News

Rezultate finale Evaluare Naţională 2021. Notele, publicate după contestații pe edu.ro

Rezultate finale Evaluare Naţională 2021 după ce toate contestațiile au fost rezolvate de profesori
04.07.2021 | 10:01
Rezultate finale Evaluare Nationala 2021 Notele publicate dupa contestatii pe eduro
Elevii vor afla rezultatele finale ale Evaluării Naționale. Sursa foto - colaj Fanatik
ADVERTISEMENT
04-07-2021
07:02

Rezultatele finale la Evaluare Națională 2021, afișate!

Ministerul Educației a afișat în urmă cu câteva momente rezultatele finale la Evaluarea Națională din 2021.

Află de aici care este media pe care ai obținut-o!

04-07-2021
05:14

Câți elevi au luat note de peste 5 înainte de contestații

Ministerul Educației a oferit informații statistice cu privire la situația candidaților de la Evaluarea Națională înainte de contestații.

Astfel, 76,8% dintre cei care au susținut examenul au primit nota 5 sau mai mult. Creșterea față de 2020 este ușoară, de la 76,1%. 

Din totalul de 131.179 de absolvenți înscriși la Evaluare Națională, 123.122 au și susținut examenul. Dintre aceștia, 94.526 au obținut media mai mare de 5.

Rezultatele finale la Evaluarea Națională vor fi afișate în cursul dimineții de duminică.

A devenit oficial – elevii au scăpat de stresul probelor Evaluării Naționale și absolvenții claselor a VIII-a așteaptă cu nerăbdare să afle dacă au reușit să obțină note care să le permită intrarea la liceele dorite. Au fost și emoții serioase pentru unii dintre ei care au apelat la varianta contestației.

Vă readucem aminte că lucrările au fost corectate în 94 de centre, iar corectarea s-a făcut încrucişat între judeţe. Contestaţiile au putut fi depuse în zilele de 29 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) şi 30 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea au fost transmise şi prin mijloace electronice.

ADVERTISEMENT

Rezultate finale Evaluare Naţională 2021 după contestații

Candidaţii care depun/transmit contestaţiile prin mijloace electronice completează, semnează şi depun/transmit tot prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, documentele sunt semnate şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afişate în 4 iulie. Comunicarea rezultatelor obţinute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale.

ADVERTISEMENT

Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Concret, pentru a afla ce note ai obținut la probele Evaluării Naționale trebuie doar să accesezi evaluare.edu.ro în cursul zilei de duminică, 4 iulie, când vor fi publicate rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor. Verifică foarte atent codul, pentru că acesta corespunde numelui tău.

ADVERTISEMENT

Atenție! Nota obținută după contestație este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată la evaluarea inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează, nota fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale.

ADVERTISEMENT

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale. Sub nota finală semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită o nouă evaluare sunt consemnate într-un proces – verbal, semnat de cei amintiți anterior.

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o nouă comisie de contestații formată din doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații.

Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat că Evaluarea Naţională a reprezentat și un moment de bilanţ, fiind prima generaţie de elevi care au început cu clasa pregătitoare. ”Rezultatele vor fi afectate de caracterul complet atipic al acestui an”, a transmis ministrul, precizând, însă, că la simularea examenului rezultatele au fost mult mai bune decât în anii precedenţi.

Un alt lucru important subliniat de ministru este că subiectele de la Evaluarea Națională 2021 au fost asemănătoare cu cele pe care le vor primi tinerii de 15 ani la evaluarea PISA de anul viitor.

Un alt detaliu aparte este acela că spre deosebire de anul trecut, la examenul din acest an a fost eliminată termometrizarea, dar şi triajul epidemiologic. În acest fel a fost eliminată o sursă suplimentară de stres, atât pentru elevi, cât şi pentru părinţi, întrucât cei cu temperatura mai mare de 37,3 anul trecut nu au fost primiţi în exmen.

Cu toate acestea, masca de protecţie a rămas obligatorie, atât pentru elevi cât şi pentru profesorii supraveghetori. Colectarea măştilor purtate a fost făcută în locuri special amenajate şi semnalizate.

Media generală obţinută la Evaluarea Naţională are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a. Absolvenţii clasei a VIII-a îşi vor putea continua studiile în învăţământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toţi elevii care au finalizat ciclul gimnazial.

ADVERTISEMENT