News

Prietenul de golf al lui Klaus Iohannis și firma sa, învinși în instanță. Compania lui Werner Keul administrează clubul frecventat de președinte

Afaceristul sibian Wernel Keul deține clubul de golf de la Pianu de Jos, acolo unde președintele României și soția sa, Carmen, s-au relaxat în weekend.
02.04.2024 | 09:02
Prietenul de golf al lui Klaus Iohannis si firma sa invinsi in instanta Compania lui Werner Keul administreaza clubul frecventat de presedinte
Klaus și Carmen Iohannis sunt oaspeți fideli ai clubului de golf deținut de afaceristul Werner Keul. Colaj: FANATIK, Sursa foto: presidency.ro, ziarulunirea.ro, Facebook
ADVERTISEMENT

Klaus Iohannnis și soția sa, Carmen, au fost fotografiați în acest weekend pe terenul de golf de la Pianu de Jos, din județul Alba, locația preferată a președintelui României pentru practicarea acestui sport. Clubul de golf “Paul Tomiță” se află în proprietatea afaceristului sibian Werner Keul, unul dintre prietenii apropiați ai lui Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis și Werner Keul au făcut afaceri imobiliare

Activitatea clubului de golf este administrată de firma WK Group SRL, deținută de Werner Keul, cea prin care se derulează și celelalte afaceri ale acestuia, compania sa fiind specializată în servicii de proiectare, dezvoltare, construire și valorificare de proiecte, în special imobiliare, din domeniile industrial, comercial și civil.

ADVERTISEMENT

Sediul din Sibiu al companiei WK Group se află într-una din casele lui Klaus Iohannis. Keul și Iohannis au mai fost protagoniștii unei afaceri imobiliare, în 2005, când actualul președinte al țării, pe atunci primar al Sibiului, a vândut firmei lui Keul, cu 40.000 euro, un teren agricol de 0,5 hectare. Werner Keul și WK Group SRL apar ca reclamanți într-un dosar înregistrat la Tribunalul Sibiu pe 20 februarie 2024, confirm datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Calitate de pârât o au Consiliul de Administrație al Electromontaj Carpați SA și Electromontaj Carpați SA, iar intervenient este firma Grampet Logistic SRL, acționar principal la Electromontaj SA. WK Group SRL și Werner Keul sunt acționari minoritari în companie și au cerut în instanță autorizarea convocării Adunării Generale a Acționarilor. Firma lui Keul a mai cerut revocarea C.A. al societății, desemnarea noilor membri ai C.A. al societății pentru un mandat de 2 ani, cu puteri depline de administrare, și desemnarea preşedintelui C.A.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Keul și WK Group SRL au mai cerut stabilirea remunerației cuvenite noilor administratori aleși și împuternicirea semnatarului contractelor de administrare în numele și pentru societate; stabilirea datei pentru prima convocare AGOA la 29 aprilie 2024 (ora 13) la sediul societății iar în caz de neîntrunire a cvorumului la prima adunare stabilirea datei de 30 aprilie 2024 (ora 13) pentru a doua AGOA la sediul societății; stabilirea datei de referinţă la 20 aprilie 2024 privind acţionării care au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA; stabilirea datei de înregistrare la 20 mai 2024 privind acţionării asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA.

Werner Keul și compania sa dețin 6,5% din Electromontaj Carpați SA

În dosar se arată că WK Group S.R.L. are calitatea de acționar minoritar și deține un număr de 17.690 de acțiuni la societatea pârâtă Electromontaj Carpați SA în procent de 5,38% din capitalul social, în timp ce Keul Werner are calitatea de acționar minoritar și deține un număr de 3.696 de acțiuni în procent de 1,12 % din capitalul social. Pe 28 noiembrie 2023, în această calitate de acţionari minoritari cu un procent de peste 5% cumulat din capitalul social, au solicitat C.A. al Electromontaj Carpați SA să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru cel târziu dată de 08.01.2024 (prima convocare) și data de 09.01.2024 (a doua convocare).

ADVERTISEMENT

Deoarece nu au primit răspuns, Werner Keul și WK Group SRL au apreciat că cererea lor este admisibilă și că justifică un interes actual și serios de admitere. Reclamanții au arătat că există serioase abuzuri exercitate de către actualul C.A. care aduc prejudicii societății pârâte cât și acţionarilor, în condiţiile în care Electromontaj Carpați SA este o societate deschisă, tranzacţionată pe piața de capital AERO a Bursei de Valori Bucureşti, determinând scăderea valorii acţiunilor. C.A. al companiei a solicitat instanței să constate faptul că în data de 12.03.2024 s-a emis Convocatorul AGOA a SC Electromontaj Carpați SA pentru datele de 15/16.04.2024, motiv pentru care acțiunea și cererea de intervenție au rămas fără obiect.

Pe 17 noiembrie 2023, Grampet Logistic SRL a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni, 70,0607% din capitalul social. În dosar se arată că, în datele de 27.11.2023 și 29.11.2023, această societate a formulat o cerere de convocare a AGA, menționând în mod expres faptul că se află în procedura specială stabilită de Legea concurenței nr.21/1996, calitatea sa de acționar putându-se manifesta efectiv din punct de vedere juridic numai după obținerea autorizației Consiliului Concurenței referitor la concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct asupra SC Electromontaj Carpați SA.

ADVERTISEMENT

Werner Keul și firma sa au acționat cu rea-credință

Această procedură și autorizarea Consiliului Concurenței s-au realizat de-abia în data de 23.02.2024. Având în vedere faptul că în termenele stabilite prin cerere de către WK Group SRL (respectiv 8.01 și 9.01.2024) acționarul majoritar Grampet Logistic SRL se afla încă în procedura de autorizare potrivit legii concurenței, convocarea Adunării generale la aceste date ar fi condus la vătămarea intereselor acționarului majoritar, motiv pentru care Consiliul de Administrație al societății nu a putut da curs acestei cereri din motive care nu țin de culpa sa.

Mai mult decât atât, SC Grampet Logistics SRL a notificat Electromontaj Carpați SA, încă din 29.11.2023, asupra faptului că este în procedura de autorizare la Consiliul Concurenței și a solicitat Consiliului de Administrație a se abține de la orice act de natură să aducă atingere intereselor acționarului majoritar. În aceste condiții, o convocare a Adunării generale a acționarilor ar fi condus la imposibilitatea acționarului majoritar de a avea un vot valid din punct de vedere al Legii concurenței și ar fi atras drept consecință anularea hotărârii Adunării generale, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Reprezentanții Electromontaj Carpați SA au arătat că reclamanții aveau cunoștință de procedurile legale care trebuiau derulate anterior datei Adunării Generale a Acționarilor și au acționat cu rea-credință în ceea ce privește acțiunea depusă care face obiectul prezentului dosar. Pe cale de consecință, raportat la cele expuse, nu se poate reține faptul că neconvocarea AGOA s-a făcut cu rea-credință de către C.A., deoarece nu erau îndeplinite cerințele actului constitutiv al societății în privința unei convocări valide. Pe 20 martie 2024, Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de reclamanții Werner Keul și WK Group SRL.

ADVERTISEMENT