News

Cum se calculează mediile elevilor după greva profesorilor. S-a schimbat regulamentul

Mediile elevilor vor fi încheiate până vineri, 16 iunie. Metodele de calculare au fost schimbate în urma grevei profesorilor.
14.06.2023 | 16:58
Cum se calculeaza mediile elevilor dupa greva profesorilor Sa schimbat regulamentul
Mediile elevilor pot fi încheiate cu două note. Foto: Captura ProTv.
ADVERTISEMENT

În aceste zile, se încheie mediile școlare ale elevilor conform regulamentului de funcționare a școlilor (ROFUIP) actualizat. Potrivit acestuia, media la fiecare materie se calculează prin adunarea notelor și împărțirea rezultatului la numărul de note. Această medie este apoi rotunjită la cel mai apropiat număr întreg.

Mediile elevilor vor fi încheiate până pe 16 iunie

Conform informațiilor primite de la școli, mediile elevilor urmează să fie încheiate în această perioadă, până pe 16 iunie, în ultima zi de școală. Totuși, există unele dificultăți în recuperarea zilelor de grevă generală suspendată recent de sindicatele din educație.

ADVERTISEMENT

Profesorii ar trebui să recupereze zilele de grevă până pe 16 iunie, cu excepția claselor care susțin examenele naționale. Cu toate acestea, profesorii consideră că este dificil să recupereze aceste zile într-un timp atât de scurt, având în vedere că ar presupune scurtarea duratei orelor. Astfel, această situație rămâne un subiect de dezbatere.

Mediile elevilor pot fi încheiate cu două note

În ceea ce privește încheierea mediilor la o materie, modificările aduse ROFUIP pentru anul 2022-2023 permit încheierea mediei și cu doar două note, în situații excepționale. În mod normal, un elev ar fi trebuit să aibă minimum N+3 note la o materie, unde N reprezintă numărul de ore pe săptămână alocate acelei materii. Cu toate acestea, în situații excepționale, o medie poate fi încheiată și cu doar 2 note.

ADVERTISEMENT

Pentru încheierea mediei generale anuale, se calculează media aritmetică a tuturor mediilor de la materiile studiate de elev și de la purtare. Această medie se obține prin adunarea mediilor și împărțirea rezultatului la numărul total de medii. Potrivit ROFUIP, media generală este exprimată cu două zecimale și se realizează prin rotunjire.

Astfel, în această perioadă, elevii și profesorii finalizează situațiile școlare, iar examenele de corigență pentru elevii de toate nivelurile de învățământ sunt programate în perioada 3-14 iulie, conform unui document emis de Ministerul Educației către inspectoratele școlare.

ADVERTISEMENT

Cum se rotunjește media generală

Potrivit secretarului de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, media generală pentru anul școlar se calculează cu două zecimale, iar rotunjirea menționată în ROFUIP se referă la a treia zecimală. Astfel, o medie de 9,46 nu se rotunjește automat la 9,00, la fel cum o medie de 9,87 nu se rotunjește la 10,00. Aceasta înseamnă că trunchierea nu este aplicată la a doua zecimală, ci rotunjirea se realizează în funcție de a treia zecimală.

Ministerul Educației a stabilit regulile clare privind calculul mediei generale pentru elevii de clasa a XII-a în anul școlar curent. Conform acestor reguli, elevii vor trebui să adune toate cele 16 medii obținute în cele 15 discipline de studiu, plus nota de la purtare, apoi să împartă suma rezultată la 16 pentru a determina media generală.

ADVERTISEMENT

Pentru a exemplifica metodele descrise anterior, luăm în considerare cazul unui elev care are 12 medii de 10, 2 medii de 9 și 2 medii de 8. Suma medii este de 154, iar împărțită la 16 rezultă în 9,625. Potrivit noilor reguli, această medie va fi rotunjită la a treia zecimală, rezultând media finală de 9,63.

Noile reguli au scopul de a uniformiza procesul de calcul al mediilor și de a asigura transparența și echitatea în sistemul educațional. Elevii sunt încurajați să consulte cu atenție regulamentul și să se adreseze profesorilor diriginți pentru a clarifica orice nelămuriri în privința modului de calcul al mediilor, precizează edupedu.

ADVERTISEMENT
Tags: