Sport

FRF, răspuns pentru Fanatik după acuzele grave ale lui Mitică Dragomir: „Sunt în mod evident eronate!”

Dumitru Dragomir și Ștefan Popescu au acuzat că FRF funcționează în ilegalitate. Replica dată de forul condus de Răzvan Burleanu.
28.02.2024 | 15:35
FRF raspuns pentru Fanatik dupa acuzele grave ale lui Mitica Dragomir Sunt in mod evident eronate
FRF, răspuns pentru Fanatik după declarațiile lui Dumitru Dragomir și Ștefan Popescu. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Federația Română de Fotbal a răspuns acuzațiilor aduse de Dumitru Dragomir și Ștefan Popescu, președintele Federației Române de Pescuit Sportiv.

FRF, răspuns pentru Fanatik după declarațiile lui Dumitru Dragomir și Ștefan Popescu: „Menite a induce în eroare opinia publică”

FANATIK a contactat FRF care a desființat declarațiile de la „MaxProfețiile lui Mitic㔄Cu privire la declarațiile domnului Dumitru Dragomir și ale domnului Ștefan Popescu, menite a induce în eroare opinia publică și a afecta grav imaginea Federației Române de Fotbal, relatând o așa-zisă funcționare ilegală a FRF, facem următoarele precizări, fără a intra însă într-o expunere juridică detaliată.

ADVERTISEMENT

Termenul de 180 de zile prevăzut de art. 94 din Legea nr. 69/2000 se calculează de la data intrării în vigoare a Legii nr. 69/2000 conform prevederilor articolului menționat. Legea nr. 69/2000 a intrat în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, conform prevederilor art. 97 ale aceluiași act normativ.

Având în vedere că Legea nr. 69/2000 a fost publicată în M.OF. la data de 09.05.2000, rezultă că termenul până la care structurile sportive trebuiau să se reorganizeze se împlinea la începutul lunii februarie a anului 2001 (4 februarie).

ADVERTISEMENT

Prin OUG 240/2000, termenul prevăzut de art. 94 al Legii nr. 69/2000 a fost prorogat până la data de 31.12.2001. De asemenea, Regulamentul de aplicare a Legii nr. 69/2000 a fost adoptat la data de 13 septembrie 2001 (HG 884/2001).

FRF: „Afirmațiile persoanelor mai sus menționate sunt în mod evident eronate!”

FRF și-a susținut în continuare punctul de vedere: „Drept urmare a celor de mai sus, Adunarea Generală de reorganizare a Federației Române de Fotbal a avut loc la data de 20 decembrie 2001, deci în termenul prevăzut de lege.

ADVERTISEMENT

Avizul Ministerului Tineretului și Sportului a fost emis la data de 08.01.2002, iar cererea de acordare a personalității juridice conform prevederilor OG 26/2000 a fost depusă la instanța competentă la data de 09.01.2002.

Tribunalul București a acordat personalitate juridică Federației Române de Fotbal la data de 22.01.2002, menționând expres că pentru pronunțarea deciziei au fost avute în vedere prevederile art. 36 din OG 26/2000, art. 94 din Legea nr. 69/2000 și art. 25 din HG 884/2001. În concluzie, afirmațiile persoanelor mai sus menționate sunt în mod evident eronate!”.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Ștefan Popescu la „MaxProfețiile lui Mitică”: „Noi nu avem fotbal de performanță”

Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv a surprins pe toată lumea la emisiunea moderată de Horia Ivanovici: „Noi nu avem fotbal de performanță. În țara asta a apărut o lege, legea 69 din 2000 privind educația fizică și sportul. Legea asta este cadrul legal de desfășurare a activităților de educație fizică și sport din România. Potrivit acestei legi, sportul de performanță nu este un atribut al statului român, ci este un atribut exclusiv al federaților sportive naționale, persoane juridice de drept privat de interes național și utilitate publică.

Lucru prevăzut expres în articolul 35 din legea 69 din 2000, însă acest articol mai are un aliniat, aliniatul trei care spune că dobândirea personalității juridice se face în condițiile legi. Ori legea care generează și reglementează înființarea persoanelor juridice de drept privat non-profit nu este legea 69 pe 2000, este ordonanța Guvernului 26 din 2000 cu privire la asociație și fundație.

Acest lucru este stipulat clar în Legea Sportului care la articolul 95 spune foarte simplu: «Prezenta lege se completează cu prevederile ordonanței 26 pe 2000 a legii 31 din 1990 privind societățiile comerciale și a decretului 31 din 1954 privind persoanele fizice și juridice».

Această lege mai are un articol, articolul 94 care spune următorul lucru: «Toate structurile sportive indiferent de forma de organizare se vor reorganiza în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi în conformitate cu prevederile acesteia»”.

ADVERTISEMENT