News

Sporuri uriașe pentru salariații Parlamentului acordate pentru „condiții de muncă vătămătoare”

08.10.2020 | 13:58
Sporuri uriase pentru salariatii Parlamentului acordate pentru conditii de munca vatamatoare
ADVERTISEMENT

Dacă sectorul privat a fost lovit în plin de efectele crizei economice generate de către pandemia de coronavirus, salariații statului au rămas cu veniturile intacte. Potrivit unei analize Newsweek, angajații Parlamentului au rămas cu sporurile intacte, sporuri care reprezintă 15% din salariul de bază.

La Palatul Parlamentului lucrează sute de persoane care primesc sporuri pentru condiții vătămătoare, iar epidemia nu le-a afectat veniturile, care uneori sunt sume destul de mari față de câștigurile obținute în mediul privat.

ADVERTISEMENT

Din punct de vedere legal, acordarea sporului de 15% este justificată prin munca în fața computerului, într-un mediu cu praf, expunerea la germeni ori bacterii. Deși aceste condiții se regăsesc și în cazul angajaților din privat, foarte puțini dintre aceștia beneficiază de un spor la leafă pe aceste motive.

Sporurile de la Parlament pot ajunge la 3.000 de lei

Pe statul de plată de la Parlament sunt trecute 81 de funcții pentru care se acordă sporuri pentru condiții vătămătoare. Datele prezentate de Newsweek sunt calculare pentru data de 30 septembrie 2020.

ADVERTISEMENT

Iată lista parțială a funcțiilor pentru care se acordă sporurile:

Secretar General – salariu: 20.194 lei; spor: 3.029 lei
Secretar General Adjunct – salariu: 19.010 lei; spor: 2.852 lei
Șef Departament – salariu: 15.433 lei; spor: 2.315 lei
Director General – salariu: 15.433 lei; spor: 2.315 lei
Șef Birou – salariu: 10.071 lei; spor: 1.447 lei
Consilier parlamentar – salariu: 9.892 lei; spor: 1.555 lei
Expert parlamentar – salariu: 6.800 lei; spor: 1.244 lei
Referent – salariu: 5.094 lei; spor: 631 lei lei
Dactilograf – salariu: 4.437 lei; spor: 482 lei lei
Muncitor – salariu: 4.376 lei; spor: 485 lei
Ospătar / Bucătar – salariu: 4.666 lei; spor: 551 lei
Mecanic/schimb ulei – salariu: 4.011 lei; spor: 434 lei.

Condițiile de acordare a sporurilor sunt prevăzute în articolul 23 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, unde se spune că „locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I – VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului), la propunerea fiecăruia dintre ministere.

ADVERTISEMENT

Astfel, funcționarii publici și personalul contractual pot să primească un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Teoretic, sporurile pentru condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase și condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă pe baza unei expertizări a locurilor de muncă.

ADVERTISEMENT

Expertizarea se face în baza a trei criterii: a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă; b) gradul de creștere a indicilor de morbiditate la locurile de muncă respective; c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă.

ADVERTISEMENT