News

Legea vânzării terenurilor agricole, cu dedicație pentru baronii locali! Cum se mai poate cumpăra teren extravilan

14.10.2020 | 11:14
Cine vrea să cumpere pământ extravilan trebuie să îndeplinească anumite condiții. Sursa foto - hepta.ro
ADVERTISEMENT

Legea vânzării terenurilor agricole, lege cu dedicație pentru baronii locali a intrat în cele din urmă în vigoare, în ciuda scandalului creat în jurul său. FANATIK a scris în exclusivitate despre noul set de reguli care se aplică pentru cei care vor să vândă ori să cumpere pământ. Mai mulți parlamentari au făcut o sesizare la Curtea Constituțională, însă CCR-ul nu a găsit nimic în neregulă.

Concret, sub pretextul că legea restricționează vânzarea de pământ către cetățeni străini, sunt impuse și restricții pentru micii fermieri care vor să mai cumpere pământ în raport cu marii proprietari autohtoni. Mai mult de atât, condițiile prevăzute au făcut ca vânzarea terenurilor pe piața liberă să fie una dificilă, fapt aflat, de asemenea, în favoarea latifundiarilor existenți.

ADVERTISEMENT

În ciuda opoziției, actul normativ a fost votat în acest an în Parlament și publicat în Monitorul Oficial pe 14 august. Acesta urma să intre în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitor, adică în data de 13 octombrie. Guvernul Orban a elaborat un act normativ pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii, dar ordonanța de urgență nu a fost adoptată.

Cum a ajuns legea vânzării terenurilor agricole o lege cu dedicație pentru baronii locali!

Chiar liderul deputaților liberali, Florin Roman a fost cel care a făcut sesizarea la CCR. ”PNL a depus sesizări la Curtea Constituţională, împreună cu colegii de la USR, pe proiectul de lege privind vânzarea şi cumpărarea de terenuri agricole. Poziţia PNL este că această lege este o lege cu dedicaţie specială pentru baronii PSD, marii latifundiari din zona de sud a României”, a declarat Roman, citat de Agerpres.

ADVERTISEMENT

Deputatul susținea că legea restrânge dreptul la proprietate și forțează țăranii care nu-și pot cultiva pământurile să vândă terenurile ”la bani de nimic” latifundiarilor PSD. De remarcat că proiectul a fost inițiat de către trei parlamentari social democrați.

Sursa foto – hepta.ro

Senatoarea Doina Silistru și deputații Alexandru Stănescu și Ioan Dîrzu sunt cei de la care au plecat aceste schimbări. Aceștia au susținut în expunerea de motive că proiectul este destinat stimulării comasării terenurilor agricole, blocarea achizițiilor făcute în scop speculativ și stabilirea unei concurențe loiale între fermierii care doresc să-și extindă suprafețele lucrate prin achiziții funciare.

ADVERTISEMENT

Cum CCR a dat undă verde, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea, una care reglementează tranzacțiile cu terenuri din extravilanul localităților (de modificare și completare a Legii 17/2014) impune noi condiții celor care doresc să cumpere și îi obligă practic să rămână proprietari cel puțin opt ani de la momentul achiziției.

În caz contrar, aceștia trebuie să plătească un impozit de 80% aplicat diferenței dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare. Totuși, cea mai importantă schimbare, în noua lege a crescut și numărul persoanelor care beneficiază de un drept de preemțiune la cumpărare.

ADVERTISEMENT

Lista de preemptori a primit un „update”

Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a dreptului de preempțiune, la preț și în condiții egale, în următoarea ordine:
a) preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv;
b) preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță- de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții;
c) preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării;
d) preemptori de rang IV: tinerii fermieri;

Sursa foto – hepta.ro

e) preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și unitățile de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora
f) preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ- teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;
g) preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.

Ce trebuie să dovedească arendașul

Dacă vorbim despre arendaș, atunci cel care dorește să cumpere terenul agricol situat în extravilan trebuie să dețină această calitate în temeiul unui contract de arendare valabil încheiat și înregistrat potrivit dispozițiilor legale cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei și să îndeplinească mai multe condiții.

a) în cazul arendașilor persoane fizice, să facă dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul național pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan
b) în cazul arendașilor persoane juridice și asociații, persoane fizice, să facă dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul național pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

Sursa foto – hepta.ro

Un alt detaliu interesant este acela că prioritate la cumpărarea terenului supus vânzării are tânărul fermier care desfășoară activități în zootehnie, cu respectarea condiției privind domiciliul/reședința stabilit/stabilită pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan. Când spunem tânăr fermier, se înțelege o persoană cu vârsta de până la 40 de ani.

Vecini, vecini, dar latifundiarul are prioritate

Vecinii vor avea probleme dacă vor să cumpere terenurile alăturate. Conform noii legi, avantajat este latifundiarul din zonă, adică proprietarul cel mai puternic. Concret, întâietate la cumpărare are proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vânzare.

