News

Cum poți contesta o amendă de circulație în 2024. Legea îi ajută pe șoferii români

Mulți șoferi primesc amenzi de circulație, însă uneori se simt nedreptățiți. Aceștia trebuie să știe că au dreptul legal să conteste această amendă de circulație.
16.02.2024 | 21:51
Cum poti contesta o amenda de circulatie in 2024 Legea ii ajuta pe soferii romani
Cum poți contesta o amendă de circulație în 2024. Legea îi ajută pe șoferii români
ADVERTISEMENT

Așadar, oricine primește o amendă de circulație poate depune contestație împotriva procesului verbal, dacă se consideră nedreptățit. Totuși, procedura este destul de complicată și necesită un dosar stufos, dar și respectarea unor condiții clare. Cert e că legea care vine în ajutorul șoferilor români este OG nr. 2/2001.

Cum poți contesta o amendă de circulație în 2024

Conform Antena3.ro, contravenția este constatată printr-un proces verbal încheiat de agenții constatatori. Aceștia pot fi, conform legii, ofițeri sau subofițeri de Poliție, dar și alte persoane. Vorbim inclusiv despre persoane împuternicite de primari, prefecți sau de alte autorități publice centrale.

ADVERTISEMENT

“Pot fi agenți constatatori: primării, ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne), special abilitați, persoanele împuternicite în acest scop de miniștri și de alți conducători ai autorităților administrației publice centrale, de prefecți, președinți ai consiliilor județene, primari, de primarul general al municipiului București, precum și de alte persoane prevăzute în legi speciale.

Ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne constată contravenții privind: apărarea ordinii publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de comerț; vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului”, se arată în Articolul 15 al OG. nr. 2/2001.

ADVERTISEMENT

Este foarte important ca procesul verbal să conțină data și locul unde a fost încheiat, dar și datele de identificare ale agentului constatator (nume, prenume, calitate și instituție), precum și datele de identificare ale șoferului amendat (nume, prenume, domiciliu, CNP). Tot aici trebuie să apară descrierea faptei contravenționale, cu data, ora și locul unde a fost săvârșită.

În ce condiții procesul verbal de contravenție este nul

Procesul verbal mai trebuie să conțină actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, precum și indicarea societății de asigurări (dacă are loc un accident), dar și faptul că amenda poate fi plătită în 15 zile la jumătate din valoare. Tot în OG nr. 2/2001, Articolul 16, se arată că persoana amendată are dreptul să ”facă obiecțiuni”, care sunt consemnate la rubrica ”alte mențiuni”.

ADVERTISEMENT

Așadar, trebuie ținut minte că dacă lipsește din acest proces verbal oricare dintre elementele de mai sus, procesul verbal este nul. “Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu”, se arată în lege.

Totuși, dacă totul e în regulă cu procesul verbal în sine, însă șoferul dorește neapărat să facă contestație, acesta trebuie să întocmească un așa numit dosar de contestație, în termen de 15 zile de la data înmânării procesului verbal. Acest dosar trebuie să conțină plângerea propriu zisă, copie după procesul-verbal, dovada achitării taxei judiciare de timbru, precum și alte documente justificative.

ADVERTISEMENT

Potrivit Alineatului 1 al articolului 32 din OG nr 2/2001, ”plângerea se depune și se soluționează în baza competenței alternative la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul”.

ADVERTISEMENT