News

Compania de export-import a MApN a intrat în vizorul Fiscului. Ce nereguli a descoperit ANAF la contractele Romtehnica

Romtehnica, compania subordonată MApN, a dat în judecată Fiscul pentru că a taxat-o suplimentar pentru mai multe contracte.
21.02.2024 | 09:12
Compania de exportimport a MApN a intrat in vizorul Fiscului Ce nereguli a descoperit ANAF la contractele Romtehnica
ANAF a efectuat mai multe inspecții fiscale la Romtehnica, compania subordonată MApN. Colaj: FANATIK, Sursa foto: Facebook
ADVERTISEMENT

Romtehnica SA este o companie aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale care este specializată în servicii de import și de export pentru instituție și pentru altele care acționează în domeniul apărării naționale. Compania înființată în 2001 realizează intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane.

Fiscul a efectuat mai multe inspecții la Romtehnica

Numele companiei Romtehnica SA apare ca reclamant într-un dosar înregistrat la Tribunalul București pe 6 martie 2019, în timp ce pârâți figurează ANAF – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în reprezentarea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Romtehnica a inițiat procesul deoarece Fiscul a taxat-o suplimentar pentru mai multe contracte de consultanță.

ADVERTISEMENT

În dosar se arată că, la data de 07.04.2010, Consiliul de Administraţie a Romtehnica SA a aprobat încheierea unui număr de maxim cinci contracte între companie şi persoane fizice acordate pentru activităţi specializate în legătură cu activitatea compartimentelor operative. Pe parcursul inspecţiei fiscale, Romtehnica a prezentat activităţile pe care persoanele fizice autorizate le-au întreprins începând cu anul 2010, rapoartele lunare de activitate a acestora, ce conţin în integralitate activităţi în legătură cu obiectul de activitate al companiei şi ce au fost aprobate de directorii companiei, precum şi contractele şi facturile emise de persoanele fizice autorizate.

În urma inspecţiei fiscale desfăşurate la Romtehnica de Fiscul din Bistrița-Năsăud în perioada 6.02.2017-20.09.2017, a fost încheiat raportul de inspecţie fiscală din 20.09.2017, în care s-a menţionat că au fost stabilite suplimentar baze impozabile, precum şi obligaţii fiscale de plată astfel: impozit pe profit -185.596 lei /bază impozabilă perioada 1.01.2010-31.12.2015- 1.159.998 lei, TVA- 54.857 lei/bază impozabilă perioada 1.12.2010-31.10.2016 – 228.571 lei.

ADVERTISEMENT

Prin decizia de impunere  din 20.09.2017 au fost stabilite, în sarcina Romtehnica, TVA suplimentar în sumă de 54.857 lei, aferentă diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice, pentru perioada 1.12.2010-31.10.2016, pentru servicii de intervenţie care au fost facturate distinct, însă nu au fost prestate, reclamanta beneficiind doar de servicii de pază, precum şi o bază impozabilă stabilită suplimentar în cuantum de 1.159.998 lei şi un impozit pe profit suplimentar în sumă de 149.025 lei, aferent cheltuielilor cu servicii în valoare totală de 976.067 lei, înregistrate în baza facturilor emise de mai multe persoane fizice autorizate.

Fiscul a modificat baza de impozitare

Fiscul a susținut în instanță că, prin decizia din 20.09.2017 privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, a fost stabilită o bază impozabilă stabilită suplimentar de 44.640 lei, întrucât au fost stabilite cheltuieli privind serviciile prestate de o persoană fizică autorizată pentru care nu este justificată deductibilitatea, căci nu s-a dovedit necesitatea efectuării acestor servicii, deoarece Romtehnica avea salariaţi cu îndatoriri similare stipulate în fişa posturilor, astfel încât aceste cheltuieli au diminuat nejustificat baza impozabilă a impozitului pe profit.

ADVERTISEMENT

Prin decizia din 6.09.2018 a Fiscului a fost desfiinţată parţial decizia de impunere nr. F-BN 276/2017, pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar în sumă de 36.571 lei aferent cheltuielilor cu prestări de servicii de intervenţie în sumă de 228.571 lei şi pentru TVA aferent în sumă de 54.857 lei, urmând ca organele de inspecţie fiscală să procedeze la o nouă verificare a aceleiaşi perioade şi aceloraşi impozite şi să efectueze încadrarea corectă a situaţiei de fapt constatate. Prin decizia din 21.12.2017 au fost stabilite accesorii ale obligaţiilor fiscale în sumă totală de 121.091 lei, iar prin decizia din 29.11.2018 a fost anulată în parte decizia pentru accesoriile aferente TVA şi pentru 9.638 lei +5.553 lei accesorii aferente impozitului pe profit şi 275 lei accesorii aferente contribuţiilor de asigurări sociale şi respinsă contestaţia referitoare la 55.171 lei dobânzi aferente impozitului pe profit, 21.656 lei penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit şi 118 lei accesorii aferente contribuţiilor sociale.

