News

Admitere liceu 2022. Cum completezi fișa de înscriere. Detaliul care face diferența

Admitere liceu 2022. De luni, 4 iulie, absolvenții de gimnaziu trebuie să completeze documentele de acces în clasa a IX-a. FANATIK îți spune cum completezi fișa de înscriere.
04.07.2022 | 06:27
Admitere liceu 2022 Cum completezi fisa de inscriere Detaliul care face diferenta
Cum completezi corect fișa de înscriere pentru admitere la liceu în 2022. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

După emoțiile de la Evaluarea Națională, pentru tinerii absolvenți de liceu din România încep acum emoțiile de dinainte de următorul pas din cariera școlară, intrarea la liceu.

Cum completezi corect fișa de înscriere pentru admitere la liceu în 2022

De luni, 4 iulie, timp de o săptămână, elevii care au promovat examenul de la finalul clasei a VIII-a trebuie să completeze împreună cu părinții lor fișele de înscriere la liceu cu opțiunile, în ordinea preferințelor.

ADVERTISEMENT

Elevii și părinții trebuie să știe că primul pas în alegerea opțiunilor este identificarea filierei, a profilului și, la final, a specializării dorite. E cunoscut faptul că admiterea la liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora / reprezentanții legali se poate realiza la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul sau prin formularul ”Fișa de înscriere” transmis electronic.

ADVERTISEMENT

Fișa de admitere la liceu a formularului electronic conține câmpuri ce trebuie completate în mod obligatoriu. Iată care sunt acestea:

 • Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
 • Data nașterii (câmp obligatoriu)
 • Numele (câmp obligatoriu)
 • Inițiala tatălui (câmp obligatoriu)
 • Prenumele (câmp obligatoriu)
 • Cod județ – cod școală proveniență (câmp obligatoriu) – se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului, iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Sibiu, introduce la codul judeţului SB, pentru București se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de provenienţă).
 • Codul şcolii de provenienţă se găseşte în broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
 • Denumire (câmp obligatoriu) – reprezintă numele şcolii de provenienţă.
 • Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) – media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu. În cazul în care candidatul a urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă se completează denumirea limbii materne în dreptul câmpului – Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă. În cazul în care candidatul a urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă, poate opta pentru calculul mediei de evaluare naţională fără a lua în calcul nota obţinută la proba de limbă maternă. Dacă se optează, marcând căsuţa, candidatul nu mai poate opta pentru specializări cu predare în limbă maternă.
 • Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota de la limba şi literatura română şi matematică.
 • Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română şi matematică.
ADVERTISEMENT

Detaliul important la care să fii atent în timpul completării fișei

În ceea ce privește fisa de înscriere la liceu, este foarte important felul în care aceasta este completată

Specialiștii susțin că este nevoie de multă atenție în completarea documentului, întrucât orice opțiune introdusă greșit poate duce la o repartizare nedorită a elevului, într-un alt liceu decât cel în care își dorește continuarea studiilor.

ADVERTISEMENT

Cele mai importante sfaturi pentru elevi și părinți, conform edupedu, de care trebui să țină cont la completare fișei de înscriere la liceu:

ADVERTISEMENT

Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor. 

Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.

Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc.

Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite. Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.

Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate.

Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu îţi poate dăuna în nici un fel. Oricum intri la prima opțiune a ta la care mai sunt locuri.

Calendarul complet al admiterii la liceu în 2022

Potrivit Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face în două etape.

La repartizarea computerizata, realizată în prima etapă de admitere, participă doar elevii care au susținut Evaluarea Națională.

4 – 11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.

4 – 11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.

4 – 11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.

13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023.

14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.