buletin
 • chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere . Taxa de înscriere este 100 de lei.
 •  dosar plic.

Ce trebuie să știi dacă te înscrie la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir: 

 • Taxa de înscriere nu se returnează
 • Taxele de școlarizare se achită în lei, integral sau în 2-3 rate. Perioadele în care se achită ratele sunt stabilite de universitate
 • Candidații care provin din aceeași familie beneficiază de o reducere de 15%. La fel și studenții care urmează două facultăți sumultan, absolvenții licențiați din cadrul universității și primii stri studenți de la învățământul cu frecvență, clasați în funcție de rezultate
 • Candidații declarați admiși la studiie de master beneficiază de o reducere de 10% a taxei de școlarizare, potrivit ucdc.ro.
 • Taxa de înscriere este de 100 de lei
  Ce acte trebuie să cuprindă dosarul de înscriere la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir
  Sursa foto: bigal.ro

Calendar admitere Dimitrie Cantemir sesiunea de vară

 • 3 iunie – 31 iulie – înscrierea și depunerea dosarelor
 • 31 iulie – se afișează lista cu candidații admiși și respinși
 • 31 iulie – 1 august – depunerea contestațiilor
 • 1 august – afișarea listelor definitive
 • 20 august – afișarea rezultatelor etapei I, candidații admiși care au plătit taxa de școlarizare

În cazul în care candidații nu achita taxa de școlarizare până la 20 august atunci locurile rămân vacante și se scot la concurs în etapa a II-a.