Tribunalul a observat că un element esenţial al litigiului îl constituie, cu ocazia calculul impozitului pe profit al Romtehnica SA, considerarea sau nu ca fiind deductibile a acelor cheltuieli cu impozitele şi contribuţiile datorate veniturilor din salarii calculate pentru serviciile prestate de PFA-uri. Astfel, autoritatea fiscală a considerat nedeductibilă doar valoarea brută a serviciilor PFA. motivând în actul de control ”neîndeplinirca cumulativă a condiţiilor prevăzute de lege şi anume faptul că nu s-a dovedit necesitatea efectuării acestor servicii, în condiţiile în care compania avea salariaţi cu îndatoriri similare stipulate în fişele posturilor”, aspect contestat de către Romtehnica SA.

ADVERTISEMENT

Fiscul a pierdut procesul, dar a făcut recurs

În instanță s-a arătat că Romtehnica a efectuat în perioada 2010-2015 cheltuieli cu serviciile persoanelor fizice autorizate din care a reţinut aproximativ 275.000 lei (30% – contribuţii sociale obligatorii şi impozit), sumă virată la bugetul de stat. De asemenea, au fost calculate toate contribuţiile datorate de plătitorul de venituri considerate aferente activităţilor dependente, reprezentând o valoare de aproximativ 205.000 lei, de asemenea virată la bugetul de stat. S-a constatat astfel că toate contribuţiile achitate de către Romtehnica în ceea ce priveşte serviciile prestate de PFA-urile în cauză sunt sensibil mai mari decât cele impuse de autoritatea fiscală, aferent valorii totale a serviciilor prestate de persoanele fizice autorizate, reclamanta achitând către bugetul de stat sumele de 503.100 lei, 1.214.900 lei, 288.200 lei.

Instanța a arătat că argumentele Fiscului vizează natura dependentă a acestor activităţi, pentru că îndatoririle persoanelor fizice autorizate, conform rapoartelor de activitate si obiectului contractelor semnate de companie, erau similare cu îndatoririle salariaţilor. În această situaţie însă, “sancţiunea fiscală” este o impozitare mai mare, respectiv o impozitare similară eu cea a drepturilor salariale și nu o considerare a acestora ca fiind nedeductibile. Instanța a menționat că argumentul referitor la aplicabilitatea art. 46 din Codul Fiscal şi pct. 24 din normele de aplicare ale Codului Fiscal va fi înlăturat întrucât textele invocate nu sunt aplicabile contractelor încheiate de către reclamantă cu PFA-urile vizate, deoarece acestea nu vizează drepturi de proprietate intelectuală, ci sunt contracte de consultanță și alte servicii comerciale. Astfel, contrar celor reţinute de către autoritatea fiscală, instanța a constatat că în cauză cheltuielile în discuţie sunt deductibile fiscal, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 24 februarie 2023, Tribunalul București a dat câștig de cauză Romtehica, anulând în parte deciziile Fiscului. S-a anulat raportul de inspecţie fiscală nr. F-BN 226/20.09.2017, pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar în sumă de 36.571 lei aferent cheltuielilor cu prestări servicii de intervenţie în sumă de 228.571 lei achiziţionate aferentă în sumă de 54.857 lei, şi în parte decizia nr. F-BN 276/20.09.2017. De asemenea, s-a anulat raportul de inspecţie fiscală nr. F-BN 226/20.09.2017 şi decizia nr. F-BN 277/20.09.2017, de asemenea emise pe numele Romtehnica. Instanța a mai anulat în parte, pentru suma de 76.945 lei, decizia nr. 96/29.11.2018, şi decizia nr. 201/21.12.2017 prin care ANAF a calculat obligaţii fiscale accesorii reprezentând dobândă şi penalităţi la suma calculată prin decizia nr.276/20.09.2017. Fiscul a  formulat recurs, astfel că dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, următorul termen fiind programat pe 4 octombrie 2024.

ADVERTISEMENT