Tinerii fermieri au scăpat de asaltul străinilor. Astfel, în cazul în care terenul ce face obiectul ofertei de vânzare are două laturi mari ori toate laturile egale, prioritate la cumpărarea acestui teren are proprietarul de teren agricol vecin, tânăr fermier, care are domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

Sursa foto – hepta.ro

Urmează proprietarii de teren agricol vecin care au hotarul comun cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare, în ordinea descrescătoare a lungimii hotarului comun cu terenul în cauză.

În cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului ce face obiectul ofertei de vânzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unități administrativ- teritoriale, prioritate la cumpărarea terenului are proprietarul de teren agricol vecin cu domiciliul/reședința în raza unității administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.

Persoanele fizice care mai pot cumpăra teren extravilan

Sunt câteva condiții și pentru persoanele fizice care vor să cumpere teren extravilan. Astfel, dacă titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele fizice cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

a) să aibă domiciliul/reședința situat/situată pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare
b) să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte
c) să fie înregistrate de autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Ce persoane juridice pot achiziționa pământ

Dacă ne raportăm la persoane juridice, atunci acestea trebuie să aibă sediul social și/sau sediul secundar situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare. De asemenea, sunt obligate să desfășoare activități agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

Sursa foto – hepta.ro

Trebuie să prezinte înscrisurile din care să reiasă că, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activități agricole, așa cum sunt prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale

Asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliul situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

În cazul în care în structura persoanelor juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății sunt alte persoane juridice, asociații/acționarii care dețin controlul societății să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

8 ani! Sau banii…

Interesant este că din acest moment, terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligația plății impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă.

În cazul înstrăinării directe sau indirecte, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, a pachetului de control al societăților care au în proprietate terenuri agricole situate în extravilan și care reprezintă mai mult de 25% din activele acestora, vânzătorul va avea obligația de a plăti un impozit de 80% din diferența de valoare a terenurilor respective calculată pe baza grilei notarilor între momentul dobândirii terenurilor și momentul înstrăinării pachetului de control.

Sursa foto – hepta.ro

În acest caz, impozitul pe profit privind diferența de valoare a acțiunilor sau părților sociale vândute se va aplica la o bază redusă proporțional cu procentul ponderii terenurilor agricole respective în activele fixe, orice dublă impozitare fiind interzisă.

S-a terminat și cu schimbarea obiectivului de lucru. Proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan au obligația să le utilizeze exclusiv în vederea desfășurării activităților agricole de la data cumpărării, iar în situația în care pe terenul agricol există investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și irigații exclusiv private se va păstra destinația agricolă a acestei investiții.

ADVERTISEMENT
Tags:
L-a convins pe Becali » După 4 luni de negocieri, semnează cu FCSB:...
L-a convins pe Becali » După 4 luni de negocieri, semnează cu FCSB: „Azi i-a dat răspunsul!”
Francezii au „foame“ de bani: dovada că prețurile au explodat la Paris, cu...
Francezii au „foame“ de bani: dovada că prețurile au explodat la Paris, cu ocazia Jocurilor Olimpice
EXCLUSIV Gică Hagi nu vrea să mai vine națională! Regele, în onflict cu...
EXCLUSIV Gică Hagi nu vrea să mai vine națională! Regele, în onflict cu FRF. Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță merg în această seară la Constanța să-l convingă!
Insula din Grecia care a ajuns sufocată de mormane de gunoaie
Insula din Grecia care a ajuns sufocată de mormane de gunoaie
Denis Alibec a rupt tăcerea despre noua iubită, o campioană mondială şi europeană...
Denis Alibec a rupt tăcerea despre noua iubită, o campioană mondială şi europeană la gimnastică. Tânără arată răvăşitor
A recunoscut totul! Cătălin Botezatu, declarații despre orientarea lui sexuală, după ce a...
A recunoscut totul! Cătălin Botezatu, declarații despre orientarea lui sexuală, după ce a fost criticat că este Gay: „Și cu femei, și cu bărbați...”
Când VINE PENSIA pe luna august. Este ultima lună înainte de recalculare
Când VINE PENSIA pe luna august. Este ultima lună înainte de recalculare
Alibec, îndrăgostit până peste cap. O campioană mondială la gimnastică i-a sucit mințile...
Alibec, îndrăgostit până peste cap. O campioană mondială la gimnastică i-a sucit mințile fotbalistului
Un student i-a câștigat de clienți pe toți liderii lumii. Povestea fabuloasă a...
Un student i-a câștigat de clienți pe toți liderii lumii. Povestea fabuloasă a unei invenții
Ea este soția profesorului cu fustă de la Universitatea din București. Bridget și...
Ea este soția profesorului cu fustă de la Universitatea din București. Bridget și Andrei Nae sunt căsătoriți de ani buni
Șef de companie de stat din Romania: 76.000 de lei pe lună. Cosmin...
Șef de companie de stat din Romania: 76.000 de lei pe lună. Cosmin Ghiță a fost numit director general pe 12 februarie 2023
Nu este o pădure, ci un singur copac! Marele Banian, arborele care ocupă...
Nu este o pădure, ci un singur copac! Marele Banian, arborele care ocupă o suprafață de aproape 19.000 de metri pătrați