News

Angajații ASF, prime ilegale și premii de căsătorie. Prejudiciul total, de 2,3 milioane euro, rămas nerecuperat de la șefii autorității

ASF, instituția care trebuie să supravegheze instituțiile financiare, a fost incapabilă să recupereze daunele produse instituției de foștii și actualii șefi.
20.03.2023 | 18:33
Angajatii ASF prime ilegale si premii de casatorie Prejudiciul total de 23 milioane euro ramas nerecuperat de la sefii autoritatii
Daniel Dăianu, Cristian Roșu, Mișu Negrițoiu, trei dintre foștii și actualii șefi ASF, care au câștigat procesul cu autoritatea / Colaj foto: Fanatik / Surse foto: Inquam Photos, Hepta
ADVERTISEMENT

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu a fost capabilă să recupereze un prejudiciu de peste 11 milioane de lei de la foștii președinți ai instituției. O parte din această sumă (1.784.214 lei) a fost acordată angajaților sub formă de prime cu ocazia căsătoriei, premii, prime de vacanță și tichete cadou, fără un temei legal. ASF și-a dat în judecată șefii, însă a făcut-o mult prea târziu, așa că a pierdut definitiv procesul.

Primele au fost acordate ilegal în anul 2012

Mișu Negrițoiu și Dan Radu Rușanu (foști președinți ASF), Daniel Dăianu (fost vicepreședinte ASF), Cristian Roșu (actual vicepreședinte ASF), Mircea Oancea și Marian Sârbu (foști președinți CSSPP- Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, integrată în ASF) sunt foștii și actualii șefi ai instituției care au fost chemați în instanță pentru plata unui prejudiciu total de 11.317.542 lei (aproximativ 2,3 milioane euro, la cursul de astăzi) constatat de Curtea de Conturi în urmă cu zece ani.

ADVERTISEMENT

Scandalul a început în aprilie 2013, atunci când Curtea de Conturi a României a finalizat o misiune de audit financiar la CSSPP, predecesoarea ASF. În urma controlului, a fost emisă o decizie a Curții de Coturi prin care s-a dispus „recuperarea conform prevederilor legale în vigoare a tuturor drepturilor plătite sub formă de primă de vacanţă, premii, premii cu ocazia căsătoriei, precum si a tichelelor cadou acordate fără temei legal în anul 2012, pentru salariaţii entităţii, precum şi regularizarea cu bugetele publice a impozitelor şi contribuţiilor virate, pentru eliminarea abaterilor prezentate la pct. 7 din decizie”.

Pe scurt, cheltuielile la care se referă raportul Curții de Conturi (cheltuieli de personal), în sumă totală de 13,1 milioane lei, au fost aprobate printr-un regulament intern semnat de conducerea executivă a autorității, fără ca prevederile acestui regulament să fie transpuse în acte normative care să fie aprobate de instituțiile cu atribuții normative sau legislative.

ADVERTISEMENT

Cum a pierdut ASF procesul cu propriii șefi

ASF a contestat decizia Curții de Conturi referitoare la primele acordate ilegal, însă acțiunea a fost respinsă definitiv în noiembrie 2015. Zece luni mai târziu, Curtea de Conturi României a prelungit termenul pentru realizarea măsurilor dispuse, printr-un raport de tip follow-up.

Abia în 2018, ASF înaintează o nouă acțiune în instanță împotriva propriilor șefi, pentru recuperarea sumelor prevăzute ca prime acordate ilegal, în decizia Curții de Conturi. În 2020, și această acțiune este respinsă definitiv, Curtea de Apel București motivând că ”acțiunea în constatare este exclusă în mod expres din lege” și că ”răspunderea în cauză este divizibilă, nu solidară”.

ADVERTISEMENT

ASF și-a corectat eroarea și a mai deschis o acțiune în răspundere patrimonială, pentru întreaga sumă, adică adică 11.317.542 lei, însă instanța nu a putut decât să constate că asupra unor plăți efectuate în 2012, a intervenit prescripția. Autoritatea De Supraveghere Financiară a susținut că prescripția se calculează începând cu anul 2018, de la al doilea raport al Curții de Conturi, argument respins de judecători.

Motivarea instanței: ”Măsurile dispuse de Curtea de Conturi erau obligatorii”

În motivare, Curtea de Apel București, aceștia au arătat că ASF era obligată să încerce să recupereze prejudiciul fără să fie nevoie de un al doilea raport sau de o decizie judecătorească.

ADVERTISEMENT

”Stabilirea momentului obiectiv de la care începe să curgă prescripţia se întemeiază pe ideea culpei prezumate a celui păgubit de a nu fi depus diligenţele necesare pentru descoperirea pagubei şi recuperarea acesteia, astfel că, sub aspectul curgerii prescripţiei, nu are relevanță constatarea făcută şi adusă la cunoştinţă de organul de control din cadrul Curţii de Conturi, care este un terţ faţă de raporturile de muncă ce s-au derulat între părţile litigante şi ale cărui observaţii nu dau naştere unui drept substanţial de care să se prevaleze angajatorul. (…)

Constatările Curții de Conturi și măsurile dispuse în sarcina entității controlate sunt obligatorii exclusiv pentru aceasta din urmă, în cadrul unui litigiu generat în scopul punerii în aplicare a respectivelor măsuri fiind necesar a se verifica de către instanța de judecată raportul juridic dintre reclamant și pârâtul chemat în judecată, pentru că izvorul obligaţiei debitorului nu îl reprezintă actul Curţii de Conturi, ci actul sau faptul juridic ce a generat paguba invocată”, se arată în motivarea Curții de Apel. Drept urmare, prejudiciul a rămas neacoperit și sunt mici șansele ca acesta să mai poată fi recuperat vreodată.

Cristian Roșu a reprezentat ASF la audierile din Senat legate de prăbușirea Euroins

Din lista foștilor șefi, Cristian Roșu, fost vicepreședinte CSSPP, este singurul care are și azi o funcție de conducere în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Luni, el a făcut parte din ”delegația” ASF care a dat explicații la comisia de buget din Senat întrunită pentru a discuta prăbușirea companiei Euroins, care avea cea mai mare cotă pe piața asigurărilor RCA.

ADVERTISEMENT