News

Calendar ortodox, joi, 23 mai: Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei

22.05.2019 | 19:03
Biserica Ortodoxă, praznic pentru Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul
ADVERTISEMENT

Actualul calendar ortodox, îl sărbătorește, joi, 23 mai, pe Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei. Acest Sfânt Mihail a dus o viață îngerească pe măsura numelui său, Mihail fiind numele unui înger cu puteri cerești mari.

Calendar ortodox, miercuri. Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul

Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul a trăit în secolul al IX-lea. Pentru că a dus o viață curată încă din fragedă copilărie, a fost ales și sfințit episcop al Sinadei. Cel care l-a sfințit a fost Patriarhul Tarasie. Din păcate, Cuviosul Mihail a fost scos de pe scaunul episcopal și aruncat în exil fiindcă nu a vrut să Îl lepede pe Domnul și cinstirea sfintelor icoane. Toate acestea s-au petrecut în perioada împăratului Leon Armeanul.

ADVERTISEMENT

Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul a fost trimis la o mănăstire zidită, lângă gura Mării Euxinului. Cât timp a stat la mănăstire, Sfântul Cuvios Mihail a făcut numai fapte bune și a câștigat îndrăzneală către Dumnezeu prin rugăciunile lui. Biblia descrie un episod în care Sfântul s-a rugat lui Dumnezeu pe timp de secetă, mai exact, pe vremea secerișului, când afară era arșiță mare și nici apă nu avea. Ruga i-a fost ascultată și dintr-un vas de aramă a izvorât apă, pentru că Domnul face voia celor ce se tem de El și ascultă rugăciunile lor.

Minuni cu apa care izvorăște din rugăciuni când ai cea mai mare nevoie s-au mai văzut și în alte timpuri. Spre exemplu, atunci când Dumnezeu a scos apă din piatră seacă și a dat-o poporului însetat din Israel. O altă minune care are legătură cu apa este aceea când, Samson, murind de sete, a scos apă vie din osul cel uscat al fălcii asinului.

ADVERTISEMENT
Creștinii îl cinstesc joi, pe Sfântul Cuvios Mihail
Biserica ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Cuvios Mihai Mărturisitorul, joi 23 mai 2019
Sursa foto: doxologie.ro

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei

Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul a fost numit episcop și trimis în Sinad unde păștea turma lui Hristos cu cuvântul și cu chipul vieții sale.  Tot în această zi, joi, 23 mai, Biserica îi mai pomenește pe Sfânta Maria lui Cleopa, cea purtătoare de mir, Sfântul Mucenic Salona Romanul și Sfântul Mucenic Selu. Mâine, vineri, are loc pomenirea Sfântului Cuvios Simeon.

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmosul:

Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon puterea cea preaînarmată, iar întrupându-Se Cuvântul, a pierdut păcatul cel prearău, Domnul cel prealăudat, căci cu slavă S-a preaslăvit.

ADVERTISEMENT

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind părinte cu lumină negrăită prin sihăstrie, te-ai făcut arhiereu lui Dumnezeu, dumnezeiescule Mihaile, povăţuind preoţia cea împărătească şi păstorind Biserica lui Hristos, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Mihail, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grăind ritoriceşte cu gură luminată, tuturor cu dreaptă credinţă ai descoperit dogmele cele insuflate de Dumnezeu, înfruntând hula ereziilor şi foarte bine părtinind credinţei celei bune, preafericite Mihaile.

ADVERTISEMENT

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-te locaş dumnezeieştilor daruri, preafericite, tuturor credincioşilor arătat pe acestea le-ai împărtăşit, viaţă următoare după Dumnezeu câştigându-ţi şi fiind îmbrăcat cu dreptatea ca şi cu o haină, de Dumnezeu insuflate Mihaile.

ADVERTISEMENT