News

Consumatorii au dreptul să nu plătească facturile la curent dacă sunt contestate. Când pot cere plata eșalonată. Noul regulament ANRE

Consumatorii care contestă facturile la curent la furnizor au dreptul să nu achite valoarea acestora până când plângerea este soluționată
23.03.2023 | 18:03
Consumatorii au dreptul sa nu plateasca facturile la curent daca sunt contestate Cand pot cere plata esalonata Noul regulament ANRE
Noi drepturi pentru românii care contestă facturile la curent. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

La începutul lunii februarie, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a publicat un nou regulament de furnizare a energiei electrice (RFEE) ce prevede că atunci când consumatorii contestă facturile primite de la furnizori au dreptul să nu achite valoarea acestora până la soluționare reclamațiilor.

Facturile la curent contestate pot să nu fie plătite

Comitetului de reglementare al ANRE a aprobat în ședința din 3 februarie 2023 o serie de modificări importante la Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, care întăresc drepturile acestora în scopul de a completa măsurile de protecție. În acest sens o serie de prevederi vizează drepturile clienților în situația în care aceștia contestă facturile primite.

ADVERTISEMENT

Articolul 28 al regulamentului precizează că în cazul plângerilor privind facturarea furnizorii au obligația de a analiza aceste plângeri în termen de 30 de zile. „Furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă, comunicată furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, indiferent dacă factura a fost sau nu achitată, și să transmită acestuia rezultatul analizei efectuate”, se arată în regulamentul aprobat de ANRE.

Alineatul 3 al art. 28 prevede că în situația în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii și, după caz, a primirii răspunsului de la operatorul de distribuție, că respectiva plângere nu este întemeiată, va comunica clientului acest lucru în termenele prevăzute în standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. În această situație clienții au termen de plată maxim 5 zile.

ADVERTISEMENT

„Clientul este obligat să efectueze plata facturii în termenul prevăzut în contractul de furnizare sau, în situația în care rezultatul analizei este comunicat ulterior termenului de plată, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării”, se mai arată în regulamentul citat.

Un alt aspect prevăzut în aceste modificări este faptul că clienții nu sunt obligați să să achite facturile pentru care au înaintat plângeri furnizorului, până la soluționarea acestora. „Clientul nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului, până la soluționarea plângerii”, se arată la alineatul 5 al articolului 29.

ADVERTISEMENT

Eșalonarea facturilor la curent și soluționarea plângerilor

Regulamentul adoptat de ANRE specifică că în cazurile în care un client contestă corectitudinea facturii, furnizorul are dreptul să dispună întreruperea alimentării cu energie electrică doar cu respectarea unor condiții specifice. Astfel, un furnizor poate întrerupe furnizarea energiei electrice doar după comunicarea către client a rezultatului verificării plângerii, dacă în urma verificării a rezultat că factura emisă este corectă și dacă factura nu a fost achitată, cu respectarea prevederilor.

În situația în care plângerea consumatorului este întemeiatăConsens în Coaliție în privința prețului energiei. Cât vor plăti românii la facturi în această iarnă iar factura nu a fost achitată, atunci furnizorul va anula factura contestată și va emite una nouă. „În situația în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii și, după caz, a primirii răspunsului de la OD, că plângerea este întemeiată, iar clientul nu a achitat factura supusă plângerii, stornează factura respectivă și emite o nouă factură cu suma corect calculată și cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată”, se mai arată la articolul 29 al regulamentului citat.

ADVERTISEMENT

În cazul în care plângerea a fost întemeiată iar consumatorul a achitat suma din factură, iar aceasta din urmă se dovedește a fi mai mare decât cea calculată corect, atunci furnizorul are obligația să restituie diferența, la cererea clientului, plus „dobânzi penalizatoare calculate pentru suma încasată necuvenit”. Pe de altă parte, în situația similară când însă suma achitată este mai mică decât cea corect calculată, furnizorul are obligația să emite o nouă factură cu suma corect calculată și cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.

Regulamentul adoptat de ANRE prevede și situațiile în care clienții pot cere eșalonarea plății facturilor. Astfel, una din situațiile în care clienții pot cere eșalonarea plății facturile este cazul perioadelor de facturare mai mari decât cele prevăzute în contract.

„În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, furnizorul este obligat să eșaloneze la plată sumele datorate de client, pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura”, se arată la art. 25 al regulamentului citat.

De eșalonarea plății facturilor la energie pot beneficia și clienții vulnerabili, care pot, la cerere, plăti eșalonat facturile „pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părți”.

ADVERTISEMENT