News

Declarația pe propria răspundere a revenit în Galați. O comună din județ a intrat în carantină

08.10.2020 | 09:21
Declaratia pe propria raspundere a revenit in Galati O comuna din judet a intrat in carantina
ADVERTISEMENT

Având în vedere că rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 4,74 la mia de locuitori, autoritățile au luat decizia instituirii carantinei pe o perioadă de 14 zile în comuna Cuca, județul Galați. Începând de joi, 8 octombrie, locuitorii sunt obligați să completeze declarația pe propria răspundere de fiecare dată când părăsesc domiciliul sau reședința.

De asemenea, masca devine obligatorie în toate spațiile publice, atât cele interioare cât și cele exterioare. Aceasta trebuie purtată corespunzător, astfel încât să acopere gura și nasul.

ADVERTISEMENT

Întreaga zonă carantinată este păzită de forțe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar voluntarii vor asigura alimente, medicamente şi bunuri de strictă necesitate, pe baza unei adeverinţe eliberate de Primărie.

Comuna Cuca din județul Galați intră în carantină. Rata de infectare cu COVID-19 a ajuns la 4,74 la mia de locuitori

Direcția de Sănătate Publică Galați informează că rata de infectare în comuna Cuca, județul Galați este de 4,74 la mia de locuitori. Ca urmare, la solicitarea CJSU Galați, Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a emis ordinul de instituire a carantinei asupra comunei în cauză, începând cu data de 08.10.2020, ora 05.00, pe o perioadă de 14 zile. Conform ordinului emis, la Cuca vor fi obligatorii următoarele măsuri:

ADVERTISEMENT
 • În/din zona carantinată este permisă intrarea/ieșirea pentru mijloacele de transport auto destinate transportului călătorilor/de marfă, fără oprire, care se deplasează în alte localități decât cea carantinată, având ca itinerarii: DN 24 D Galați – Bârlad; DJ 255 Rediu – Cuca – intersecție cu DN 24 D; DJ 255 Fârțănești – Cuca – intersecție cu DN 24 D;
 • Din/în zona carantinată este permisă ieșirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, sanitar-veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor, transporturilor și activităților cu caracter religios, doar pentru situații excepționale care țin de menținerea serviciilor publice sau operaționa
 • Toate persoanele ce părăsesc zona carantinată vor prezenta autorităților legitimația de serviciu (valabilă pentru instituțiile bugetare) sau adeverința de salariat eliberată de angajator, ștampilată și semnată de către acesta (valabilă pentru celelalte categorii), ori după caz, declarația pe proprie răspundere;
 • În toate spațiile publice, atât cele interioare cât și cele exterioare, este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura;
 • Intrarea-ieșirea persoanelor și vehiculelor în/din localitatea carantinată se va efectua doar prin filtrele instituite de forțele de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
 • Transportul de marfă, materii prime sau alimente pentru populație se realizează pe baza documentelor justificative, care să indice scopul și destinația transportului;
 • Voluntarii vor asigura alimente, medicamente și bunuri de strictă necesitate, pe baza unei adeverințe eliberate de către Primăria Cuca. Lista de voluntari va avea un număr de maxim 15 persoane și va fi întocmită de către Primăria Cuca, componența acesteia rămânând neschimbată pe toată durata institurii măsurii și avizată de către Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați;
 • Persoanele ce desfășoară activități agricole vor completa declarație pe proprie răspundere;
 • Se interzice cu desăvârșire deplasarea persoanelor aflate în izolare / carantină în afara domiciliului, reședinței, ori adresei declarate pentru izolare/carantină în comuna Cuca. Monitorizarea respectării acestei măsuri se va efectua permanent prin structurile Ministerului Afacerilor Interne, în baza Planului integrat de acțiune, elaborate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați;
 • Este interzisă circulația persoanelor și a vehiculelor în intervalul orar 22.00 – 06.00; excepție fac bolnavii cronici aflați în evidențele unităților sanitare, femeile gravide, urgențele medicale și vehiculele aflate în tranzit;
 • Este permisă deplasarea pentru aprovizionare cu marfă a operatorilor economici de pe raza comunei carantinate în intervalul orar 06.00-22.00 pe baza declarației pe proprie răspundere, însoțită după caz, de copie a certificatului de înregistrare fiscală, adeverință de la angajator (în situația în care nu efectuează administratorul societății comerciale deplasarea) și respectiv de documente justificative de achiziție/transport;
 • Este interzisă intrarea în comuna carantinată a operatorilor economici ce desfășoară activități de curierat și care livrează/preiau comenzi la/de la cetățenii unității administrativ teritorială carantinate; în acest caz, predarea-preluarea coletelor se va efectua în zonele unde sunt amplasate filtrele structurilor Ministerului Afacerilor Interne; excepție fac doar operatorii economici mai sus-specificați, aflați în tranzit;
 • Administratorii sau deținătorii spațiilor comerciale din zona de carantină vor asigura triajul observațional, măsurarea temperaturii și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru persoanele care intră/ies din spațiul comercial;
 • Primăria Cuca va lua următoarele măsuri:

a) aducerea la cunoștința cetățenilor din zonă a informațiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent și regulile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, prin: distribuirea de pliante și difuzarea de mesaje prin instalații de sonorizare (inclusiv montate pe autovehicule);

ADVERTISEMENT

b) asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice (apă curentă, electricitate, etc.), iar în cazul persoanelor infectate cu COVID-19, deșeurile rezultate din imobilele acestora, vor fi colectate, eliminate și neutralizate de către o firmă specializată autorizată;

c) asigurarea de personal care va efectua triajul observațional, măsurarea temperaturii și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru toate persoanele care intră/ies în/din localitatea carantinată prin filtrele instituite de forțele de ordine;

ADVERTISEMENT

d) asigurarea dezinfecției spațiilor indicate de către Direcția de Sănătate Publică Galați;

e) asigurarea continuității aprovizionării cu alimente, medicamente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței, prin intermediul voluntarilor;

 • Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați, pe baza datelor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică Galați, va difuza în dinamică către forțele de ordine și Primăria Cuca, lista actualizată cu persoanele aflate în izolare / carantină, pentru verificarea respectării de către aceștia a măsurilor impuse de izolare / carantinare”, se arată în comunicatul transmis de DSP Galați.

Reacția primarului comunei Cuca: „La momentul actual, nu cunosc persoanele care sunt infectate”

Conform hotărârii 632 din data de 07.10.2020 privind măsurile de adoptare în cadrul sedinței extraordinare de lucru a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, am niște obligații pe care trebuie să le îndeplinesc. Mă refer în special la articolul 7 din această hotărâre, privind colectarea deșeurilor din gospodăriile celor infectați cu COVID-19.

Eu trebuie să am o listă oficială cu aceste persoane pentru a merge să le colectez și să le neutralizez deșeurile. La momentul actual, eu nu cunosc persoanele care se află în această situație. Mai mult, nici medicul de familie din localitate nu deține această listă.

În data de 06 octombrie, am transmis către DSP o adresă prin care solicitam numărul de persoane și numele lor. Nu am primit nimic până în acest moment. Am vorbit cu domnul prefect și mi-a spus că trebuie să așteptăm să ne comunice DSP-ul. Avem aproximativ 2200 de locuitori și știu, pe surse, că 10 sunt bolnavi, dar nu-i știu nominal care sunt”, a declarat Mihăiță Vlad, primarul comunei Cuca.

ADVERTISEMENT