News

Noi reguli pentru plata amenzilor. Măsura s-ar putea aplica pentru orice tip de contravenții, inclusiv pentru cele rutiere

Un proiect de lege depus la Senat prevede noi reguli privind modalitatea de achitare a sancțiunilor contravenționale, astfel încât acestea să fie plătite mai ușor.
02.12.2022 | 11:03
Noi reguli pentru plata amenzilor Masura sar putea aplica pentru orice tip de contraventii inclusiv pentru cele rutiere
Amenzile vor fi însoțite de datele privind modalitatea de plată/ Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Un grup de parlamentari USR, PNL, UDMR și ai minorităților au semnat un proiect de lege menit să faciliteze plata amenzilor de către contravenienți, prin reducerea obstacolelor birocratice.

Stimularea plății online a amenzilor

Proiectul ar urma nu doar să facă plata amenzii mai ușoară, ci și colectarea mai eficientă a acestora de către instituțiile cărora le sunt datorate.

ADVERTISEMENT

Acest fapt reiese şi prin instituirea sistemului ablaţiunii, adică instruirea unei facilităţi recunoscute de legiuitor contravenientului, de a achita jumătate din minimul amenzii stabilit prin actul normativ de sancţionare, într-un termen scurt, cu consecinţa stingerii acestei răspunderi contravenţionale”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Numai că Ordonanța de Guvern 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor nu impune ca în procesele-verbale de constatare a contravențiilor să fie incluse informații privind modalitatea de achitare a amenzilor astfel încât aceasta să fie făcută cu ușurință în interiorul termenului de 15 zile în care amenda poate fi achitată la jumătate din minim.

ADVERTISEMENT

Prin proiectul de lege se impune ca procesul-verbal să conțină, pe lângă datele deja folosite, și modalităţile de plată, inclusiv cele online, numele instituţiei către care se efectuează plata, codul fiscal al respectivei instituţii, codul unic de identificare al respectivei instituţii (CUI) şi numărul contului în care se poate efectua plata contravenţiei.

Acest lucru va reprezenta și un stimul pentru administrația publică să accelereze procesul de digitalizare, întrucât banii din amenzi ar fi percepuți mai ușor și mai repede.

ADVERTISEMENT

Precizarea acestor informații în procesul-verbal este cu atât mai necesară cu cât numărul instituțiilor care încasează amenzi este foarte mare. În momentul de față, amenzile, cum ar fi cele de circulație, pot fi plătite la unitățile Trezoreriei Statului sau la ghișeele de taxe și impozite ale primăriilor. Faptul că un contravenient va putea plăti, cu ajutorul informațiilor din procesul-verbal, direct în contul beneficiarului final va ușura povara birocratică a statului. De asemenea, cetățeanul nu va mai trebui să depună un efort suplimentar pentru a afla informațiile necesare plății în interiorul celor 15 zile.

Care este destinația banilor colectați din amenzi

Potrivit OG 2/2001, limita minimă a amenzii contravenționale este de 25 lei, iar limita maximă nu poate depăși:
a) 100.000 lei, în cazul contravențiilor stabilite prin lege și ordonanțe;
b) 50.000 lei, în cazul contravențiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;
c) 5.000 lei, în cazul contravențiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene ori ale Consiliului General al Municipiului București;
d) 2.500 lei, în cazul contravențiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și ale sectoarelor municipiului București.

ADVERTISEMENT

Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale și amenzilor privind circulația pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul sau sediul, după caz”, prevede actul normativ.

Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Persoanele care pot aplica amenzi sunt agenții constatatori care pot fi persoane din primării, ofițerii și subofițerii MAI, special abilitați, persoanele împuternicite de miniștri și de alți conducători ai autorităților administrației publice centrale, de prefecți, precum și de alte persoane prevăzute în legi speciale.

Amenzile care aplicate de către polițiști se referă al contravențiile privind apărarea ordinii publice, circulația pe drumurile publice, regulile generale de comerț, vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice, alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.

ADVERTISEMENT